Hasselt in oude ansichten

Hasselt in oude ansichten

Auteur
:   Joh. Gerrits
Gemeente
:   Hasselt
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2621-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hasselt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje treft u achtendertig foto's aan van oudHasselt. Het was een moeilijke zaak om uit de talrijke aanwezige foto's een keus te maken. Bij de opzet van dit werk is niet gestreefd naar volledigheid, maar weI is getracht u een bepaald beeld te geven van Hasselt zoals het "vroeger" was.

De particulieren die materiaal voor dit boekwerkje hebben afgestaan wil ik gaarne mijn dank betuigen en met name noemen: mevrouw T. ten Klooster-Houwen, de heren C. Kracht, G. Kracht Sf. en W. H. Mulder. Speciale dank ben ik verschuldigd de heren J. L. Admiraal jr. en G. Kracht sr. voor hun gewaardeerde hulp bij de samenstelling van dit boekje. Zonder hun medewerking, in welke vorm dan ook, was dit boekje niet tot stand gekomen.

Het is volkomen onmogelijk de rijke historie van Hasselt in een paar regels te beschrijven. Enkele punten van de historie van dit Zwartewaterstadje willen wij u niet onthouden.

Wanneer Hasselt is gesticht kan niet meer nauwkeurig worden nagegaan. Aanleiding tot de stichting was de toenmalige Jigging aan de samenvloeiing van een IJ sselarm (thans het Zwartewater) en de Vecht.

De Vecht had op de eilandjes in de monding rivierduintjes opgeworpen en hierop vestigden zich de eerste bewoners, via de Vecht hierheen gekomen. De lagere, omringende landstreek was bezet met hazelaarsbosjes en zo werd de nederzetting Hasseletheim genoemd, woonplaats bij de hazelaars. In 1376 is het nog Hasselet

of in het Latijn Hasseletum. Omstreeks 1252 ontving Hasselt van Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht, stadsrecht. Hasselt behoorde sinds 1367 tot het Hanzeverbond. Hasselt had vrijstelling van tollen in Twente (1328), tolvrijheid te Kuinre (1412) en vanaf 1423 tolvrijheid op aile wegen in het Oversticht. In 1480 had Peregrinus Barmentloe, afkomstig uit Napels, in Hasselt reeds een drukkerij. In 1520 raakte Hasselt gewikkeld in de strijd tussen Kampen en Zwolle. In die tijd trachtte Hasselt een vaste brugverbinding over het Zwartewater te krijgen. Maar juist daardoor kwam het Zwartewaterstadje in oorlog met Zwolle. Het waren dan ook de bondgenoten van Zwolle, nl. de Gelderse soldaten, die door middel van een krijgslist. in 1527 Hasselt innamen. Sindsdien ging het met Hasselt zienderogen achteruit. Pas na 1795 kwam vanwege de opening van de Dedemsvaart en de vaste oeververbinding over het Zwartewater in 1827 de economische toestand van Hasselt weer wat tot bloei, doch naderhand kwam hierin weer verandering en werd een dieptepunt bereikt in de crisisjaren tussen de beide wereldoorlogen. Na de Tweede Wereldoorlog echter kreeg Hasselt in de persoon van burgemeester M. H. Malcorps een man aan het roer (van 1 januari 1948-1 september 1971), die doelbewust afstevende op de verdere uitbreiding van de stad Hasselt. Inmiddels telt de gemeente Hasselt ruim 5200 inwoners en gezien de aanwezige plannen heeft Hasselt voorlopig zijn hoogtepunt nog niet bereikt.

Bij de omslagfoto: De Van Nahuysbrug te Hasselt omstreeks 1920. In verband met de bouw van een nieuwe brug over het Zwartewater, die in 1972 gereed zal komen, zal de Van N ahuysbrug, die in 1896 werd geopend, binnen afzienbare tijd verdwijnen.

Groet uit HASSEL T.

1 01 ~3

1. Gezicht op Hasselt omstreeks 1910. Rechts vooraan zien we hetJ agersbruggetje, terwijl voorts aan de overzijde van het Zwartewater (rechts) de visafslag is te zien.

jJrug over bet 3wartewater - .J{asselt.

2. De Van Nahuysbrug vanafde Kaaigezien omstreeks 1920-1925. Links aan de Veerweg zien wij de eerste kunstmestloods te Hasselt staan, Hier is thans de cooperatieve zuivelfabriek Juliana gevestigd.

Siationsplein - 3( asselt,

3. Burg. Royerplein (voorheen Stationsplein) omstreeks 1915-1920. Links ziet u cafe Gloerich. Van dit perceel zijn later woningen gemaakt. De tram startte op Biddag 1914 te Vollenhove en stopte op 31 augustus 1934 voorgoed.

4. Burg. Royerplein. Deze foto is omstreeks 1910 vanaf de Van Nahuysbrug gemaakt. Op deze foto staan onder andere van links naar rechts: slager Wilkes (met fiets), bakker Gloerich, Maarten Slot, Arend Knol, Antje Kroeze, Drikus de Lange, Gerrit Erdsieck, Gerrit Hulzebosch, Jan de Vries (brugwachter), Gerrit Schmidt en Bart Last (brugwachter).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek