Haulerwijk en Waskemeer in oude ansichten

Haulerwijk en Waskemeer in oude ansichten

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3741-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haulerwijk en Waskemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Dit is de molen van molenaar Friedus Ritsema, wiens broer, Wierd Ritsema, bakker was. De Ritsema's waren molenbouwers. Na molenaar Friedus kwam Rink Joekes van der Mei, die de wind- en stoomkorenmolen, met een twee jaar oude 20 pk petroleummotor, met woonhuis, schuur en erf, op zaterdag 28 december 1912bij L. Kok liet verkopen. Eigenaar werd Ottens, totdat de molen in 1920 werd afgebroken. De molen lag bij de hoofdbrug aan de vaart. Links op de foto zien we nog net het huis van de familie Koenen (nu Molenweg). De mannen zijn Rink Rinks van der Mei(links), in de volksmond Rink Sikkes genoemd, en rechts bakker Lammert Boonstra.

Groet uit Haulerwijk

16. We zien hier omstreeks 1912 de brug in oostelijke richting.Rechts woonde de toenmalige molenaar, Rink J. van der Mei, en daamaast was het huis van de familie Ritsema. Tussen de beide huizen in liep een zandreed naar de molen. Ret water in de vaart lag bijna jaar en dag te laag in de vaart en toch werd er zo te zien druk gebruik van gemaakt. In het derde huis van rechts woonde meester-smid Pier Aldershof en het witte huis was de bakkerij Ritsema-Boonstra. De kinderen zijn van de lagere school met als hoofdmeester F.R. de Jong (1910-1916).

17. Foto omstreeks 1914. We staan voor de voormalige herberg van Koert Nyland, toen de bakkerij van Boonstra. Van links naar reehts: Joeke S. van der Mei, dienstbode Aaltje de Haan, pleegdoehter Griet de Vries, voor de deur Boonstra en zijn vrouw, dan Rink Postma (later postbode), de weduwe Ritsema en, met slagerskorf, Adrianus van der Mei. De man uiterst reehts is Leefsma. De zuurtjesflessen staan in de winkel nog voor het raam.

18. Herdenking honderd jaar onafhankelijkheid, 1813-1913. Onafhankelijkheidsfeesten door heel het land, ook bij aile scholen. Op 25 september 1913 vierde de christelijke school feest met een optocht, voorafgegaan door elf gekostumeerde ruiters, onder wie Napoleon. Op 9 oktober 1913, bij slecht weer, was er schoolfeest van de school in Haulerwijk-beneden en op donderdag 2 oktober 1913 hoogtij voor de schooljeugd van de school te Haulerwijk-boven. De optocht van de jeugd werd voorafgegaan door een historische voorstelling van de intocht van prins Willem van Oranje , met gevolg, te paard. Deze groepfoto werd die dag genomen op de zandweg voor het schoolplein. De bakkerkruidenier, die ventte met een bootje , had die dag niet vrijaf.

·~ ':

,.." .

. (noofdpunt)

19. Op deze foto uit 1911 zien we links het kioskje van Rinkje van der Mei, het prille begin van de Vivo van nu te Haulerwijk, dan de woning van de manufacturenwinkel van Jongbloed, voorheen Barteld Betten, met eromheen het materiaal voor de aanleg van de kunstweg. Verder zien we de kinderen Betten en de man tussen hen in, met de vele knopen, was de politieagent van het dorp in het uniform van die tijd. Op de brug staat een wagen met turf. Links van de petroleumlantaarn stond logement "Het Bruine Paard". Ook Jongbloed reisde, zoals in die tijd gebruikelijk was, als koopman zijn klanten af in de omliggende plaatsen. Hij stuurde dan vooraf "bericht van komst", "Het Bruine Paard", met winkeltje en doorreed, dateert van circa 1845. Binnen hing de spreuk: "Hier in het Bruine Paard kan iedereen logeren. Hetzii kooplui van de straat, maar ook wel edele heeren."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek