Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0880-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Zonder dat daarvoor bewijzen op tafel kunnen worden gelegd, beweren onderzoekers dat het grondgebied van het tegenwoordige dorp Hatert in de veertiende eeuw in eigendom is verworven en ontgonnen door de Nijmeegse familie Hautert of Haltert en dat de dorpsnaam identiek is met die van deze familie. Deze familie bouwde een landgoed in de nabijheid van het te ontginnen gebied. Het resterende daarvan is thans nog bekend onder de naam Huis Hatert en wordt krachtens de Monumentenwet beschermd. De opname stamt uit 1910.

20. De zangvereniging "Genoegen door Vriendschap" trad talloze malen op bij feestelijke gelegenheden in Hatert. Het gezelschap heeft zich in 1935 laten vastleggen op de gevoelige plaat, netjes gegroepeerd voor het parochiehuis aan de Vossendijk. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: een onbekende, Jo van Halen, Thé Vos, Cor Tersluis, Wim Lelieveld, Josef Mey, Wim Thomassen, Wim Rijcken, Wim Akkers, Toon Vos, een onbekende en Cor van Breda. Op de tweede rij:

Dorus Straten, Sanny Mey, Tinus van de Water, Anton van Breda, Koos Hubers, Coolen, Johan Steures, vier onbekenden, dan Jan Otten, Janus Beker, Herman Wijsman en Jan Rijcken. Op de onderste rij: Jo Rossen, Gerrit Klaassen, Gerrit Vos, Susterinck, Jan Willems, dirigent Willems, Abbie Steurs, Piet Vos, Susteringh (schuin achter Piet Vos), Hent Akkers en een onbekende.

21. Evenals de hiervoor genoemde zangvereniging had de toneelvereniging "Vriendenkring" een werkzaam aandeel in het Hatertse culturele leven. Al snel na de oprichting, die plaatsvond in 1927, hebben de heren - dames mochten niet meedoen - zich laten fotograferen. Van boven af te beginnen zien we onder anderen: J. van Haalen, Th. van Megen, W. Akkers, Th. Willems, M. Gommers, J. Arnoldussen, H. Vos, J. Arnoldussen, St. v.d. Wetering, G. Akkers, C. van Breda, B. Bartels, W. Toonen, M. Derks, Th. de Kleijn, Th. Beker, A. Nikkelen, J. Metselaars, broeder Silvester, M. Peters, J. Nuij, A. Akkers, H. Boelders, G. Willemse, H. Lelieveld en S. Mey.

22. Het in de jaren twintig van deze eeuw, voor een groot gedeelte met handkracht, aangelegde Maas-Waalkanaal doorsneed het Schependom zodanig, dat de drie dorpenaan de stadskant van het kanaal bleven. Behalve dat het kanaal een betere verbinding tussen Maas en Waal mogelijk maakte, leverde het ook vele mogelijkheden voor het beoefenen van de diverse watersporten, terwijl het lang tevens dienst heeft gedaan als openluchtbad voor de Nijmegenaren. Hier een foto uit 1933 van roeiwedstrijden op het kanaal, waarbij de Hatertsebrug dienst deed als tribune.

23. Op het einde van de Vossendijk, nabij het vennengebied, lag een stuk grond, genaamd de Diervoort. De daarop staandelboerderij draagt thans nog dezelfde naam. Vroeger was deze boerderij een befaamd café, waarin de jagers samenkwamen na afloop van hun bezigheden in de vennen en bossen. Het bood bovendien een goed onderdak aan de na het afkondigen van de mobilisatie van 1939 in het Schependom gelegerde soldaten. Hun taak was de overgangen van het Maas-Waalkanaal te verdedigen. Hoe zij zich van hun taak hebben gekweten, kunnen vele oudere Schependommers u nog vertellen.

24. De waterhuishouding in Hatert viel grotendeels onder de zorgen van de dorpspolder van die naam. Geërfden, ofwel de eigenaren van gronden, maakten in de geërfdenvergadering uit welke maatregelen er moesten worden genomen voor een goede zorg voor wegen en waterlopen. Tweemaal per jaar werd er schouw gehouden door poldermeesters. Eventuele overtreders werden, zij het soms na lange aarzeling, gestraft. Soms dwongen calamiteiten tot een beroep op mechanische hulpmiddelen, zoals in 1932, toen kwelwater vanuit het Maas-Waalkanaal de landerijen bedreigde.

25. De Staddijk was vroeger een dam ter regulering van de waterstand in het Hatertse Broek. Hij was in beheer bij de nu ook al verdwenen dorpspolder Hatert. Nadat de stad Nijmegen de dam in beheer had overgenomen, werd die verhoogd, verbeterd en als weg in gebruik genomen. Aan de Staddijk waren vele boerderijen gelegen, onder andere die van de familie Theunissen, op nummer 41. We zien hier de gezinsleden. Op de achterste rij: Jan Theunissen jr., Mina Theunissen, Marinus Theunissen jr., Marie Theunissen, Dorus Theunissen en Dora Theunissen. Op de voorste rij: Herman Theunissen, Gon Theunissen, Jan Theunissen sr., Geertruida Jansen, Cornelis Theunissen en Johanna Theunissen.

26. De Winkelsteeg komt voor het eerst onder die naam voor bij een verkoop van 1661. Het pand werd omschreven als een "Heerehuys". In 1801 behoorden daartoe: "twee tuinen, stal, koetshuys, bossen agter 't Huys, den Siepenkamp met de beukenallee". In 1878 werd het gehele complex, nadat het al meermalen van eigenaar was gewisseld, aangekocht door F. Dobbelmann, die het later in bracht in een "Maatschappij tot Exploitatie van de landgoederen Heidepark en Winkelsteeg", Deze van omstreeks 1900 daterende foto geeft een goede indruk van het huis en de daaromheenliggende tuinen.

27. Het huis Hulsen staat op historische grond. Op dit terrein zijn sporen van Romeinse bewoning gevonden. De naam komt voor het eerst voor in de veertiende eeuw, wanneer de heren van Hulsen een rol gaan spelen in de geschiedenis van stad en streek. Wellicht heeft deze adellijke familie de aanzet gegeven tot de ontginning van vele gronden op de Hatertse heide. In 1794 fungeerde het huis als hoofdkwartier van de Franse troepen die een aanval op de stad Nijmegen voorbereidden. Later is het landgoed in handen gekomen van grondspeculanten, die het gebouw in 1878 hebben laten afbreken. Een der oudste nog voorhanden zijnde foto's van het Schependom wordt hier afgedrukt. Zij is in 1870 genomen door de in die jaren befaamde Nijmeegse fotograaf Schaarwächter.

28. "Op het landgoed Hulsen stonden, bij de verkoop in 1878: 1020 eiken, 2324 beuken, 5050 zilverdennen, 1215 lariksen, 18 populieren, 95 abeelen, 9 linden, 17 platanen, 15 bijzonder mooie tulpeboomen, 82 esschen, 34 acacia's, 63 noteboomen, 100 kastanjes en 280 vruchtboomen. Al wat er nu nog overblijft van het oude buitengoed zijn de half toegegroeide buitengrachten, enkele boomen, de steenen brug, waarover de deftige koetsen met vierspan plachten te rollen." Zo beschrijft dl. De Blécourt in zijn in 1912 uitgekomen boek "Het Schependom van Nijmegen" het einde van dit landgoed. Evenals de voorgaande stamt deze foto uit 1870.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek