Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0298-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Na een eerste uitgave van "Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten" (1976), waarin een groot aantal foto's van het Schependom uit de jaren 1890 tot 1940 een beeld geeft van de situatie in de drie dorpen in lang vervlogen jaren, leek door de bijzonder grote belangstelling voor dit werkje de publikatie van een tweede serie verantwoord.

Uiteraard bracht de uitgave van een nieuwe reeks beelden van de drie dorpen de nodige moeilijkheden met zich mee. Het verzamelen van een voldoende aantal originele en interessante foto's en ansichten was geen eenvoudige zaak, temeer daar het aanbod waaruit gekozen moet worden toch al beperkt is. Niettemin werd een behoorlijk aantal ansichten gevonden om opnieuw een serie samen te stellen, die voor de geïnteresseerde een boeiend geheel vormt.

In vergelijking met de toestand zoals die in de inleiding van de eerste uitgave werd beschreven, is het beeld van Hatert, na de grote ingrepen die rond 1967 plaatsvonden, weinig veranderd.

Ook in Hees zou men van een stabilisatie kunnen spreken, ware het niet dat er op het ogenblik heftig gedebatteerd wordt over de vraag of het open terrein dat gelegen is aan "De Plak" (hoek Korte Bredestraat-Bredestraat), tegenover "Sancta Maria", al dan niet ten offer zou moeten vallen aan

de zucht tot het bouwen van woningen op elk stukje grond dat daarvoor (niet) in aanmerking kan komen! Er zou sprake zijn van de bouw van een aantal studentenflats, waartegen hevig verzet is aangetekend.

Hoe anders is de toestand in Neerbosch en wel aan de westzijde van het Maas-Waalkanaal, alwaar sinds reeds één jaar na het verschijnen van "Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten" de aanblik zich met de dag wijzigt, door de almaar voortschrijdende woningbouw van het plan "Lindenholt". Waar men bijvoorbeeld een jaar geleden nog duidelijk het verloop van de wellicht eeuwenoude Nieuwstadsweg zag, hebben zich zodanige veranderingen voltrokken dat het nu reeds moeilijk is zich de oude weg naar de grens met Weurt voor te stellen. West-Neerbosh zal, evenals Neerbosch-Oost, overgaan tot een stadswijk, waarbij het dorpskarakter totaal verloren zal gaan, voor zover dat nog niet gebeurd mocht zijn. Het eeuwenoude dorp zal dan definitief tot het verleden behoren.

Moge dan ook deze serie beelden van Hatert, Hees en Neerbosch, te samen het oude Schependom vormend, bijdragen tot het LEVEND houden van de herinnering aan derustieke sfeer, die wij helaas allengs op vele plaatsen in den lande zien verdwijnen.

Register van op de afbeeldingen voorkomende straten, gebouwen en verenigingen

Bloemendaal, villa, 40 Boerenstand. Neerbosch. 64 Bredestraat 27, 39 en 47
Dennenstraat, 51
Dennenstraat. Rosastichting, 53 Diervoort, boerderij. 10
Don Quichot, rijvereniging, 19
Dorpsstraat, Hees, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38 en 41
Dorpsstraat, Neerbosch. 58
Dorpsstraat, Neerbosch. lagere school, 60
Engelenlaan, 59
Fatima, huize, 12
Graafseweg, 55, 56,61,62,63 en 67 Grootstalselaan, 8
Hatert, gezicht op, 1
Hatert, bakkerswagen, 16
Hatert, korfbalclub, 11
Hatert, lagere school, 20
Hatert, pastoorsfeest. 21 en 22
Hatertse Broek, 4
Hatertseweg, 9
Hees, luchtfoto, 46
Hees, voetbalvereniging, 50
Heyendaal, kasteel, 7
Home Sweet Home, villa, 49
Jonkerbosch. 25
Kerkkoor, Hees-Neerbosch, 54
Kerkstraat, Hees, 28, 29, 32, 45 en 52
Kerkstraatje. Hatert, 2 en 17
Korte Bredestraat. 36 en 41
Leeuwenstein, huize, 73
Lijkweg. 3
Maas-Waalkanaal, 18, 23
Ons Genoegen, fanfare Hees-Neerbosch, 48
Pieperslaantje. 5 en 25
Regulierenhof, boerderij, 14
Rijvereniging, Neerbosch, 65
Sint Agnetenweg, 57, 66, 68, 69, 70, 71 en 72
Staddijk, 15
Teersdijk. 74
Voorstadslaan, 43
Vossendijk, 24 Vijfbuizen,42
Weesinrichting Neerbosch, 75
Weg door het Jonkerbosch. 13
Zelatricen, 6
Zwanenstraat, 76

FOTOVERANTWOORDING

G. Akkers: 57 en 66
J. Borgers: 45
Th.M. Brink: 61
Mevrouw A. Claassen-Broekman: 71, 72 en 74
P. Eijkhout: 36, 38, 49, 50, 54 en 76
Dames Fleuren: 55 en 56
F. Fôllings: 15
Pastoor Frick t: 17
Gemeentearchief Nijmegen: 1, 4, 5, 18, 24, 25, 26, 27, 33, 40, 52, 58, 59, 67 en 75
J. Glaap: 28,29,30,31 en 43
Mevrouw C.M. de Hartog: 34 en 37
Familie Hopman: 10
Mevrouw A. Jansen-Vos: 6 en 9
B. Jansen. 2
L.J. Janssen: 53, 60, 64, 65 en 68
B. Kersten: 41
Mevrouw B. Klaassen: 16
KLM-Aerocarto B. V.: 46
H. Mey: 7 en 11
M. Nicolasen: 3
Gebroeders Nieuwenhuis: 44
J. Pansier: 73
Mevrouw Peters-Broekman: 14
J. Peters: 35,42,47 en 48
Mevrouw H. W. Rutten-Hubers: 13 en 20
Mevrouw M. van Son-Heymans: 12, 51, 62 en 63
A.L.G.M. Tromp: 23
H. Wellen: 70
Mevrouw C.M. van Wezel-Pijnenborg: 8, 21 en 22
W.H.W. Willems: 69
D. Wijers: 32 en 39
M. Zegers: 19

1. Gezicht op Hatert. Omstreeks 1925 werd deze foto gemaakt. Het is een beeld van het dorp, gezien vanaf ongeveer de plaats waar op het ogenblik het Maas-Waalkanaal loopt. Van een oprit naar de Hatertse brug is in 1925 uiteraard nog niets te bespeuren. Wat er momenteel van het "gezicht op Hatert" nog over is, is slechts de school naast de rooms-katholieke kerk St. Anthonius Abt. De boerderijen die Hatert heeft gekend zijn, evenals de kerk, opgeofferd aan de uitbreiding van de stad Nijmegen, vooral door de enorme bevolkingstoename na de Tweede Wereldoorlog.

2. Het Kerkstraatje in Hatert liep indertijd aan de zuidzijde langs de kerk St. Anthonius Abt. De kerk stond aan het einde van de Hatertseweg, daar waar nu de oprit naar de brug begint. Rond 1920 poseerde een aantal inwoners uit Hatert voor een boerderij, gelegen aan het Kerkstraatje. Op de achterste rij herkennen we, van links naar rechts: de knecht, F. Soulier, S. Hurkens, mevrouw HurkensArts, J. Verbiezen, mevrouw Arts-Verbiezen, J. Jacobs, mevrouw Jacobs-Arts, J. Arts, mevrouw ArtsHermsen, mejuffrouw M. Hermsen, mejuffrouw J. Hermsen, G. Vos, mejuffrouw A. Hermsen, mevrouw Vos en A. Herrnsen. Zittend: mevrouw Arts-Kersten, mejuffrouw D. Arts, T. Arts, mevrouw Sou lier-Arts, mevrouw Arts-Vos, D. Arts, mevrouw Wellen-Hermsen, mevrouw Hermsen-Roelofs en M. Hermsen.

3. Hierboven een beeld van omstreeks 1890, dat de boerderij te zien geeft van de familie Nicolasen, gelegen nabij het landgoed "De Hulzen". De woning, die jarenlang door de familie werd bewoond en reeds in 1902 werd afgebroken, stond aan de Lijkweg. De Lijkweg vormde de verbinding tussen de Weg door het Jonkerbosch en de Graafseweg (later Teersdijk genoemd). De weg ontleende zijn sinistere naam aan het feit dat in vroeger jaren de overleden parochianen uit de omgeving van de Graafseweg via deze weg naar de begraafplaats hun laatste gang gingen. Vóór de boerderij staan, van links naar rechts: de heer Van Haren, mevrouw E. Nicolasen-Coolen, mevrouw M. Nicolasen, Nel Nicolasen en Lien en Bernard Nicolasen.

4. Waar nu nog jaarlijks op het teveel aan konijnen en houtduiven gejaagd wordt, was het rond 1900 al een lust om te stropen. Veldwachter Goedhart doet hier zijn ambtelijke plicht en zet de overtreder van de wet, die zich in het Hatertse Broek van mondvoorraad probeert te voorzien, "op de bon"!

5. Aan de laan waar nu het verkeer van de Dukenburgseweg richting stad zijn weg vindt, stond in 1915 deze landelijk gelegen boerderij. De nu zo brede verkeersweg droeg toen de naam "Pieperslaantje" en vormde de verbinding tussen de huidige Muntweg en het landgoed "De Hulzen", dat naast de Winkelsteegh gelegen was. Het laantje ontleende zijn naam aan het feit dat aan de bewoners ervan de bijnaam "de Pieper" gegeven werd.

6. De betrokkenheid van de vrouw bij het kerkelijk gebeuren is niet van vandaag of gisteren. We zien hier een groep zelatrices (meestentijds collectrices voor een of ander liefdadig doel) voor de pastorie, met de pastoor in hun midden. De opname dateert van 1930. Van de zelatrices herkennen we, zittend op de eerste rij: Diny Bosman. Nellie Dinnissen en Netty Jansen-Daalen, Op de tweede rij: Giern Gommers, pastoor Couwenberg en Annie Peters. Achter hen, staande: Mien Willems, Grada Gommers, Riet van Wezel, An Vos en Nellie Vos.

7. Menig huisschilder van nu zal bij het zien van deze foto zich verbazen over de uitrusting van zijn collega aan het begin van deze eeuw. Deze schildersgezellen lieten zich in 1914 voor de ingang van het kasteel Heyendaal, dat in de verf gezet werd, vereeuwigen. Het kasteel werd in 1912 gebouwd en was toen eigendom van de familie Jurgens. Momenteel maakt het deel uit van de universiteitsgebouwen aan de St.-Annastraat. Op de foto zien we onder anderen, geheel links, Piet Procureur; staande als derde van links Kees Smeeman en zittend, geheel links, Knoop.

8. De Grootstalselaan is indertijd genoemd naar de in de nabijheid gelegen boerderij "Groot Stal". Dat het goed toeven was op een bankje aan de in 1935 nog rustige Grootstalselaan, bewijzen hier R. van Wezel (links), pastoor Couwenberg en bakker Klaassen, allen uit Hatert. De heren Van Wezel en Klaassen (kerkmeester) wachten met hun herder op het einde van de Grootstalselaan hoek Mookse baan op de tram, die hen naar het bedevaartsoord Katwijk zal brengen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek