Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0298-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Komende van Hees, kon men, even voorbij het "witte kerkje" van Neerbosch, aan de overkant linksaf de "Laan van Engelen" inslaan. Deze laan, later Engelenlaan genaamd, vormde de verbinding tussen de Dorpsstraat (Neerbosch) en de Graafseweg. Deze weg voerde naar het herenhuis "De Leuvenhof", aan het begin van deze eeuw eigendom van mr. Engelen, en tevens naar een aantal boerderijen dat in het huidige Neerboseh-Oost gelegen was. Op de foto uit omstreeks 1920 zien we in de Engelenlaan: Nel van Vucht-Tijssen, Piet de Smidt, Bart van Vucht-Tijssen, Nel de Smidt en Wi11em de Smidt.

60. De rooms-katholieke jongensschool aan de Dorpsstraat in Neerbosch werd algemeen erkend als een school waar de jeugd tot op dertien- à veertienjarige leeftijd een uitstekende opleiding kreeg; zeker ook toen de leiding ervan berustte bij de heer Van Sambeek. Hierboven een groep van zijn discipelen uit 1923, met onder anderen op de achterste rij Broer Wellen en Kees Broekman. Op de tweede rij: links meester Jansen, dan E.M. Jozef Heymans, als vierde Thé van Munster, Hendrik Hutting en Andries Kruytwagen. Op de derde rij onder anderen: juffrouw Reterink, Kees Jansen-Daalen, Herman Jansen, Tinus Buters, Thé Theunissen, Kees Verhoeven en meester Hendriks. Op de vierde rij onder anderen:

Jan Hopman, Arnold den Broek (met matrozenpak), Jan Otten en de heer Van Sambeek. Op de vijfde rij: Jan Bernsen, Bernard Hendriks (met strikje) en Thé Peters. Op de voorste rij onder anderen: Wim Hopman (met matrozenpak) en Schierboom, ook als matroos gekleed.

61. Tot de eigenaars van een van de in het tegenwoordige "Neerbosch-Oost" gelegen boerderijen behoorde de familie F. Brink. Tijdens een rustpauze bij het maaien van het koren, waarbij de hele familie in de weer was, werd in 1915 deze kiek gemaakt met daarop, van links naar rechts: mejuffrouw Truus Brink, Frans Brink jr., Frans Brink sr., Aleida Brink, Theodoor Brink en Maria Brink. De fotograaf kijkt bij het maken van zijn plaatje in de richting van de Kloosterlaan, nu de Dennenstraat.

62. "Neerbosch-Oost", zoals we dat nu kennen met zijn honderden woningen, telde voor de aanvang van de nieuwbouw slechts een vijf tiental boerderijen, die alle lagen te midden van akkers en weilanden. Een van de toegangen tot dit gebied was het "Binnenpad", minder vaak het "Nachtegaalspaadje" genoemd. De foto uit omstreeks 1920 toont ons mevrouw De Ham-Heymans op het Binnenpad, die blijkbaar een wandeling maakt door het bijzonder landelijke en rustige gebied. Men zou kunnen veronderstellen dat ze de sloot bekijkt die langs het Binnenpad liep. Deze sloot was bij ingewijden bekend als de "lambeer". Op de achtergrond is de boerderij te zien die toentertijd werd bewoond door Joh. Ellemans en Piet Gerrits. Later werd het huis bewoond door de familie Brink. Boven het bos van het "Slotje" uit ziet men nog juist de torenspits van de kerk aan de Dennenstraat.

63. Hees en Neerbosch waren destijds rijk aan smalle zandpaden, die de boerderijen verbonden met de verkeerswegen. Een dergelijk pad werd door de autochtone bevolking steeds "dam" genoemd; soms zelfs was dat een officiële benaming. Zo kende men in Hees de Laarsendam. De dam die we hier op een foto uit omstreeks 1915 zien, is een van degene die men in het huidige "Neerbosch-Oost" aantrof. Op een wandeling door het veld herkennen we: links C. Snoeijs, dan Th. Heymans en Antoon Heymans. Rechts Jozef Heymans.

64. Avondscholen, bijscholing en aanvullend onderwijs zijn begrippen waarvan men vijftig jaar geleden ook al enige weet had. Jeugdige boeren van de "Jonge Boerenstand" volgden cursussen ter aanvulling van hun algemene ontwikkeling. In 1929 werd deze groep jonge boeren gefotografeerd. Op de achterste rij staan, van links naar rechts: Wim Fleuren, Albert Broekman, Joop Hopmans, Thé Dinessen, Piet Jansen, Broer Wellen en Jan Hopman. Voor hen: Herman Jansen, Kees Leenders, Piet Kniest, Gradus Hopman, Wim Faassen, Thé Broekman, Hent Thoonen, Nico Kniest, Hent Otten en Koos Jansen. Zittend: Kees Broekman, Wim Dinessen, de aalmoezenier pater De Wit o.p., Antoon Ponten, Hendrik Wellen en Hent Broekman.

65. Evenals Hatert had ook Neerbosch een eigen rijvereniging. Naast hun periodieke bijeenkomsten, "draafden" de ruiters "op" bij alle officiële gelegenheden die Hees-Neerbosch kende: processie, feeststoet enzovoort werden per traditie voorafgegaan door vaandel en in groot tenue uitgedoste leden van de vereniging. Omstreeks 1929 staat deze groep kennelijk klaar voor de begeleiding van de zoveelste stoet. In de berijders van de raspaarden herkennen we onder anderen Nico Kniest, Thé Leenders, Wim Faassen, Broer Wellen en Grad Hopman.

66. De Agnetenweg kreeg zijn naam pas ná de aanleg van het Maas-Waalkanaal, in 1927. Voor die tijd vormde de weg één geheel met de Dorpsstraat (Neerbosch). In de loop der jaren is de Agnetenweg sterk van aanzien veranderd. Ná het verdwijnen van de grote boerenhoeven als "Takenhof', "De Bloemberg" en "Hazelarenbosch" kreeg de weg door de aanleg van de nieuwe woonwijk "Lindenholt" een stads aanzien. In 1932 echter waande de familie Akkers zich nog ver van "Nijmegen" af. De heer Akkers was niet de eigenaar van een supermarkt, maar had een kruidenierszaak, waar de Neerbosschenaren hun kleine inkopen deden. Voor de woning staan: J. Akkers, T. Akkers, G. Akkers gedragen door mevrouw E. Akkers-van Marwijk, G. Akkers, E. Akkers en Cath. Akkers.

67. Toen in 1944 het Tweede Engelse Leger samen met de Amerikaanse parachutisten naar Nijmegen oprukte, kregen vele Nijmegenaren, maar ook inwoners van Hees en Neerbosch, voor het eerst van onze bevrijders te horen dat de brug aan de Graafseweg over het Maas-Waalkanaal ook wel "Honinghutjesbrug" genoemd werd. Zó stond namelijk de brug op de stafkaarten van de geallieerden vermeld. De brug is inderdaad genoemd naar de boerenwoning die, tot aan de nieuwbouw van Neerbosch-Oost, circa 150 meter noordelijk van de brug, onder aan de dijk van de Graafseweg stond. Het huis ontleende zijn naam aan het feit dat er jarenlang door de bewoners bijen gehouden werden. Rond 1920, toen deze foto genomen werd, bewoonde de familie Jansen-Nicolasen het huis en van 1930 tot 1960 de familie H. Albers.

68. Een van de meest imposante boerderijen aan de Agnetenweg in Neerbosch was zeker wel de "Hazelarenbosch", gelegen tegenover de boerderij "Takenhof'. Het was de oudst bekende boerenhoeve in Neerbosch met uitgestrekte landerijen. De geschiedenis van de hoeve gaat terug tot het jaar 130l! In 1974 moest zij wijken voor de stadsuitbreiding ten behoeve van de huidige "Lindenholt". Tot dat jaar heeft de familie lansen hier het landbouw- en veeteeltbedrijf mogen uitoefenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek