Harkema-Opeinde in oude ansichten

Harkema-Opeinde in oude ansichten

Auteur
:   M. Bottema
Gemeente
:   Achtkarspelen
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3736-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Harkema-Opeinde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. Nog een schoolfoto van de openbare 1agere school uit 1910. Van deze gelegenheid maakten ook enkele ouders een dankbaar gebruik. Zo staat links Truike Jager-Pultrum met haar witte muts op. Haar linker hand leunt op de schouder van haar dochtertje Johanna. Rechts zit Martje van Kammen-01denburger met haar k1eine Steven. Achter Truike staat juf Ennema. Geheel rechts staan meester Reitsma met naast hem meester F. Prins.

31. Op 12 december 1889 werd de "Vereeniging tot Stichting en instandhouding van eene school voor Christelijk onderwijs op Gereformeerde gronds1ag" opgericht. Negentien jaar later, op 1 oktober 1908, werd een school met drie lokalen geopend met als leerkrachten:

K. Kamminga, (hoofd) en de zusters Nannie en Alie Langhout a1s onderwijzeressen. Hier een schoo1foto uit 1910. Het personeel bestond toen uit: van links naar rechts Vogeltje Lanu (handwerkjuf) en meester J.G.W. Kuiper (links), juf Hielkje Storm en meester K. Kamminga (rechts). Dertien kinderen behoren tot verschillende families Land.

32. Dit is de eerste foto van de gereformeerde school met het personeel. (1910) Hij staat dan nog aan een zandweg. A1s bouwterrein was van R. Atsma voor [318,- een percee1 heide gekocht. Gerben Land nam de bouw aan voor [5400,-. Op deze foto ziet u van links naar rechts: dominee J .Y. Tiemersma, meester Kamminga, Henk Wijnia met z'n nieuwe fiets, mevrouw G. Tiernersrna-Wijnia, mevrouw G. Kamminga-de Boer, Geertje Storm, Vogeltje H. Land, meester Johan Gerard Willem Kuiper en juf Hie1kje Storm.

33. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de heer Kamminga werd in 1933 deze groepsfoto van het bestuur en het personeel der gereformeerde school gemaakt. In de achterste rij staat het personeel, van links naar rechts: P. ten Kate, G. Witteveen, J. Beetsma, C. Rintjema, 1. Zijlstra, E. Kooi, J. Land, E. de Vries en J. Damstra. Vooraan zit het bestuur: L. Postma, J. Witteveen, Jac. Storm, K. Kamminga, mevrouw G. Kamminga-de Boer, M. van Dijk en O. Holthuis.

-,

"

34. Een simpele schuur met een historie. In 1927 werd doctor N. van Leeuwen als predikant van de gereformeerde gemeente door de synode te Groningen afgezet. Een ernstig theologisch conflict was de reden van de afzetting. Een groep lidmaten werd daarop wegens hun schismatische handelingen buiten de kerk gesloten. Met hun vrienden hielden deze lidmaten toen de kerkdiensten in de verbouwde klompenmakersschuur van Hendrik v.d. Berg, De nieuwe gemeente sloot zich aan bij de gereformeerde kerken in hersteld verband.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek