Havelte in oude ansichten deel 4

Havelte in oude ansichten deel 4

Auteur
:   F.H. Lutterop en J. Oosting
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5701-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Havelte in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kerk. H.A. VELTE.

21. Wie van de vorige eeuw is kan veel verhalen. De in 1899 in Havelte geboren Marten Koops vertelt uit eigen herinnering over de periode van de hondekar met twee of drie honden om daarmee in kalveren te kunnen handelen. Het gebruik van trekhonden was in die tijd algemeen, in de gemeente Havelte stonden 124 houders van hondekarren ingeschreven. Pas in 1954 volgde een landelijk verbod op het gebruik van trekhonden.

Op de foto ondernemer Marten Koops met zijn twee honden voor de hondekar met daarop de te verhandelen kalveren. Marten heeft op klompen Meppel al bereikt, de watertoren in Meppel is stille getuige.

22. Op de door winkelier J.P. Israels te Havelte uitgegeven prent prijkt boerin Gees Nijenhuis (later gehuwd met H. Echten), druk doende met het boenen van de melkbussen. Fraai is op de achtergrond de in gotische stijl gebouwde kerk (1310).

Het gezin J. Nijenhuis woonde in het begin van deze eeuw met vier dochters en drie zonen bij de kerk aan de Uffelterkerkweg. Deze zandweg werd met inschakeling van de aanwonenden "door hand- en spandiensten" onderhouden.

Aan de boerderij was een bord bevestigd en daarop stond: "Voar het bezichtigen van de toren tegen betaling van 25 ct. p.p. vervoege men zich hier (bij de koster)."

Predikant was van 1908 tot 1929 dominee P. Niermeyer, met als opvolger dominee F. Oort (tot 1936).

23. Al weer vele jaren geleden bestonden in deze gemeente zogenaamde Zonnedagen. Op die dagen werden speciale tochten georganiseerd voor de ouderen. Meestal yond die uitgaansdag plaats in de maand mei of juni. En dan altijd op een zaterdag. De zaterdag werd uitgekozen, omdat die dag het beste schikte voor de veelal jongere bestuurders van auto's.

Met name in de jaren 1945-1960 waren er nog zeer weinig mensen die een auto bezaten. Er werd dan ook een beroep gedaan op deze autobezitters om mee te willen rijden. Zo werd "de ouden van dagen" uit de gemeente een fijne dag aangeboden. Iedereen van 65 jaar en ouder kon zich opgeven voor deze tocht, die de deelnemers helemaal niets kostte.

De tochten gingen vaak door Drenthe of richting Overijssel en Veluwe. Zowel de uittocht als de thuiskomst was een groot feest. Het leek weI of iedereen was uitgelopen om de oudjes uit te zwaaien, of 's avonds weer binnen te halen, met het muziekkorps voorop.

De organisatie, met de naam , .Zonnedag-Comite", zorgde door een huis-aan-huiscollecte voor de nodige middelen. Ook door inschakeling van de middenstand kwam er behoorlijk wat geld binnen. Verkeerstechnisch ontstonden met verloop van tijd problemen. De lange stoet personenauto's (gratis meerijden) had moeite bijeen te blijven. Op drukke verkeerspunten werd niet geschuwd de weg even af te sluiten. Meestal ging de reis naar een plaats met vertier (speeltuin etc.). V66r het vertrek zorgden de vrijwilligers voor de lunchpakketten. Daarin zaten steevast een krentenbol, twee kadetjes, een sinaasappel, een reepje chocolade en consumptiebonnen voor koffie of thee.

De reis was voor de ouderen een hele belevenis. In die tijd werd nog niet de hele wereld door middel van vakantiereizen verkend. Het ging om puur plezier en sociale contacten. De mannen kwamen in het zondagse pak en de dames in de zondagse jurk. Donkere kleren waren toen nog in.

Voor wat betreft het Havelter Zonnedag-Comite was de voortrekkersrol jaren weggelegd voor schoolmeester Koob Smit en Koert Hoogeveen. Toch kwam er in de jaren zeventig een einde aan deze traditionele Zonnedagtochten. Het inkomen van de ouderen werd flink opgetrokken, de reiswereld ontdekte voor de oudere generatie een gat in de markt en de ouderen werden zelfstandiger, onafhankelijker en/of meer individueel.

24. Prof. dr. Albert Egges van Giffen met familie op bezoek op de boerderij van de gebroeders Jacob, Marinus en Roelof Soer in het dorpsgezicht "De Wal" op het adres Van Helomaweg 31 te Havelte. Boerin Lise Soer-Thijen (met schort) treedt op als gastvrouw.

Voor zijn werk als archeoloog had hij in de boerderij een kamer ter beschikking. Als archeoloog heeft hij veel bijgedragen aan de oudheidkunde van Drenthe. Reeds in 1918 heeft hij een onderzoek ingesteld naar het grootste hunebed in Havelte. Bij de aanleg van het vliegveld door de bezetters werd dit vernield, maar na de bevrijding werd dit zogenaamde ganggraftype exact gerestaureerd.

Als directeur van het Biologisch Archeologisch Instituut aan de Rijksuniversiteit te Groningen werd hij in 1954 opgevolgd door de in Havelte geboren en getogen prof. dr. Harm Tjalling Waterbolk.

25. De familie Roelof Slagter op 27 juli 1933 op de foto voor winkelJwoonhuis Egginklaan 8 te Havelte. Links de eigenaar/kostbaas Roelof Slagter, een opvallende persoonlijkheid in de Havelter dreven. Hetzelfde kan worden gezegd van de amateur-archeoloog George Hendrik Voerman, rechts op de foto.

Een van de meest bepalende factoren die vorm hebben gegeven aan het oudheidkundig onderzoek in Havelte, betreft de archeologische collectie van Voerman. Dankzij zijn intensieve speurtochten (1932-1944) naar sporen van prehistorische bewoning in met name de stuifzandgebieden Kamper-, Holtinger-, Westeren Uffelterzand kan een volle dig beeld worden gepresenteerd van de Havelter bewoningsgeschiedenis. Vindplaatsen kregen in een vondstenschriftje de fraaie namen als het Circus, de Baai, de Kom, de 3e Kuil, Hot's Zandje, de Poffert en de Pannekoek. Deze markante amateurarcheoloog werd geboren op 12 februari 1873 in Nieuwe Schans. Hij overleed op 3 juni 1966 in Haulerwijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek