Havelte in oude ansichten deel 2

Havelte in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.H. Lutterop
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3746-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Havelte in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Het monumentale pand Eursingerlaan 8, uit 1767, blijft in het dorpsgezicht van Eursinge bewaard voor het nageslacht. In oktober 1977 is de algehele restauratie voltooid. De oorspronkelijke agrarische functie blijft geheel bestaan; het gebouw doet weer in volle glorie dienst. Een belangrijk aspect is tevens dat het, net als in het project van de boerderijwoningen in West-Uffelte, gaat om een leerlingenbouwplaats en om de uitvoering van een werkgelegenheidsprogramma. De leerlingen kunnen praktische ervaring opdoen. De realisatie van dit plan, kosten ruim zevenhonderdduizend gulden, is geschied met medewerking van veel personen en instanties.

6. Gemoedelijke kiekjes van vroeger uit de agrarische sector. Verleden tijd, zowel het rijden op de bespannen wagen (met leidsman J. Huiskes) als het met de hand melken van koeien zijn voorbij. De tractor ervaren wij als heel gewoon en het tankmelken neemt hand over hand toe. Schaduwzijde van de noodzakelijke veranderingen is de opheffing van tal van kleine boerenbedrijven in de dorpen.

7. Piet Soer (van loopjongen tot gezagvoerder) omgekomen.

Uit de Meppe1er Courant van dinsdag 9 april 1935 nemen wij het vo1gende vee1zeggende bericht onverkart over:

Een nieuwe ontzettende ramp heeft Zaterdag de Nederlandsche luchtvaart getroffen. Luttele maanden slechts na den ondergang van de Uiver in de onherbergzame Syrische woestijn, is thans een tweede K.LM.-vogel, de .Leeuwerik'', tijdens een fellen sneeuwstorm in Duitschland omgekomen, zeven menschenlevens in den dood met zich nemend. Onder hen bevindt zich de piloot Piet Soer, de bekende vlieger uit Havelte, die bij de Pelikaanvlucht groote triomphen vierde. Door heel het land werden zijn metgezellen en hij voor die grootsche presta tie spontaan gehuldigd. Ook Meppel beleefde zijn Piet Soerhuldiging. Het heugt ons nog als de dag van gisteren. We zien Soer rijden door de straten, toegejuicht door de menigte. We zien hem daar nog voor ons staan, den sympathieken bescheiden vlieger, in de schouwburgzaal van Ogterop, waar hii vertelde van zijn luchtreis naar Indie en waar een huldiging plaats vond.

En thans, ruim een jaar later, vinden Piet Soer en zijn mannen den dood. Slachtoffers van hun beroep. Meer dan ooit beseffen wij weer, hoe begrensd het menschelijk vermogen steeds zal blijven. Opnieuw is den mensch hier een vreselijk halt toegeroepen ...

In den vliegenden sneeuwstorm is het toen gebeurd, boven de heuvels van het Sauerland bij het dorpje Rosenbeck nabij Brilon in Westphalen. Met volle snelheid is de Fokker tegen een der besneeuwde heuvels gevlogen en tot een ruine geslagen.

8. Kiekje voor het Secretaris Waterbolk Park aan de Wandelbosweg te Havelte, Op de foto staan, van links naar rechts: mevrouw M. Waterbolk-Dalsem, A. Waterbolk, mevrouw J. Kuil-Westenbrink, burgemeester J. Kuil, mevrouw J.H. Kreijkes-Zwaagstra en H. Kreijkes (thans burgemeester van Odoorn). De heer A. Waterbolk was veertig jaar lang gemeentesecretaris van Havelte. Op 1 juni 1956 werd hem ontslag verleend, ter gelegenheid waarvan het park aan de Wandelbosweg de naam "Secretaris Waterbolk Park" kreeg. De heer Waterbolk overleed te Havelte op 13 april 1977.

MOOI HAVELTE

9. Niets verraadt op deze foto de huidige onoverzichtelijke verkeerssituatie op rijksweg 31, nabij hotel Buter. Het kiekje ademt de rust van de jaren dertig, getuige ook de raamreclame "Tram Station" op het toenmalige cafe Vos bij de Boschkampsbrug.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek