Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0880-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In Hees heeft men altijd met enthousiasme feestgevierd! Ter ere van de geboorte van prinses Juliana in 1909 werd het dorpsplein versierd en de dorpsgenoten hebben zich in hun "zondagse kleren" voor hotel "Heeslust" verzameld om van hun vreugde blijk te geven. Op de achtergrond staat het fanfarekorps "Ons Genoegen" opgesteld. De rails van de stoomtram zien we op de voorgrond nog juist naar links buigen, richting Kerkstraat en Neerbosch.

50. De Bredestraat heeft lange tijd haar landelijk aspect behouden. Hier en daar stonden fraaie bomenrijen langs de zandweg, met daarachter een oud herenhuis of een boerderij. We kijken hier in de richting van de Kerkstraat. De foto werd rond 1900 gemaakt ter hoogte van het "Gengske", een pad dat de verbinding vormde tussen de Bredestraat en het dorpsplein voor hotel "Heeslust" en de hervormde kerk. Eerst na de Tweede Wereldoorlog werd het wegdek verhard. Een aantal boerderijen moest plaats maken voor nieuwbouw.

Hees. - Breedestraat.

51. Nog een blik op de Bredestraat, maar nu in de richting van de Korte Bredestraat kijkend. Aan de linkerzijde zien we huize "Sancta Maria", zusterklooster en pension. Daarnaast staat de oude tuinmanswoning (met koetshuis), die later is vervangen door een modern woonhuis. Op de achtergrond zien we duidelijk huize "Laarhoek", dat al twee generaties door de familie Hammes wordt bewoond en waarvóór men, naar links gaande, de Laarsendam insloeg. De Laarsendam liep indertijd naar het Maas-Waalkanaal. De "dam", waaraan een negental boerderijen lag, heeft moeten plaats maken voor het huidige industrieterrein aan het kanaal. De ansichtkaart dateert van 1910.

52. Bruiloft op de Laarsendam! In 1923 werd het veertigjarig huwelijksfeest gevierd van J. Thoonen en D. Thoonen-Romviel, De familie Thoonen woonde in de laatste boerderij van de Laarsendam, op een dertigtal meters van het Maas-Waalkanaal. Op de foto zien we op de eerste rij, als tweede van links mevrouw II Thoonen-Hax en naast haar H. Thoonen (Hees), een zoon van het bruidspaar. Dan volgt het bruidspaar J. Thoonen en D. Thoonen-Romviel. Geheel rechts op de eerste rij zit mejuffrouw A. Peters (Hees). Op de tweede rij herkennen we, als zesde en zevende van links, een zoon en een dochter van het bruidspaar, W. Thoonen en mejuffrouw G. Thoonen. Op de achterste rij is de vijfde persoon van links G. Brink uit Hees en naast hem, zesde van links, zien we B. Thoonen uit Neerbosch. De overigen zijn familieleden en kennissen uit Weurt en Beuningen.

53. Hees kende in het verleden veel rustige plekjes en straatjes, maar misschien was het Kerkpad wel het oord waarvan de meeste rust uitging. Het straatje werd verfraaid door enkele grote herenhuizen, waaronder de villa's "Anna Rowa", "Trio" en "Ora et Labora", Veel van de oude luister is verloren gegaan. Deze foto van villa "Ora et Labora" werd rond de eeuwwisseling gemaakt. De weduwe Leezeman-Cornelissen hield hier toen een pension. Het huis moest later, evenals de andere villa's, wijken voor de vernieuwing van het Kerkpad.

H E ES De dikke ëecm

54. De "Dikke Boom" was in Hees een begrip voor jong en oud. Deze legendarische, eeuwenoude lindeboom, die een omvang had van enkele meters, stond tot aan het begin van de eeuw op het kruispunt van de Voorstadslaan, de Dorpsstraat (Hees) en de Oude Heselaan. Nog tientallen jaren na het verdwijnen van de boom werden door de Hesenaren afspraken gemaakt "bij de Dikke Boom". Ook de halte van de elektrische tram heeft, tot het verdwijnen van de tram in 1955, steeds "Dikke Boom" geheten. De boom werd door blikseminslag getroffen en verdween daarmee uit het dorpsbeeld.

55. Aan het einde van de Kerkstraat stond huize "De Witte Poort". Het was een van de oude buitenplaatsen van het Schependom. Het huidige café "De Witte Poort" heeft zijn naam aan deze villa ontleend. Na zijn afbraak is hier in 1927 het Dominicuscollege verrezen. Rechts zien we de stoomtram, die aan het begin van de eeuw de verbinding onderhield tussen de stad en Neerbosch. De tramlijn boog voor huize "Padua" naar rechts, om via de Dr. De Blécourtstraat (voorheen Dennenstraat of Kloosterlaan) en de Dorpsstraat-Neerbosch het eindpunt bij de hervormde kerk te bereiken. Deze foto toont de situatie zoals die in 1905 was.

van Hees naar Neerbosch.

'" ,iyat- Am .. t. Xe, 40·B.

56. In 1905 werd R Hoenselaars (links), kweker te Hees, vereeuwigd op de weg van Hees naar Neerbosch. Dat was het gedeelte van de Dennenstraat of Kloosterlaan, dat lag tussen "De Witte Poort" en de Jonkerstraat, op de grens van Neerbosch en Weurt. Door de aanleg van het Maas-Waalkanaal werd de weg doorsneden; het gedeelte aan de westzijde van het kanaal heet nu Lindenhoutscheweg. Het gedeelte dat op de foto is te zien, heet sedert jaren de Dr. De Blécourtstraat, genoemd naar de voormalige arts in Hees. Het ijzeren hek, links op de foto, laat de ingang zien naar "De Witte Poort", het tegenwoordige Dominicuscollege.

Neerbosch. - Het Slotje.

57. Het "Slotje" in Neerbosch, zoals het gedurende de eerste jaren na de aanbouw te zien was vanaf de Dorpsstraat. Het eerste ontwerp ervan stamt uit 1907 en is monumentaler dan dat waarnaar het uiteindelijk is gebouwd. De opdrachtgever tot de bouw was jonkheer E.F.M. van Rijckevorsel van Kessel, die toentertijd aan de Oude Stadsgracht in Nijmegen woonde. Voorheen was het landgoed omgeven door een brede gracht, waarop de jeugd zich bij vriesweer vermaakte op de schaats. Het geheel werd nog verfraaid door bos en boomgaarden. Veel van de omringende schoonheid is verloren gegaan door de bouw van het Dominicuscollege en van woningen achter het landgoed. Sinds enige tijd is er in het "Slotje" een kindertehuis gevestigd; het voortbestaan ervan wordt echter bedreigd door de aanleg van een nieuwe weg van Neerboseh-Oost naar het Maas-Waalkanaal.

NEERBOSCH

Kerk en Pastorie

58. De beroemde architect P. Cuypers bouwde in 1880 de rooms-katholieke kerk Sint Anthonius Abt aan de Dennenstraat. De kerk is opgetrokken in gotische stijl; de toren ervan is zestig meter hoog. Voor de lezer die de kerk kent, zal het duidelijk zijn, dat de foto dateert van lang vervlogen tijden. De rode beuk vóór de kerk is sedert 1904 wel enkele meters gegroeid! In de kerk kan men nog altijd het indrukwekkende kruisbeeld uit de vijftiende eeuw bewonderen. Het kruis is omstreeks 1800 vanuit het Dominicanenklooster van Kalkar in Duitsland naar Neerbosch overgebracht. Het kerkgebouw staat thans op de Monumentenlijst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek