Haulerwijk en Waskemeer in oude ansichten

Haulerwijk en Waskemeer in oude ansichten

Auteur
:   B. van den Berg
Gemeente
:   Ooststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3741-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haulerwijk en Waskemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De houten klapbrug die in 1901 de ijzeren draaibrug had vervangen en die destijds f 1400,- kostte, zal hier, in 1927, worden vervangen door een ijzeren klapbrug. De onderbouw van de brug met paalfundering werd gegund aan Joeke Rinks van der Mei voor f 4763,-; het leveren van de bovenbouw (ijzeren geraamte) aan Bauke Roorda te Draehten. Werkers en toesehouwers, van links naar reehts: Jae. Bosma (half zichtbaar), Sikke J. v.d. Mei, Rink van der Wal, Roel Reinders, bakker Lammert Boonstra (zonder pet), dan nog Pomper, aan de lier aannemer Joeke R. v.d. Mei, boven op de brug zijn broer Jan. Midden op de brug R. Bosma, dan op de achtergrond postbode Ekema. Aan het touw staan G. Adema, Rink R. v.d. Mei en wegwerker Geert Postma, dan, na de man met het witte front, komt dorpsveldwachter Kort. Rechts op de voorgrond, voor de auto onder anderen Sietse Moes en het langste meisje is Griet H. Berga. Achter Joeke R. v.d. Mei zien we de bakkerskar met paard van Sikke W. v.d. Mei. In het huis op de achtergrond woonden to en nog Diemer Geertsma en zijn vrouw Iefke de Boer met hun gezin.

26. De houten brug was vervangen door een ijzeren. Op het plein van hotel Kok zien we de benzinepomp staan. Achteraan, links, het uithangbord voor benzine, van het bedrijf van de gebroeders Hof, met daarvoor de T-Ford.

27. Op 7 september 1924 werd door de openbare lagere school een schoolreisje naar Paterswolde gemaakt. We zien op de voorste rij, zittend van links naar rechts: Martje Spandaw, Iebeltje Meinez, Trien A.J. v.d. Mei, Anna Geertsma, Jantje de Dood en Tine Hof. Tweede rij: J. Jongebloed, Jel Dijkstra, Jan Oostingh, Ina van den Berg, Mine Hoks, Grietje Reinders, Wim Gerritsen, Mat Postma, Hil Hof, Aaltje Hoving, Frouk Kuipers, juf Hoekstra en juf Jongebloed-Ritsema. Achterste rij: Luitzen Haak, Frits Ludwig, Frederik Dermois, Kobus Vreling, Hendrik Jongsma, Luddert Hoks, Hendrik Houkes, Gerrit Planting, Andries Koenen en Egbert Kuiper.

Groete uit HauJe, ?. ijk

28. Deze foto dateert van rond 1910. De kunstweg was er nog niet. Aan beide kanten van de vaart waren zand-modderwegen. Links van het kanaa11ag de oude weg (nu Norgerweg) naar Een. Geheellinks stand oude Joeke Sikke van der Mei (voorheen slager, ongediplomeerd veeverloskundige, tandarts, enzovoort). De eerste woning op de foto is van Johannes Dermois (stamt af van de hugenoten). Voorin was een "verlof" en achterin een smederij, naast een wijk. Boven die wijk bouwden de gebroeders P. en Fr. Hof hun eerste houten-fietsenmakerij. Naast Dermois woonde kapper Dirk Spandaw, daarnaast smid Koops, dan Geert Poutsma Azn. en, bijna op straat gebouwd, stond de woning van Auke en Auk Poutsma (later Remmelt Dijkstra). Dat was een kruideniers- en grutterswarenwinkeltje.

Haulerwl;k

29. De Norgerweg gezien vanuit oostelijke richting, omstreeks 1920. Er was toen al wel telefoon, maar nog geen elektriciteit, aangezien de bovengrondse leiding nog ontbreekt. Rechts, bijna op de straat gebouwd, het woon-winkelhuis van Remmelt Dijkstra en Jantje, dat later is afgebroken en nu de ingang van de Laweystraat is. Op de voorgrond zit ten Hinke en Bertus Oostingh in de onderwal aan het trek- en jaagpad.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek