Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0298-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Dit sfeervolle hoekje werd rond 1885 door de befaamde fotograaf Julius Schaarwachter op de gevoelige plaat vastgelegd. Deze unieke kiek is genomen vanaf de Kerkstraat in Hees met links een kijkje in de Bredestraat en rechts in de Dorpsstraat (Schependomlaan). De mogelijk vermoeide wandelaar schijnt naar een (stenen) bank uit te zien! Maar die zou pas in 1922, bij de opening van de elektrische tramverbinding tussen Hees en Nijmegen, geplaatst worden.

40. Hees was rijk aan grote villa's en herenhuizen, waarvan de meeste echter in de loop der jaren in verval geraakt of gesloopt zijn. Een der aller-fraaiste villa's was zeker "Huize Bloemendaal", dat gelegen was aan de Dorpsstraat in Hees hoek Wolfkuilseweg (later Dikke Boomweg geheten). Een latere bewoner van de villa, die jarenlang in Nederlandsch Oost-Indië vertoefd had, veranderde rond 1912 de naam in "Klam bir Lima" (De Vijf Klapperbomen). In 1910, toen dit statige huis gefotografeerd werd, droeg het nog de naam "Huize Bloemendaal". Interessant is nog dat de onsterfelijke, voormalige gemeentearchivaris mr. H.D.J. van Schevichaven in zijn jeugd op "Huize Bloemendaal" gewoond heeft.

41. In 1914 werd aan de Korte Bredestraat, nabij "De Plak", de gouden bruiloft gevierd van de familie Kersten-Scholten. De hele familie was hierbij natuurlijk aanwezig. Op de familiefoto merken we op de achterste rij onder anderen op, van links naar rechts: Wouter Kersten, Willem Kersten en Bart Kersten, geheel rechts Dorus Hutting en Hent Kersten. Op de rij voor hen: Bernard Kersten, Kobus Kersten, Antoon Kersten, Albert Kersten, Jan Kersten (zoon van Bart Kersten en een der zusters Reijntjes (tweede van rechts, zittend), Dina Kersten, Anna Peters, Mieneke Kersten, Cornelia Kersten en Mina Kersten. Zittend onder anderen: Anna Tax, Mina Poelen, Marie Kersten, het bruidspaar J. Kersten en B. Scholten, Truitje Kersten en de zusters Reijntjes. In 1925 werd de boerenwoning in de Korte Bredestraat 28 door de kinderen Kersten verkocht aan de familie H. Thoonen, die het huis heeft bewoond tot 1958, waarna het in verband met de modernisering van de wijk gesloopt werd.

42. Van de Molenweg in Hees, zoals deze vroeger was en waaraan onder anderen de familie Kersten tientallen jaren woonde, is na de bouw van een groot aantal huizen en winkels weinig meer te herkennen. De Molenweg was voorheen een lange straat tussen de Dennenstraat en de Wolfkuilseweg, met ongeveer in het midden een vijftal woningen. De officiële benaming van deze buurtschap was "De Vijfhuizen", Een kiek uit omstreeks 1928 toont ons, vóór de woning van de familie Kersten, Antoon Kersten, die bij de mobilisatie in verband met de Eerste Wereldoorlog gewond raakte en daarna zijn dagen in een invalidenwagen moest slijten. Rechts van hem zijn vrouw Anna Tax. Achter hen, van links naar rechts: Bets, Albert, Hendrik en Antoon Kersten jr. Geheel rechts ontwaren we nog een buurjongetje, namelijk Frans Prinsen. Omstreeks 1960 moest de woning verdwijnen.

43. De Hese en Neerbossche bevolking bestond voor het grootste gedeelte uit land- en tuinbouwers. Hees bijvoorbeeld was bijzonder rijk aan kwekerijen en groentekassen, waar zeldzame bloemen en planten, perziken, druiven, komkommers en tomaten werden gekweekt. Neerbosch daarentegen bestond uit landerijen, waar landbouwproducten als aardappelen, rogge, suikerbieten en haver werden verbouwd. Alvorens de kennis in praktijk te brengen, gingen de tuinders in spé eerst een aantal jaren naar de tuinbouwschool. Op bovenstaande ansichtkaart uit 1930 zien we deze school in de Voorstadslaan. Enkele jaren geleden werd aan de Energieweg een nieuwe, moderne tuinbouwschool geopend.

44. Uiteraard waren er in Hees niet enkel en alleen kwekerijen. Onontbeerlijk waren natuurlijk ook de neringdoenden en de handwerkslieden, onder wie de smid met zijn smederij, nodig voor reparatie van werktuigen en het beslaan van de paarden. Deze smederij aan de Dorpsstraat in Hees wordt sinds jaar en dag beheerd door de familie Nieuwenhuis. In 1920 werd de (waarschijnlijk) enige automobiel die Hees en Neerbosch rijk waren, grondig gereviseerd. Tijdens de werkzaamheden willen grootvader Nieuwenhuis, vader Nieuwenhuis met zijn zoon Toon (geheel rechts) en twee knechten wel even naar de fotograaf kijken.

45. In 1922 moest de stoomtram, die de verbinding tussen de stad en Hees-Neerbosch onderhield, plaats maken voor de elektrische tram. Vanaf het beginpunt voor de Korenbeurs (het huidige café "Terminus") bereikte de nieuwe tram via een gedeelte van de Voorstadslaan, de Kraijenhofflaan, de Oude Heselaan, de Dorpsstraat (Hees) en de Kerkstraat het eindpunt bij de "Witte Poort" (einde Kerkstraat). De ingebruikneming ging met de nodige feestelijkheden gepaard, zoals ook blijkt uit de met bloemen versierde eerste tram, die - hetgeen later nog maar zelden zou voorkomen - zowaar met drie wagens is uitgerust. Uiteraard waren deze wagens nodig voor het vervoer van de vele officiële personen, die van de ingebruikname van de lijn getuige waren.

46. Deze luchtfoto uit 1927, die met speciale toestemming van KLM-Aerocarto afgedrukt mocht worden, laat ons een interessant beeld zien van Hees, voordat een drastisch ingrijpen de situatie totaal veranderde. Duidelijk onderscheiden we (links midden) "De Plak" (zie foto 36) met de aan de Korte Bredestraat liggende boerderijen en kleine woningen. Rechts boven de akkers, gelegen ten zuiden van het Kerkpad, met daarboven het Lange Pad, dat voor wandelaars en fietsers de verbinding vormde tussen Kerkpad en Molenweg. Links boven zien we de keurig verzorgde akkers van de diverse tuinders uit Hees. Deze akkers moesten plaats maken voor het huidige gedeelte van de Wolfskuilseweg tussen Schependomlaan en Bredestraat. Rechts onder de boerderijen die indertijd bewoond werden door de families lansen, Kersten en Hermanussen.

47. Aan de noordzijde van het Bredestraatpleintje ("De Plak") lag rond 1910 de ouderwetse woning van de meester-timmerman/brandmeester J. Peters. Voor zover bekend, hebben de op de heer J. Peters volgende generaties noch timmerlieden noch brandmeesters voortgebracht. Wel is bekend dat diverse nazaten een slagerij bezitten. Uit hetzelfde geslacht is ook de eigenaar van het bekende café "Juliana", waar timmerlieden en brandmeesters overigens gaarne toeven. Op de foto zien we, staande van links naar rechts: Hendrik Peters, Willem Peters en Antoon Peters. Zittend: Johan Peters, Agnes Peters, Regina Peters en Anna Peters.

48. Een foto van de fanfare "Ons Genoegen", die, wanneer er in Hees of Neerbosch ook maar iets te doen valt, de feestelijkheden altijd opluistert, mag in dit werkje natuurlijk niet ontbreken. We kunnen veronderstellen dat de mannen van de fanfare honderden malen op een plaatje staan. De groep die gefotografeerd werd in 1918 staat hier voor het repetitielokaal. dat zich toen in café "Juliana" bevond. Opgesteld staan onder anderen, van links naar rechts: Thé van de Water, Brink, Nol Gietman, Toon Tax, Grad van Munster (met trom), Nes van de Water, Janus Jansen, Hent Smits, Piet Brink, Guus Koops, Spanbroek, Th. Cloosterman, Rinus van Kesteren, Grad Gubbels, Jan Lelieveld, Piet Brink en Jan Ooosterman. Uiterst rechts de secretaris van "Ons Genoegen", J. Peters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek