Hasselt in grootmoeders tijd

Hasselt in grootmoeders tijd

Auteur
:   Joh. Gerrits
Gemeente
:   Hasselt
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3397-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hasselt in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Lectori salutem,

Op de omslag van dit boekje is een foto opgenomen van een uit het midden van de negentiende eeuw daterende gravure. Het geheel is vrij primitief getekend en vooral de Grote of Stephanus Kerk komt er "bekaaid" af. Hoe het ook zij, dit "Gezigt op Hasselt" geeft een beeld van de buitenkant van ons oud Hanze- en vestingstadje in vroegere tijden. Het verheugt ons dat in de serie " ... in oude ansichten" het derde deel over Hasselt (na "Hasselt in oude ansichten" en "Kent u ze nog ... de Hasselters?") kon verschijnen, waardoor het mogelijk is een (bepaald) duidelijker beeld van het leven in stedeke Hasselt te verkrijgen uit "grootmoeders tijd". Dat wil zeggen: de eerste helft van de twintigste eeuw. Geprobeerd is zo veel mogelijk (unieke) foto'sopte nemen, die een afwijkend beeld van de huidige situatie geven. Verder is een aantal foto's opgenomen, waarop al dan niet bekende person en staan, teneinde het geheel aantrekkelijk( er) te maken. Ook deze keer was het een moeilijke taak/zaak om uit de talrijke foto's een (goede) keus te maken.

Bij de opzet van dit boekwerkje is niet gestreefd naar enige vorm van volmaaktheid c.q. volledigheid. Wij zijn ons ervan bewust, dat smaken verschillen en dat er zeker kritiek valt te leveren op een aantal onderschriften. Via "overlevering" hebben wij in de meeste gevallen de betreffende gegevens verzameld, waarbij het gevaar van "mistasten" zonder meer aanwezig was. Desondanks vertrouwen wij, dat bij de geachte lezer de vreugde over het verschijnen van dit boekwerkje en het genot bij het doornemen ervan, niet te veel door de kritiek getemperd wordt.

De heren A. Grolleman en J. v.d. Klocht worden langs deze weg hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van materiaal en de hulp bij de samenstelling.

Tot slot vertolken wij op deze plaats enkele wensen, namelijk:

- wij hopen dat de inhoud van dit boekske de nieuwsgierige lezer een goed "Gezigt op Hasselt" mag geven;

- wij verwachten dat men met deze foto's in de hand aan de hand van de huidige situatie ook tot de conclusie zal

komen, dat Hasselt een dynamische stad is; een stad waar pit in zit;

- wij zouden gaarne zien, dat van aile oude foto's van Hasselt (inclusief groepfoto's) op een centrale plaats- b.v. ten stadhuize - ten minste een duplicaat bewaard zou kunen worden, teneinde te redden wat er nog te redden valt; - wij spreken de wens uit dat de (handels- )weg van dit boekje zodanig voorspoedig mag zijn, dat er binnen afzienbare tijd dringend behoefte is aan een volgend deel van .Hasselt in oude ansichten" .

Geachte "consument", wat ons betreft: het wachten is op u ...

aan u de daad .

wij zijn paraat .

voor 't volgende menu!

1. Foto uit 1899 van het burgemeestersechtpaar Van Nahuys-Ampt, in de ambtswoning aan de Ridderstraat (thans nrs. 40/42).

Jonkheer Juliaan Lodewijk van Nahuys (geboren te Lonneker (Ov.) op 24 juli 1863) werd op 20 april 1892 als burgemeester van Hasselt gemstalleerd. In maart 1900 vertrok hij naar Ommen, waar hij op 4 februari 1906 (als burgemeester) is overleden.

Mevrouw Henriette Jacqueline van Nahuys-Ampt werd op 13 maart 1868 te Neuzen geboren.

2. Op deze omstreeks 1900 gemaakte foto poseren de heer en mevrouw Van Assen-de L'Espinasse.

De heer Pieter van Assen (geboren 29 februari 1844 te Leeuwarden) was van 1884 tot 1903 secretaris van de gemeente Hasselt.

Mevrouw Frederique Antoinette van Assen-de L'Espinasse werd op 28 november 1851 te Epe geboren. Het echtpaar Van Assen verhuisde in april 1903 naar 's-Gravenhage.

3. Hiernaast een "zoekplaatje" rond de eeuwwisseling. Tot op heden kon (nog) niet achterhaald worden ter gelegenheid van welk (school)feest deze foto gemaakt werd. Het was in ieder geval v66r de restauratie van het stadhuis in 1907-1908.

4. Een "samenscholing" op de Markt te Hasselt omstreeks 1900. Kent u ze nog ... al die Hasselters?

5. Reeds in de 19c eeuw speelde de muziek een belangrijke rol in het stedeke Hassell.

Vermoedelijk ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 werd dit kiekje van een muzikaal optreden in de Nieuwstraat gemaakt.

Rechts met hoed zien wij burgemeester Van Nahuys.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek