Harkema-Opeinde in oude ansichten

Harkema-Opeinde in oude ansichten

Auteur
:   M. Bottema
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3736-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Harkema-Opeinde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. In de vooroorlogse cnsrsjaren werd het conjunctuurgevoelige dorp zwaar getroffen door de gesel van de werkloosheid. Hier is een groep arbeiders tewerkgesteld bij het graven van een kanaal in de Boornbergumer Petten. (1930) Bij een achtenveertigurige werkweek bedroeg het werkverschaffingsloon gemiddeld f 9,-. Tot deze geharde groep grondwerkers behoren ondermeer Durk Mozes, Rinse Spoelstra, Klaas Elzinga, Lammert Mazes, Anne v.d. Meer, Evert Borger, Roel v.d. Veen, Lubbert Elzinga en Fokke Ophuis.

21. 1861 was een heel belangrijk jaar. De gemeenteraad besloot op de Surhuizumerheide ten noorden van de zgn. Wijde Pet een open bare school te stichten. De aannemingssom bedroeg f 2685,-. Meester Harmen Jans Dijkstra startte op 1 januari 1862 met het onderwijs in dit heideschooltje. In 1888 klaagde meester Sikke Hoekstra, dat de school veel te klein was. Er waren al honderdeenenzeventig 1eerlingen. Zo was er op 13 november 1889 een schoolfeest ter ere van de nieuwe school die hier op de foto is afgebeeld. Het plein was voor de schooL

22. In de kringen van dominees en onderwijzers hebben velen in de loop der tijden hun beste krachten gegeven aan de ontwikkeling van het jonge heidedorp. Heel veel dank is verschuldigd aan dit driemanschap. Gedurende een lange reeks van jaren gaven zij hun onmisbare leiding. Links: Ate Reitsma, hoofd van de openbare lagere school van 19041928; Midden: Lambertus Warmolts, landbouwer-voorganger van 1883-1907; rechts:

Klaas Kamminga, hoofd der gereformeerde school van 1908-1938.

23. De familie Reitsma zit hier (1910) voor haar woning, gebouwd in 1889. Van links naar rechts: mevrouw S. Reitsma-Benedictus, Leafke Reitsma, Fenna v.d. Steeg (huisgenote), Fenna Reitsma en meester A. Reitsma.

24. Deze familiefoto dateert uit 1918. Hij is genomen voor de gereformeerde pastorie. Van rechts naar links: meester K. Kamminga, mevrouw G. Kamminga-de Boer en hun zoon Abele.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek