Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0880-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Voor de "Schependommers" uit Hees en Neerbosch was de aanleg van de elektrische tramverbinding een verbetering ten opzichte van de tragere stoomtram. Vanaf de eindhalte "De Witte Poort" was er nu een "snelle" verbinding met de stad, waar de tram bij "De Korenbeurs", het tegenwoordige café "Terminus" (Eindpunt! ), aansluiting gaf met de andere lijnen. De opening ging dan ook met grote feestelijkheden in Hees gepaard. Zoals gebruikelijk bij alle plechtigheden in Hees en Neerbosch, was ook hierbij de fanfare "Ons Genoegen" betrokken. De feeststoet, met paarden en wagens, trekt hier met het fanfarekorps voorop door de Kerkstraat.

40. In 1922 was er een feest op het plein voor de openbare lagere school in de Dorpsstraat te Hees. Wie de spreker is geweest, zal waarschijnlijk niemand weten te vertellen. Hij heeft, gezien de reacties van de omstanders, wel succes met zijn verhaal. Vanzelfsprekend is het fanfarekorps weer present om het geheel muzikaal te omlijsten. Op de achtergrond zien we twee herenhuizen, die tegenover de school stonden. Toen er in 1942 een luchtdrukbom op de dorpskern terechtkwam, werden deze huizen, met een aantal andere woningen, verwoest. Sindsdien is het aanzien van het dorpsplein drastisch veranderd.

41. De traditie wilde, dat de diverse vrouwenverenigingen in het Schependom bij feestelijke gelegenheden ervoor zorgden dat ook de jeugd bij de festiviteiten werd betrokken. In 1922 is het feest in Hees en de dames hebben zich op het plein voor de openbare school aan de Dorpsstraat met grote schragen en veel glaswerk opgesteld om aan de feestende kinderen een verfrissend drankje uit te delen. We mogen veronderstellen, dat er geen gezinsflessen aan te pas kwamen en dat het water voor de ranja uit de grote wasteil werd geschept!

Hees. - Huize Rusthof.

42. Een vrij algemeen beeld in het voormalige Hees, dat vele van deze landhuizen kende. Daaraan ontleende het dorp dan ook zijn naam "Villadorp". Dit is huize "Rusthof', op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat (tegenwoordig Schependomlaan) gelegen. De villa werd in 1859 gebouwd en vanaf 1880 bewoond door de arts in Hees, dr. J.J. de Blécourt, naar wie later een straat in Hees-Neerbosch werd genoemd. De villa is later verbouwd en tegenwoordig is er het kindertehuis "De Beuken" in gehuisvest.

=

=

=

.{

--/

43. Als men in Hees, vanuit de stad komend, in de richting Neerbosch liep, dan zag men aan de linkerkant van de Dorpsstraat (de tegenwoordige Schependomlaan), juist voorbij de kerk, dit oude herenhuis. Achter de woning lag een grote tuin, die tot aan het Kerkpad doorliep. Het pand werd bewoond door de familie Hoefnagels. Voor het huis zien we M. Hoefnagels en diens echtgenote A. Hoefnagels-Janssen staan. Links van de ouders staat hun dochter Adriana Hoefnagels en rechts hun zoon dl. J.P.A Hoefnagels. Een latere bewoner van de villa was de heer Hoenselaars, die een bloemisterij had. De foto dateert van 1904.

Dorast-aar HEES.

44. Wanneer men van de dorpskern in Hees kwam en men liep in de richting van Neerbosch, dan trof men rond 1925 deze situatie aan. Aan de linkerzijde zien we huize "Rusthof', de door dr. J.J. de Blécourt bewoonde villa. Op de achtergrond staat de woning van de heer Koldenhoff, die tuinder en kweker was. Rechts van dit huis ontdekken we de "Stenen Bank", die indertijd als herinnering aan de aanleg van de elektrische tram op de kruising Kerkstraat-Dorpsstraat en Bredestraat werd geplaatst. Rechts zien we huize "Beau Lieu". De tramlijn is, na de opheffing van de elektrische tram in 1955, verwijderd.

45. Wie nu de bejaardentehuizen ziet op de hoek van de Voorstadslaan en de Dorpsstraat te Hees (thans Schependomlaan), kan zich moeilijk voorstellen dat daar vroeger de fraaie villa "Carré" stond. Het huis was eigendom van de wereldberoemde circuseigenaar Oscar Carré, die het bewoonde met zijn vier getrouwde kinderen en ongeveer vijfentwintig man personeel. De heer Carré bleef bewoner tot 1931; daarna werd het landhuis overgenomen door de "Stichting Verblijf van de Oud-Indische Militairen" voor de huisvesting van oud-Indiégasten, die geen onderkomen hadden. De naam "Carré" werd vervangen door "Insulinde". Doordat de exploitatie op den duur niet meer rendabel was en verbouwing onmogelijk leek, werd het landgoed in 1970 gesloopt. Zó zag de prachtige villa met de unieke tuin er in 1914 uit.

46. De riante villa "Andelshof' lag met een aantal andere landgoederen, waaronder huize "De Koepel", villa "Insulinde" en huize "Oranjestein" , aan de Kerkstraat in Hees. Huize "Andelshof' werd jarenlang bewoond door jonkheer V. van Rijckevorse1 van Kessel. Aan de voorzijde van de villa was een tuin aangelegd waarin bijzondere heesters en bomen stonden. Bovendien lag er een brede gracht met veel soorten vissen voor het huis. Later moest "Andelshof' plaats maken voor het studiehuis "St. Jozef' van de paters van het Heilig Hart. Van hetgeen wij op bovenstaande ansichtkaart uit 1908 zien, is slechts het koetshuis bewaard gebleven.

47. Er is waarschijnlijk geen dorpsgemeenschap te vinden waarin een fanfarekorps geen bloeiend bestaan kent. Ook Hees en Neerbosch hebben al ongeveer tachtig jaar hun korps: "Ons Genoegen" werd in 1897 opgericht door dorpsgenoten, met medewerking van pastoor Raymundus Zegers. Sindsdien kan er geen feest of plechtigheid in Hees of Neerbosch zijn, of de fanfare blaast haar partijtje mee. In de loop van zijn bestaan heeft het korps al vele keren op verschillende concoursen de hoogste prijs weten te behalen. De kiek, met in het midden de toenmalige kapelmeester Thewissen, is genomen rond 1910.

Hotel "Jfeeslust .. , Jfees

.l 11. 1. X.

48. Dit was hotel "Heeslust", gelegen in de Dorpsstraat tegenover de hervormde kerk, zoals de Hesenaar het in 1908 kende. Het was een van de rijkdommen in het dorp, waarop iedere Hesenaar trots was. In 1902 onderging het hotel een belangrijke verbouwing; het werd toen door R. Hoenselaars gekocht. Wekelijks hield de herensociëteit "De Heessche Dub" er zijn bijeenkomsten, terwijl het fanfarekorps van Hees en Neerbosch, "Ons Genoegen", er zijn uitvoeringen gaf. In 1911 kwam het hotel in handen van J. Verhoeff. Diens voortreffelijke keuken was wijd en zijd bekend. Helaas werd het hotel in 1935 door brand verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek