Havelte in oude ansichten deel 2

Havelte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.H. Lutterop
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3746-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Havelte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aan het initiatief een uitgave te verzorgen van een foto- en ansichtkaartenverzameling is van gemeentewege graag alle mogelijke medewerking verleend. Ook voor de toekomst is het van bijzonder belang dat zoveel mogelijk documentatiemateriaal op dit gebied bij elkaar wordt gevat in een boekwerkje. Het fotoarchief van de gemeente was niet van die omvang, dat daaruit deze uitgave had kunnen worden samengesteld. Aan de oproep om interessante oude kaarten en foto's uit particuliere verzamelingen ter reproduktie beschikbaar te steIlen, is in ruime mate gehoor gegeven, zodat het mede aan deze particulieren is te danken, dat het benodigde aantal werd bereikt. Ieder die tot het slagen hiervan heeft medegewerkt, wordt ook langs deze weg dank gezegdl

Er is veel te zeggen over het ontstaan van de gemeente Havelte. U kunt daarover uitvoerig worden geinformeerd, omdat in het boekje "Havelte" (steeds verkrijgbaar) van de heer A. Waterbolk een uitputtende opsomming wordt gegeven.

De natuurlijke gesteldheid van de bodem in deze gemeente was bijzonder gunstig voor de landbouw en de veehouderij, waarmee het ontstaan van verschillende buurtschappen is verklaard. De naam van een dier buurtschappen, namelijk Uffelte, was reeds in 1040 bekend. "Havelte" wordt eerst in later tijd genoernd, De oudste geschriften, van omstreeks 1200, spreken van een buurtschapj.Hesle" of "Hesselte". In later jaren komen de namen "Hesselte" en "Havelte" naast

elkaar voor. In 1342 wordt gesproken van "Heslen to Havelte". De naam "Havelte" was toen derhalve bekend. Op de oude kaarten vindt men "Hesselte" ongeveer op de plaats waar nu het oude gedeelte van de buurtschap "Darp" ligt, aan de zogenaamde Darperkerkweg. Waarschijnlijk is "Darp" dus het oudste gedeelte van Havelte.

Een van de belangrijkste buurtschappen is voorts Wapserveen. De buurtschap "Veendijk" is veel later (omstreeks 1800) door vervening ontstaan.

In de gemeente zijn thans nog de volgende namen van buurtschappen (of onderdelen daarvan) bekend:

Havelte, de Wal, Overcinge, Darp, Eursinge, Busselte, Veendijk, Havelterberg, Paardeweide, 't Lok, Nijentap, Pijlebrug, Uffelte, Holtinge, Ettelte en Wapserveen. Van diverse straten, brinken of groepen bevat dit boekje diverse opnamen, die ofwel uit verschillende tijden stammen, ofwel vanaf een ander punt zijn genomen. Ze zijn echter allemaal het publiceren waard. Laten we op iedere plek in gedachten even stilstaan en ons wanen in het verleden, om te genie ten van de rust en de gemoedelijkheid van die tijd.

Burgemeester en wethouders der gemeente Havelte

G. Hensens, burgemeester M.J. Edinga, secretaris

1. Darp (het vroegere "Hesselte" of "Westerhesselen") is ouder dan het dorp Havelte. Gelegen nabij de Ruiterweg, aan de rand van de Eursingeres, werd het in 1228, tijdens de kruistocht van de bisschop tegen de opstandige Drenten, grotendeels verwoest, doch daama herbouwd. In de Tweede Wereldoorlog kreeg deze buurtschap het zwaar te verduren doordat zij in de directe omgeving lag van het militaire vliegveld en daardoor vele bombardementen moest doorstaan, Nagenoeg alles werd daarom afgebroken. Na de bevrijding werd een geheel nieuw Darp opgebouwd nabij de openbare lagere school. De foto laat de verdwenen boerderij van de familie W. Wobben in het "oude" Darp zien. Op de foto staan, van links naar rechts: W. Wobben, A. Wobben-Dorenbos, J. Jetten-Wobben en G. Wobben.

2. Op de noordelijke helling van de Bisschopsberg, oostelijk van de weg Havelte-Wapserveen, vinden wij niet aileen een der belangrijkste bezienswaardigheden van de gemeente Havelte, de beide veel bezochte hunebedden uit lang vervlogen tijden, maar ook het Hunehuis aan de Hunebeddenweg. Het werd in 1930 door de Arbeiders J eugd Centrale gebouwd als kamphuis en is eigendom van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. De gasten van het Hunehuis zorgen in principe zelf voor hun maaltijden. Het moet vooral voor de Randstadbewoners een genot zijn hier te verblijven.

( I

.G/"" /

? I

.. -

I

/ : -

3. In 1770 werd door de heer Van Heloma een zandweg van Havelte naar Frederiksoord aangelegd. Deze zandweg, oorspronkelijk de Westerbeeksloot, later de "Nieuweweg" en thans "Van Helomaweg", is in de loop der jaren, met opheffing van de tol in 1911, diverse keren verbeterd en gemoderniseerd in verband met het toenemende verkeer (onder meer van en naar de Johannes Postkazerne). Op de foto het rustieke weggetje met op de fiets - "op weg naar Kanada" - de in de jaren 1919-1952 bekende gemeentetimmerman Izaak Hoogeveen.

4. Het bosrijke Eursinge, Duidelijk te zien is de met twee honden "aangedreven" hondekar met melkbussen en uiteraard op de kar de boer. Deze foto dateert van 1927.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek