Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0880-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Evenals in de Tweede Wereldoorlog kenden boer en burger ook in de Eerste Wereldoorlog benauwde momenten. Ook toen vonden huiszoekingen plaats, die tot doel hadden zwarte handel te voorkomen en een juiste verdeling van de aanwezige voorraden te bevorderen. Rijksgraancontroleur H. Kok uit Hees doet hier een huiszoeking op de boerderij "Gasthuishof' in de Dorpsstraat in Neerbosch. De huiszoeking werd vlak voor het einde van de oorlog gehouden en wel op 1 mei 1918.

70. Vanaf 1927 zijn Neerboseh-West en Neerbosch-Oost van elkaar gescheiden door het Maas-Waalkanaal. Dit hield onder andere in, dat de Dorpsstraat in Neerbosch werd doorsneden door het kanaal, waardoor de dorpskern als het ware aan het kanaal kwam te liggen. Deze ingreep in het dorpsleven bracht met zich mee dat de bouw van enkele bruggen noodzakelijk was. In totaal werden zes bruggen over het kanaal aangebracht en wel in Weurt, in Neerbosch, aan de Graafseweg, in Hatert, in Malden en in Heumen. Hierboven zien we de brug in Neerbosch in aanbouw.

71. Toen de plannen voor de aanleg van het Maas-Waalkanaal eenmaal konden worden verwezenlijkt, werd er met groot materieel aan het karwei begonnen. Van "draglines" en "bulldozers" en het gebruik van vrachtauto's was in die dagen nog geen sprake. De enorme hoeveelheden uitgegraven zand werden per spoor vervoerd. In 1925 staakten de werkers aan het kanaal een ogenblik voor deze opname bij een grote locomotief. Twee jaar later, in oktober 1927, werd het Maas-Waalkanaal door koningin Wilhelmina geopend.

mCCsinr.ichfinC'" te nccr.bosch.

Eliro.

P. J. MiJborn te )jijroegen.

72. De uit Beuningen afkomstige en in 1836 geboren Johannes van 't Lindenhout was een man die bijzonder begaan was met het lot van ouderloze kinderen. In 1867 bouwde hij in Neerbosch het eerste huis dat onderdak moest bieden aan wezen. Hiermee was een begin gemaakt met de bouw van de "Weesinrichting-Neerbosch", het tegenwoordige "Kinderdorp". Binnen enkele tientallen jaren zou deze aanvankelijk kleine behuizing uitgroeien tot een enorm complex, dat aan het begin van deze eeuw ongeveer duizend wezen huisvestte. In 1900 zag de inrichting er zo uit.

.- .-~~ .? ~ .

?? ~'t~.'1:~. :;.,."" ..

73. Bij de "Weesinrichting" verrees het ene paviljoen na het andere. Naast de ruime gebouwen, die huisvesting boden aan de wezen, had men er ook een lagere school, waaraan vakscholen werden toegevoegd, waarop de kinderen werden opgeleid voor diverse beroepen. Daarnaast kende men een tuinderij-bloemisterij en een boerderij. Het begin van deze boerderij was een door de jongens zelf gebouwde schuur en één melkkoe, die door een vriend van de inrichting werd geschonken. In 1905 was dit begin uitgegroeid tot de hierboven afgebeelde enorme boerderij.

74. Het zou niet eenvoudig zijn vandaag de dag een dergelijke groep in of buiten het beroepsonderwijs of ook op de "Weesinrichting" te fotograferen. Tot de verschillende beroepen waarvoor op de Weesinrichting een mogelijkheid tot opleiding bestond, zoals drukker, boekbinder, smid, meubelmaker, schoenmaker en bakker, behoorde ook die voor het vak kleermaker. In 1880, toen deze foto werd gemaakt, volgden veel wezen deze opleiding.

75. In de "Weesinrichting" konden diegenen die het smidsvak wilden leren al gauw in een groots opgezette smederij de opleiding volgen. We zien op bovenstaande foto, daterend van 1880, enkele smeden die, trots op hun werkstukken zoals hekwerk, wagenwiel, pomp en ander smeedwerk, graag poseren om te worden vereeuwigd. Indertijd emigreerden veel wezen, na een voltooide opleiding en na het bereiken van een leeftijd waarop ze de inrichting konden verlaten, naar Amerika.

76. De huidige St. Teunismolenweg, die van de spoorwegovergang aan de Graafseweg, ter hoogte van het industrieterrein, naar het Maas-Waalkanaal loopt, herinnert nog aan het feit, dat jaren geleden bij het kruispunt Weg door Jonkerbosch-Graafseweg-DennenstraatMuntweg een molen stond. De St- Teunismolen, die vele malen gerestaureerd werd, heeft daar een paar eeuwen gestaan. In de geschiedenis van Neerbosch is in 1669 al sprake van een "St. Anthonismolen", die werd genoemd naar een kapel, de St. Anthoniskapel, die dicht bij de molen stond. Hierboven zien we de molen, zoals hij in 1920 nog in het landschap prijkte. Vanwege zijn bouwvalligheid werd hij op 23 juli 1929 gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek