Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2

Auteur
:   V.A.M.M. Uijen
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0298-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Omstreeks 1635 bestond er een kaart van Nijmegen en omstreken, waarop reeds de namen "Takenhof', "Kloosterhof' en "Bloemberg" voorkomen. Deze hoeven stonden op de grond van het voormalige St.-Agnesklooster, waaraan uiteraard de Agnetenweg zijn naam ontleent. "De Takenhof", "Kloosterhof' en "Bloemberg" hebben derhalve eeuwenlang een begrip gevormd in de dorpsgemeenschap van Neerbosch. Slechts de naam "Takenhof' bleef gehandhaafd in Takenhofplein, gelegen nabij het viaduct bij station Dukenburg. De beide andere namen, "Kloosterhof' en "B1oemberg", zijn sinds 1975 voorgoed uit het vocabulaire van Neerbosch verdwenen. De genoemde hoeven werden in de loop der eeuwen gerestaureerd of herbouwd. Hierboven een beeld uit 1934 met de echtgenote van eigenaar Willems voor de "Takenhof', welke in 1869 werd gebouwd. De hoeve was gelegen tegenover de "Hazelarenbosch", even voorbij café "Het Zwaantje", in de richting van Wijchen.

70. Een schepenprotocol van 6 september 1774 maakte gewag van zeker hof, schuur en schaapskooi van ouds het "Klooster" genaamd, groot 72 morgen, met houtgewas enz. staande aan de Neerbossche Straat, schrijft dl. J.J. de Blécourt in 1912 in zijn geschiedkundige beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert. De bouwhof "Klooster" ofwel "Kloosterhof' lag een honderdtal meters van de "Takenhof', richting Wijchen, aan dezelfde kant van de Agnetenweg, de vroegere Neerbossche Straat. De boerderij stond, evenals de "Takenhof' en de "Bloemberg", op de grond waar zich in de zestiende eeuw het St.-Agnetenklooster bevond. Bij de aanvang van het project "Lindenholt" was het de bedoeling deze ruime boerderij als wijkcentrum te doen fungeren. De woning brandde echter in 1977 uit, waarna tot de sloop werd overgegaan. De foto uit 1930 toont ons de "Kloosterhof' met de nog jeugdige laatste eigenaar, H. Wellen, aan de ploeg.

71. Een andere indrukwekkende boerderij in Neerbosch was de "Bloemberg", gelegen aan het einde van de St.-Agnctenwcg, daar waar men via een kromming in de weg onder het viaduct aan de Graafseweg door ging. Het gedeelte vanaf de "Bloemberg" tot aan de Graafseweg droeg voorheen de naam "Nonnenstraat". Een naam die ook weer duidt op het bestaan van een zusters(nonnen)klooster aan de Agnetenweg. Daar waar zich de Nonnenstraat bevond en de "Bloemberg" lag, kennen we nu het Takenhofplein. Evenals de "Takenhof' en de "Kloosterhof', kon de "Bloemberg" bogen op een eeuwenoude historie. Hierboven enkele bewoners van de "Bloemberg" in 1928. Voor de boerderij, rechts, J. Broekman-Jansen. naast haar Annie Broekman. De oude dame is Bertha Broekman en naast haar Annie Berendsen. In 1972 moest de boerderij wijken voor de stadsuitbreiding.

72. In 1918 vierde mevrouw Broekman-Hopman haar tachtigste verjaardag. Het is duidelijk dat de familie deze dag niet onopgemerkt wilde laten voorbijgaan. Allen waren present. Op de voorste rij zien we: Annie lansen, Truus lansen, de jarige mevrouw Broekman-Hopman, Albert Broekman, Kees Broekman, Stien Broekman, Mientje Broekman en Wim Brouwer. Op de tweede rij: Thé lansen, Dora lansen, Rinus lansen, Miep lansen, Dien Sengers, Dina Broekman en Mientje Broekman. Op de achterste rij: Grad Schraven, Pet Sengers, Thé Sengers, Kees lansen, Thijs Broekman, mevrouw Brouwer-Broekman, mevrouw Broekman met dochter, Dien Broekman, Mina Brouwer, Marie Broekman en Dora Broekman.

73. Nog enkele jaren geleden stond aan de Lindenhoutseweg (voorheen Dennenstraat! ) een grote, min of meer vervallen villa, waarop nog vaag de naam "Leeuwenstein" te lezen viel. Weinig bewoners van Hees-Neerbosch zullen geweten hebben dat dit oude buitenhuis ruim honderd jaar oud was en indertijd een hotelpension was. In latere jaren werd de villa zelfs bewoond door een magnetiseur! Daarna, schrijft dr. J.J. de Blécourt in 1912, maakte G. Wegerif van de moestuin een flinke groentekwekerij met groente-inmaak volgens het systeem Weck. De grond is hier veel zwaarder dan over het algemeen in de omgeving. De laatste opmerking van dr. De Blécourt wordt wel bewaarheid door deze foto uit omstreeks 1930, waaruit blijkt dat een normaal span paarden kennelijk niet voldoende was om de grond om te ploegen. Hier w.ordt het bouwland van Pansier bewerkt door Bernard van Raay (rechts) met assistentie van Hent Albers.

74. De grens tussen de dorpen Hatert en Neerbosch werd indertijd gevormd door de vroegere Graafseweg, later Teersdijk genoemd. Nu de nieuwbouw in de Dukenburg is voltooid, is de Teersdijk nauwelijks herkenbaar, temeer daar de "dijk" door de aanleg van straten in stukken is verdeeld. Waar zich nu het winkelcentrum "Dukenburg" en de wijk "Tolhuis" bevinden, lagen voorheen aan de Teersdijk weilanden en vruchtbare akkers. In 1939 wordt een van deze akkers geschoffeld door Albert Broekman (rechts), Henk Broekman (midden) en de knecht Albert Peters.

75. In 1867 werd in Neerbosch, op de grens met Weurt, door Johannes van 't Lindenhout een begin gemaakt met een tehuis voor weeskinderen. Allengs groeide dit onderkomen uit tot een enorm complex. In latere jaren werd de "Weesinrichting" omgedoopt tot "Kinderdorp". Nog vandaag vinden tientallen ouderloze of door omstandigheden van huis geraakte kinderen hier een onderdak. In 1910 verzorgt (hierboven) een aantal meisjes de maaltijd voor hun huisgenoten. De spreuk op de muur geeft duidelijk het doel weer waarnaar op de weesinrichting in de keuken gestreefd werd.

76. Zoals bijna ieder dorp wel een dorps type kende, zo hadden Hees en Neerbosch hun "Dorus van Trui". In een van de arbeiderswoningen die in de Zwanenstraat in Neerbosch stonden, woonde deze alom in het Schependom bekende man. Toen Dorus in 1910 een plaatje van zich liet maken, liep de Zwanenstraat nog van de tegenwoordige St.-Agnetenweg naar de Graafseweg, later Teersdijk genoemd. Van Doms is bekend dat hij, naast diverse karweitjes die hij voor deze en gene opknapte, steeds de post bezorgde in alle uithoeken van Hees en Neerbosch.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek