Hattem in oude ansichten

Hattem in oude ansichten

Auteur
:   Baron E.C. van Heeckeren van Molecaten
Gemeente
:   Hattem
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2575-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hattem in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

(;l.'cel uil Haiiem.

Uilspanning Tr101ecalen.

69. De uitspanning Molecaten was, met zijn rieten huisjes, vijvertjes en speeltuin in de twintiger jaren een grate attractie, hooguit vijftien minuten "gaans" van de stad verwijderd.

70. De watermolen achter de uitspanning moet oorspronkelijk (begin 17de eeuw) een papiermolen zijn geweest. Als korenmolen is deze tot ongeveer 1913 in bedrijf geweest. We zien hier de molen omstreeks 1900. De watermolen is nu geheel gerestaureerd.

71. Het Huis Molecaten, omstreeks 1930. De naam betekent: Hof aan de molen. De vijver was het waterreservoirvoor de molen. Het huis dateert van het midden der 17de eeuw.

't Olde Spieker - Hattem.

72. Het "OJde Spyker", gelegen op het landgoed Molecaten, was mogelijk een opslagplaats voor het koren, dat als pacht werd betaald. Het dateert ook uit het midden der 17de eeuw en is eveneens geresta ureerd.

73. De belvedere op de Tryslenberg (ter lJsselenberg) vormde het einddoel van het uitstapje naar Molecaten. De heuvel, grenzend aan de Hessenweg, krijgt een grimmiger aspect wanneer we weten dat hier het gericht van Hattem, de galg, stond.

HATIEM

Uitspanning "Dennenheuvel" J t.j H. f. Schenk Sr.

74. De uitspanning Dennenheuvel, wel wat verder van de stadswallen gelegen, was een ander geliefd uitstapje. Het "Hattemsch Rood" van de eigenaar Schenk, was beroemd in den lande.

75. VanafDennenheuvel ging men naar de "Leemkulen". Er wordt nu geen leem meer gegraven, maar de kuilen zijn nog steeds een toeristische trekpleister. Hier zien we de oude leernkarren bezig met laden.

76. Tenslotte, een afscheidsgroet uit Hattern van de schilder Jan Voerrnan. Een gezicht op Hattern uit 1905.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek