Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0880-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Nog in de jaren dertig had Hatert een sterk besloten karakter. Zozeer zelfs, dat de Nijmegenaar die van Hatert niet alleen beschouwde als "boeren", maar hen ook zo betitelde. Maar deze "boeren" waren zo trots op hun dorp, dat zij het verschijnen van de hier afgebeelde prentbriefkaart van hun Dorpsstraat (nu een gedeelte van de Hatertseweg) met vreugde hebben begroet. Rechts vooraan staat het huis annex sigarenwinkel van timmerman Croes en links zien we het pand van melkboer Giesbers. De kaart werd omstreeks 1930 uitgegeven.

10. De geestelijke verzorging van het voor het grootste deel katholieke Hatert werd eeuwenlang vanuit Neerbosch verzorgd door de paters dominicanen. In 1844 werd een schuur tot kerk omgebouwd. In hetzelfde jaar waarin Nederland zijn kerkelijke hiërarchie herkreeg, 1853, werd Hatert een zelfstandige parochie. De wereldheren namen in 1882 het parochiewerk over. Het groeiend aantal parochianen noopte in 1893 tot vergroting en uitbreiding van de schuurkerk. Het in dat jaar gebouwde kerkgebouw met toren heeft lange tijd, tot 1967, het gezicht van Hatert bepaald, totdat ook dit moest vallen voor de verkeersmoloch in de vorm van de nieuwe Hatertsebrug, Ook deze ansicht werd omstreeks 1930 uitgegeven.

R. K. Kerk me! H. Harlbeeld en 'Zusterschool Hater!

11. In de nabijheid van de kerk werden, zoals gebruikelijk, de scholen gesitueerd. Gesticht tegelijk met de zelfstandige parochie Hatert, in 1853, hebben zij, onder de goede en zorgzame leiding van de zusters dominicanessen uit Neerbosch, meer dan een eeuw lang de Hatertse jeugd opgevoed in lezen en rekenen en al wat op een goede katholieke school gebruikelijk is. De schoolgebouwen waren gelegen aan de Vossendijk, een dijk die, evenals het Vossenbroek en de boerderij 't Vosje, zijn naam dankte aan de Nijmeegse regentenfamilie Vos. De foto dateert van 1911.

12. Achter de kerk, op de plaats waar thans de Middachtenstraat en de speeltuin zijn gelegen, lag de grote pastorietuin waarin, als het kerkelijk jaar daartoe uitnodigde, processies en andere optochten konden worden gehouden. Voor het overige van de tijd was het een lust- en rustoord voor de heren geestelijken. Omstreeks 1930 werd deze foto van de tuin genomen. In de tuin zien we pastoor Couwenberg met zijn hond Pollo, genietend van de landelijke rust. Op de achtergrond verrijst de toren van de Hatertse kerk.

13. Pastoor Couwenberg was in Hatert een belangrijk en gezien man, die in 1934 zelfs zijn zilveren pastoorsjubileum vierde, hetgeen aanleiding gaf tot grote feestelijkheden. Op zaterdag 17 maart werd hij plechtig in de parochie ingehaald, waarvan deze foto. Na afloop van de rijtoer werd hem het cadeau van de parochianen, bestaande uit drie klokken voor de kerk, aangeboden. De hierna volgende feestelijkheden werden door de parochieherder met grote belangstelling en, naar hij later verklaarde, met dankbaarheid gevolgd. Tegenover de pastoor zien we kerkmeester P. van Megen zitten.

14. In de Anthonius Abt-parochie te Hatert bestonden talrijke verenigingen op katholieke grondslag: de "Katholieke Jonge Middenstand", de "Jonge Wacht", de "Jongens-" en de "Meisjescongregatie", de "Boerenbond St. Anthonius", de veeverzekeringsmaatschappij "St. Anthonius", het kerkkoor, de zangvereniging "Genoegen door Vriendschap", de toneelvereniging en zo nog vele meer. Een van de meest omvangrijke verenigingen was de "Retraitantenbond H. Ignatius". Deze foto, genomen omstreeks 1930, toont de in de bond verzamelde huisvaders op een jaarvergadering.

15. Het Straatje - zo genoemd door de inwoners van Hatert, maar sedert 1906 officieel betiteld als Kerkstraatje ter onderscheiding van de Kerkstraat in Hees - is vele jaren lang karakteristiek geweest voor Hatert. Aan het Straatje, dat was gelegen in de nabijheid van de kerk, bevond zich een aantal zeer oude boerderijen, waarvan het merendeel aan de stadsuitbreiding ten offer is gevallen. In 1910 liet Karel van Wezel zich samen met zijn veestapel fotograferen bij zijn boerderij "De Berk".

16. Geen dorp zonder Dorpsplein. Op het einde van de tegenwoordige Hatertseweg, nabij de samenkomst met de Vossendijk, lag een wat bredere rijbaan, die in de volksmond bovenstaande naam kreeg. Gesierd met de naar beneden klappende gaslantaarn en de voor een plein karakteristieke bomenrij diende het de Hatertse jeugd tot plaats van samenkomst en voor al of niet toegestane afspraken. Deze situatie - de foto stamt uit 1911 - is thans volkomen verdwenen, nu de nieuwe brug over het Maas-Waalkanaal is gebouwd.

17. Een van de klassen van de rooms-katholieke jongensschool werd in 1925 op de plaat gezet. We zien, van links naar rechts, op de onderste rij: Herman Bergmans, een onbekende, de gebroeders Mey, Ger en Jo Willems, Jan Peters en Wim Verbeet. Op de tweede rij: een onbekende, Wim Akkers, Gerrit Vermegen, Wim Akkers, Toon en Wim Toonen, Paul Toonen en het hoofd van de school Peters. Op de derde rij: Herman Beker, Gerrit Akkers, een onbekende, Paul Coolen, Gratje Akkers, Piet van de Water en Nol Kuppen. Op de vierde rij: Theo Beker, Ger Derks, Jo Kooien, Jan Kooien, Van de Water, Nol Kuppen en onderwijzeres Bekenkamp. Op de vijfde rij: J. Beker, A. Beker, A. Huisman, Kuppen, J. Akkers, Th. Peters, JanDinnissen en Wim Dinnissen.

18. Een tiental jaren later, in 1935, laat een van de klassen van de meisjesschool zich vereeuwigen. We herkennen, op de bovenste rij: Gon Vallen, Net Vallen, Martha Zegers, Marie Föhlings, Toos Bergman en Doortje van de Water. Op de tweede rij: Riet van Wezel, Bertha van Wezel, Marie Jansen, Mien Janse, Katrien Boelders, Wies Klaassen en Lien van de Water. Op de derde rij: Ger van Wezel, Lienneke Sanders, Nellie Zegers, C. Boelders, Doortje Akkers, Nel Akkers en Nellie Vos. Op de vierde rij: An Coolen, Nel Verbiesen, Jo Sanders, Nel Tromp, Dominica Tromp, Marie Jacobs, Marie Akkers en Joke Vos. Op de onderste rij: Lies Gommers, Nellie Gommers en An Vos.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek