Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0880-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het rooms-katholieke Bondsgebouw aan de Dennenstraat (tegenover de scholengemeenschap " Nijmegen-West" gelegen) herbergde indertijd de Boerenleenbank. Het was voorheen ook een toevluchtsoord voor de jeugd, die daar vermaak zocht in kaarten en biljarten onder leiding van de paters dominicanen. Bovendien trok de toneelvereniging "Hoger Op" er volle zalen en hield de voetbalclub "Blauw-Wit" er haar vergaderingen. Aan de achterzijde huisde de Boerenbond, waarbij door de omwonende boeren veevoeder en land- en tuinbouwartikelen werden gekocht. Thans doet het gebouw nog dienst als repetitielokaal voor de kapel van de Koninklijke Luchtmacht!

Pension Villa Sancta !'I:aria, Hees bij Nijmegen

60. Toen deze prentbriefkaart in 1912 werd gemaakt, was de villa "Madeleine" van wijlen de heer C.F. Morbotter juist aangekocht door de Zusters van Barmhartigheid, afkomstig uit Ronse in België, die hier het pension "Sancta Maria" begonnen. Sindsdien heeft het pension de naam een "gedistingeerd" tehuis te zijn. Vele notabelen uit Hees en Neerbosch, maar ook uit de stad Nijmegen, hebben hier hun laatste levensjaren doorgebracht. De zusters hadden achter de villa hun eigen landerijen, waarop zij hun diverse groenten voor het pension verbouwden. Sedert enkele jaren behoort "Sancta Maria" tot de reeks bejaardentehuizen zoals we die nu kennen.

61. Een uitstapje van Nijmegen naar Neerbosch was indertijd een hele reis. Via Hees bereikte men dan de Dorpsstraat te Neerbosch; aan het eind van de straat bevond zich het eindstation van de stoomtram. Bovenstaande foto geeft de situatie weer zoals die was in de Dorpsstraat (Neerbosch) tot circa 1922, het jaar waarin de stoomtram, in verband met de voortschrijding van de techniek, zijn plaats moest inruimen voor de elektrische tram. Het gevolg daarvan was wel, dat Neerbosch daarna van openbaar vervoer verstoken bleef, daar de elektrische tram als eindpunt "De Witte Poort" in Hees kreeg.

62. De stoomtram had zijn eindpunt even voorbij het "Witte Kerkje" in Neerbosch. Het eindstation "Café Tramstation" lag naast de "Grintweg", die van de Dorpsstraat naar de Weesinrichting liep en tegenover de laan die een verbinding vormde tussen de Dorpsstraat en de Graafseweg. Toen in 1910 deze foto werd genomen, was de heer Keizer beheerder van het café. Na opheffing van de eindhalte werd de zaak voortgezet als pension-café-restaurant, onder de naam "Oud-Rozenhof'.

63. De Dorpsstraat in Neerbosch heeft in de loop der jaren veel veranderingen ondergaan. We zien hier een bijna onherkenbaar beeld van de straat, die op het ogenblik niet meer is dan een normale verkeersweg. Weinig lezers zullen in dit beeld, dat werd vastgelegd in 1869, dan ook de huidige Dorpsstraat herkennen. Op de achtergrond kan men duidelijk het "Witte Kerkje" van de Nederlandse Hervormde Gemeente herkennen.

64. De kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Neerbosch, hier vanaf de westzijde gezien, dateert van circa 1400. Dat de kerk, de nabijliggende pastorie en de jongensschool de dorpskern van Neerbosch vormden, is sinds de aanleg van het Maas-Waalkanaal in 1927 minder duidelijk. Men dient zich daarbij echter voor te stellen, dat de Dorpsstraat en de aan de overzijde van het kanaal gelegen St. Agnetenweg één straat vormden. Sinds de aanleg van het kanaal is Neerbosch een "gespleten" dorp. De kerk is lange tijd ongebruikt gebleven. In 1975 is het kerkje hersteld en het wordt weer regelmatig gebruikt, voornamelijk voor huwelijksplechtigheden.

Neerbosch.

Oude Pastorie.

65. Naast de kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente in Neerbosch staat de oude pastorie, op de hoek van de weg die indertijd naar de "Weesinrichting" liep en die nu doodloopt tegen het Maas-Waalkanaal. De pastorie werd in het verleden uiteraard bewoond door de predikant van Neerbosch. Jarenlang is dit huis daarna bewoond geweest door de kunstschilder Jan van Vucht- Thijssen. Op de foto uit 1912 is duidelijk te zien hoe de rails van de stoomtram indertijd langs het huis liepen. Enkele tientallen meters verderop bereikte de lijn het eindpunt "Café Tramstation" .

Neerbosch.

Huize Boschlust.

66. In 1910 zag het landgoed "Huize Boschlust", gelegen naast het "Slotje" aan de Dorpsstraat in Neerbosch, er zó uit. Het landgoed is in de loop der tijden verschillende malen van eigenaar veranderd. Al in 1756 is er sprake van een verkoop van het buitenverblijf. De villa is dus enkele eeuwen oud. "Boschlust" was van het "Slotje" gescheiden door een brede gracht, die doorliep tot aan het Nachtegalenpaadje, later bekend als "Binnenpad", een pad dat zijn begin had naast café "De Zon" in de Dennenstraat en dat een verbinding vormde met de Engelenlaan, het zandpad tussen de Dorpsstraat te Neerbosch en de Graafseweg.

67. In de Laan van Leuvenhof, het pad dat ter hoogte van het "Witte Kerkje" in Neerbosch begon en dat de Dorpsstraat met de Graafseweg verbond, werd in 1910 dit herenhuis, "De Leuvenhof' genaamd, gefotografeerd. De geschiedenis van dit zomerverblijf gaat terug tot in de zeventiende eeuw. Er lagen voorheen weilanden en bossen om de villa. In de achttiende eeuw werd mr. W. Engelen eigenaar van het landgoed en sindsdien is het lange tijd, tot aan de afbraak, in het bezit van het geslacht Engelen gebleven. Dat de Laan van Leuvenhof lange tijd Engelenlaan heette, is dus niet verwonderlijk. In 1964 werd het huis gesloopt in verband met de aanleg van de wijk Neerbosch-Oost.

68. Het leger kon in de Eerste Wereldoorlog niet rekenen op het vervoer dat "Jan Soldaat" vandaag de dag kent. Vrachtwagens of jeeps kende men niet; de fiets was toen een luxueus vervoermiddel. In 1916 werd bovenstaande groep militairen vereeuwigd voor café Van Gemert (het huidige "De Witte Poort") in Hees. De militairen zullen na het poseren op controle gaan met H. Kok uit Hees, rijksgraancontroleur voor Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen. Op de achtergrond, voor het café, staat de heer Cloosterman, de postbode van Hees-en een vooraanstaand lid van de fanfare "Ons Genoegen", de groep te bewonderen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek