Havelte in oude ansichten deel 4

Havelte in oude ansichten deel 4

Auteur
:   F.H. Lutterop en J. Oosting
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5701-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Havelte in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. De mobilisatie 1939-1940 wordt in beeld gebracht door het 2e Bataljon van het 33e Regiment Infanterie, bestaande uit de staf en vier compagnieen (Ie, 2e, 3e en de zware mitrailleurs). De staf was in Havelte gelegerd (hoofdkwartier), de cornpagnieen langs de Hoogeveensevaart, het Meppelerdiep en het Zwartewater, met als uiterste posten Noordscheschut, Hasselt en Genemuiden.

Dit regiment bestond hoofdzakelijk uit Friezen, commandant was reserve-majoor Dekker. De familie Harm de Groot poseert eveneens.

In het cafe De Groot (vroeger Lubberink, thans Scholtmeijer) werd van 1864 tot 1881 het gemeentehuis ondergebracht. In dit pand huurde de gemeente twee kamers. Eigenaar was toen Andries Stagger, die er een Jandbouwbedrijf in uitoefende.

27. Op 10 mei 1940 werd ons land door de Duitsers bezet. De aanval door Drenthe om 3.30 uur's morgens, in hoofdzaak te paard of per fiets, werd verdedigend beantwoord met het opblazen van de bruggen over de Drentse Hoofdvaart.

Zo rond de klok van 12.00 uur 's middags was de gemeente Havelte aan de beurt. Op het moment dat ook de Havelterbrug werd opgeblazen, was Remko Slagter (geboren te Ten Boer, op 28 december 1883) met zijn gezin, met het vrachtschip , ,De Zwerver" de draaibrug gepasseerd.

Spoedig daarna werden zij door de Duitsers gesommeerd om naar de opgeblazen brug terug te varen. Het schip was geladen met ijzeraarde. Hiervan werd ongeveer 10 ton gelost, om op gelijke hoogte van de brug te komen. Vervolgens werd een houten brugdek gemaakt en op het schip gelegd. Het schip heeft toen ongeveer elf weken dienst gedaan als schipbrug of noodbrug. Daarna is de brug gerestaureerd en kon Slagter zijn schip naar de losplaats varen.

28. Wie denkt er nu aan water in Darp, gelegen aan de hoge rand, die de Havelterberg tezamen met de Bisschopsberg vormt? Toen de heer G.H. Voerman schreef over Havelte en het de benaming "Het Drentsch Pompei" meegaf, deed hij dat naar aanleiding van zijn grate hoeveelheden oudheidkundige vondsten in dit gebied.

Hij schetste onder meer "Schieresch" en "Kamperzand". Dit laatste gebied "Kamperzand", een van zijn belangrijke vindplaatsen, beschreef hij als liggend "in de nabijheid van het z.g. 'Witteveen', thans een veenderij, in de oudheid een geheel door een ringvormige wal ingesloten meer. .. "

Wat is er nu nog van die "veenderij" en vooral van dat "meer" terug te vinden? Niet veel, of het moet zijn dat er in de diepere lagen van de bodem nog steeds van dat oeroude water aanwezig is, dat op een enkele plek nog spontaan naar de oppervIakte welt, een bran dus.

29. Dit boerderijtje aan de Veleweg in Darp is als zodanig in gebruik geweest bij de familie Koop Scheper. In de jaren zestig kreeg dit pand, net als tientallen andere boerderijen in die periode, een woonbestemmingo

De onverharde Veleweg ligt in het gebied van het "riviertje" de Reu, een veldloop, die ten zuiden van de Havelterberg ontsprong en zuidelijk langs de Veleweg in Darp naar de Oude Vaart stroomde. De wateroverlast, die de lagere delen teisterde in vroeger jaren, was voor een groot deel te wijten aan de Reu. Overstromingen komen nauwelijks meer voor in dit fraaie gebied.

30. De heersende werkloosheid, als gevolg van afname van werkzaamheden in het veen- en boerenbedrijf, was in 1922 de reden voor de oprichting van de Cooperatieve Werk- en Handelsvereniging "Arbeidersbelang" te Havelte, met als voorzitter A. v.d. Zweerde en L. Molenkamp als secretaris/penningmeester. In 1927 werd de cooperatie ontbonden.

De op gemeentegrond staande schuur werd voor f 500,- verkocht aan Meine Lijkendijk Azn. voor de bouw van een woning in Darp. Het vervaardigen van heideborstels en heidebezems bleef elders in de gemeente in de crisisjaren 1930-1945 doorgaan.

Op de foto volop bedrijvigheid, met van links naar rechts: Gerhard v.d. Zweerde , Roelof v.d. Zweerde (vader), Hilligje v.d. Zweerde , Albert v.d. Zweerde, Froukje Faken, Gees v.d. Zweerde en Pieter v.d. Zweerde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek