Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0298-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Evenals vandaag kende men ook voor de Tweede Wereldoorlog talloze rijverenigingen, maar dan liefst wel in bezit van sjees of koets. Omstreeks 1935 maakte de vereniging "Don Quichot" uit Hatert zich op voor een toer in de omgeving. Samen "in een rijtuigie" zitten: links Mina Peters met Jo Cornelissen, In het midden Wim Kokke met dame en naast hem M. Zegers en Th. Zegers-Huisman. Geheel rechts H. Zegers en Mina Leenders. Op de achtergrond zien we de woningen aan de Hatertseweg.

20. Een klassenfoto (!) uit lang vervlogen tijden van de dorpsschool van Hatert. De opname dateert van 1907. Op de foto zien we met hun beste gezicht, bovenaan en van links naar rechts: Thonia Hermsen, Marie Hermsen, Bet Hermsen, twee onbekend gebleven leerlingen, Marie Ho fm an, Doms Hermsen en Thé Hubers. Op de tweede rij: meester Dekkers, Dien Alofs, Bertha lansen, Dora Hermsen, Anna Hendriks, Thonia Hofman, Rieka Hofman en geheel rechts Nel lansen. Op de derde rij, zittend: meester Sambeek, Piet lansen, Wim lansen, Hendrik lansen, Hent lansen en Doms lansen. Op de voorste rij: Tini Hendriks, Jan lansen, Piet Hubers, Gerrit Hubers, Piet lansen en Hent Hermsen. In het midden zitten de meesters Kievits en Peters en rechts de onderwijzeres mejuffrouw Kan.

21. In 1934 vierde pastoor Couwenberg uit Hatert zijn vijfentwintigjarig priesterfeest. Er was uiteraard groot feest in Hatert en in de stoet die de pastoor begeleidde, droeg ook de praalwagen van de meisjescongregatie bij tot het welslagen van de grootse viering. Op de voorgrond leidt voerman Toon Wouters het paard en links slaat Ties Otten de stoet gade. Van de congregatie zien we onder anderen van links naar rechts: lies Gommers, Mien van Wezel, Volda Staayen, Anne Vos, Annie Peters en Truus Peters. Achter de groep is Riet van Wezel nog te zien met Netty Tersluisen.

22. Ook in Hatert werd er, zij het, evenals in Hees en Neerbosch in amateuristische sfeer, toneel gespeeld. Natuurlijk gaf ook de toneelvereniging acte de présence bij de viering van het vijfentwintigjarig priesterfeest van pastoor Couwenberg in 1934 en wel door met een praalwagen in de feestelijke stoet mee te rijden. Voor de praalwagen, met decor, staan de volgende artiesten opgesteld (rechts): Jan Metselaars, Gradus Peters, Toon Nikkelen, Theo van Megen met naast hem een onbekende artiest, dan Theo Steurs, Henny van Dreumel en geheel rechts Bartje Bartels en Theo Beker. Links voerman Remmers en bij de boom staat G. Akkers.

23. Wanneer men langs het Maas-Waalkanaal komt, kan men meestentijds wel enkele roeiers op het water bezig zien. Het vaste honk van deze sportmensen ligt nabij de brug van Hatert. Dat men al heel gauw na de aanleg van het kanaal deze sport op dit rustige water ging beoefenen, blijkt wel uit deze foto uit 1933, toen er roeiwedstrijden op het kanaal gehouden werden. Het publiek kwam in grote getale naar de wedstrijd kijken. Dat de roeisport toen nog een elitaire sport was, blijkt wel uit het voor die tijd grote aantal auto's, waarmee het publiek kwam opdagen. Op de achtergrond hebben we nog een interessante kijk op de toen nog vrijwel onbebouwde vlakte van het dorp Hatert. De foto werd genomen vanaf de Hatertse brug.

24. De Vossendijk bood in 1910 wel een totaal andere aanblik dan vandaag. In 1912 schrijft dr. J.J. de Blécourt in zijn beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert: De Vossendijk inslaande komt men aan een zogenaamde meentweide, waarop verschillende bewoners van Hatert het recht hebben hun vee te weiden. Deze meentweide is het Hatertse Broek en is op den Vossendijk door twee hekken afgesloten. Na de meentweide te hebben overgestoken komt men op de Staddijk. Hierboven een beeld uit 1910 van de Vossendijk nabij Huis Hatert. Bij de aanleg van het Maas-Waalkanaal zal het aanzien van de Vossendijk totaal veranderen.

25. Hatert heeft door de eeuwen heen veel natuurschoon gekend. Het Jonkerbosch is daar een goed voorbeeld van. Het was een gebied dat menig schilder heeft aangelokt. Behalve riante villa's lagen er in deze omgeving arbeiderswoningen en boerderijen. Men kon er wandelingen maken door de bossen van het Heidepark, de Winkelsteegh, de Goffert en de Hulzen. Deze fraaie ansichtkaart is van 1914.

26. Op 30 juni 1889 was het zover dat de stoomtramlijn die Nijmegen met Hees en Neerbosch zou verbinden werd geopend. De stoomtram liep eveneens naar Beek en Ubbergen. Hier een beeld uit circa 1900 van de tram, die eens zijn halteplaats had voor het befaamde hotel "Heeslust" in de Dorpsstraat, nu Schependomlaan. Een curiositeit is nog dat deze foto werd genomen door de bekende Nijmeegse hoffotograaf Wilhelm Ivens.

27. De lezer zal bij het zien van deze ansicht uit 1904 zich erover verbazen dat de Bredestraat er in die dagen lommerrijker uitzag dan vandaag de dag. De opname is genomen ter hoogte van "Sancta Maria". Op de achtergrond een koets, zeer wel passend in het straatbeeld van die tijd. Als straatverlichting deed in die dagen de gaslantaarn dienst, die in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog door de heer Rossen uit Neerbosch dagelijks werd aan- en uitgedaan.

28. Waar we thans in de Kerkstraat in Hees huize "De Beuken" zien, stond voorheen huize "De Koepel". "De Koepel" schijnt oorspronkelijk een boerengoed geweest te zijn, dat al in de achttiende eeuw bekend was. Het buitenverblijf, dat er reeds vroeg in de negentiende eeuw stond, was toen eigendom van een zekere P. Scheers. Rond 1910 werd het bewoond door de heer Max Jurgens, de "margarinekoning", wiens familie het aan de St.-Annastraat gelegen landgoed "Heyendaal" bewoonde. Door de jaren heen heeft "De Koepel" veranderingen aan huis en tuin ondergaan. Het moet vroeger één geheel gevormd hebben met het aangrenzende huize "Rusthof' (hoek Dorpsstraat), jarenlang bewoond door dr. J.J. de Blêcourt,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek