Hauwert in oude ansichten

Hauwert in oude ansichten

Auteur
:   Wessemius
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3744-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hauwert in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

N. H. K., HAUWERT

20. Hier ziet u een mooie opname van de hervormde kerk met de kosterswoning. Voor het hek van het kerkgebouw staan, van links naar reehts: Guurtje Kos, Marijtje Galis, Jannetje Saal, Corrie Ruy terrnan, Corrie Bus (? ), Geertje Kaij, de dienstbode van veearts Schuijternaker, wier naam onbekend is, dan Els van Klaveren en Ma Haas.

21. In de tijd dat meester Ruyterman hoofd van de school was, zijn er verschillende klassefoto's gemaakt. De foto die u hier ziet is genomen voor de waning van meester Ruyterman. Staande van links naar rechts, achter het ijzeren hek, ziet u: Aukje Steggerda, juffrouw Wilson (beiden waren onderwijzeres), Corrie Ruyterman en meester Ruyterman. Op de volgende rij, voor het hek, staan: Marijtje Galis, Klazien Gorter, Ma Haas, Aafje Vijzclaar, Jannetje Saal, Geertje Kaij en Guurtje Kos. Achter hen staan nog Anna Ruyterman en Stijntje Schuijt. Verder geknield: Trien Stapel, Sijtje van Ree, Trien Burger en Lies Kaij, Op de grond zitten: Trijntje Koster, Alie Vlieg, Trien Dekker, een meisje van Knol, een rneisje van Laan, Sientje Koster, Bertha Korver, een onbckcnd meisje en Aagje Wit.

~--~.~

£6 ?? de; .,

22. Nog een klassefoto, genomen voor de ingang van het oude schoolgebouw. We herkennen hierop onder anderen: meester Ruyterman, nu eens getooid met hoed, Trijntje Koster, Corrie Ruy terrnan, Arie Koeman, Liesbeth Schermer, Aagje Bus, Wijntje Kool, Klazien Galis, Jannctje Saal, Reindert Koster, een dochter van bakkcr Keetman, Bertha Korver en Jannetje Slagter (? ).

23. Naar mijn mening mag de foto van het gezin Ruyterman niet in het boekje ontbreken. K. Ruyterman werd op achtentwintigjarige leeftijd op 16 november 1889, uit drieenzestig sollicitantcn, benoemd tot hoofd van de open bare lagere school te Hauwert. Hij heeft deze functie bijna veertig jaar vervuld. Zijn ambitie was bijzonder gericht op land- en tuinbouwgebied. Door hem werden dienaangaande cursussen gesticht, onder andere in Hauwert, Nibbixwoud en Zwaagdijk. Hij toonde veel belangstelling voor het verenigingsleven en maatschappelijk werk. Hij was medeoprichter van het historisch genootschap "Oud West-Friesland", dat in 1924 is opgerieht. Tot zijn ovcrlijden, 21 maart 1939, is hij secretaris-penningmeester van bovengenoemd genootschap geweest. Als een van de eersten bezat hij een radiotoestel, waarnaar door menigeen is geluistcrd. Op de foto ziet u het eehtpaar Ruy terman. Links van mevrouw Ruyterman zit doehter Anna en reehts staat doehter Corrie.

24. De gymnastiekvereniging "Willen Is Kunnen" is in 1910 opgericht en kan zich nog steeds verheugen in een grote belangstelling. Kort na de oprichting werd deze foto gemaakt. Op de achterste rij zien we, staand: Marcus Vijzelaar, Reindert Smit, Klaas Klaver, Klaas van Velzen, Gerrit van Arnhern, Jan Kaper, Klaas Berkhout en Jan Veerman. Op de tweede rij: R. van der Oord (leider), A. Winkel, M. Sluis, R. Kossen, S. Koornen, Cor Metselaar, Karel de Winkel, W. Zwaan en S. Butter. Op de volgende rij: burgerneester Zeilemaker, Piet Blokker, Cor Druif Kzn., Piet Boelis, Cor Winkel, Gerrit Wit, Cor Schermer, Teun de Ruiter, Klaas de Boer en op de stoel Jan Schotsrnan. Op de voorste rij: Freek Nes, Jan Butter, P. Kisternaker, Tijrnen Balk, H. Molenaar en Fl. Mienis. Allen zijn van links naar rechts genoernd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek