Hedel in oude ansichten

Hedel in oude ansichten

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Hedel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1160-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hedel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Eiroel uit 1{edel

15. Een stukje van de Blankenstein. Links de grootste boerderij van Hedel, die van Heimen Quik. Thans staat hier de garage van Struijk. In het witte huis woonde Hannes Hoeflake die eerst secretaris en later burgemeester van Hedel was. Dit huis kwam later aan de dorpspolder, die het als polderhuis gebruikte. Het staat ongeveer op dezelfde plaats waar nu mevrouw Muijderman woont. Daarnaast de boerderij van Aart v.d, Bogert die in 1936 afgebroken werd voor de aan1eg van de toegangsweg naar de verkeersbrug. Bij het bombardement van de brug in 1940 kwamen op het dak van het huis met de schoorsteen drie inwoners van Hedel om.

1)orpslraat, T<edel

16. De Dorpstraat ofwel de Blankenstein omstreeks 1908, gezien vanaf de Maasdijk. Links woonde Hendrik Ambacht en in het witte huis Arie van den Bogert en vervolgens Nijs van Hekezen. Aan de rechterkant, vooraan, staat het postkantoor met in hemdsmouwen posthouder H. Dikmans en diens echtgenote, Maria Michels. Het lage huisje daarnaast werd bewoond door Jan Hobo en in het volgende huis (waar nu de bakkerij van Egberts staat) woonden de gebroeders Keukenschrijvers. Van het groepje kinderen hebben we kunnen identificeren Harry Miehels (tweede van links), Cato Miehels (vierde van links) en de latere rietdekker Hannes van Mierlo (rechts).

Hedel

De Lindenboom

17. Waar nu het gemeentehuis staat, op de splitsing Voorstraat-Korenstraat, stond tot 1944 een lindeboom. Deze plek was een van de drukste plaatsen van samenkomst van de inwoners van Hedel. Hier werden de nieuwtjes uitgewisseld en afspraakjes gemaakt. Links de lindeboom met het aanplakkastje van de dorpspolder. In plaats van het hek stond er vroeger een schutting om de boom. De beide veldwachters die onder de boom staan, zijn waarschijnlijk Hoekstra en Schreurs.

'.1"" Citg. J. J.::. Loretz, Firma Wed .. L Loretz ts Bo eh.

18. Nogmaals de befaamde lindeboom, nu gezien vanaf de Voorstraat en omgeven door een schutting. Van links naar rechts de boerderij van Toon Hoeflak (in de Korenstraat) en die met de houten heining van Jan van Driel. Daarnaast woonden de gebroeders Hen en Willem Peters, die in het pand rechts van de lindeboom (met gesloten luiken) hun smederij hadden. Iets verder terug ziet men de kapitale boerderij van Andries Quik. Juist onder de bomen door kan men nog iets zien van café Neuf met het pothuis waarin gebakken en gebraden werd.

-.:- -

(.~ ..;-::;7:._~~ ~

-_:~.

roicl l ~ ...- T Ec-n aardie Dorpsecaiebt van Htdel (Gdd.), aan de :raa". Fr'

>uit("nd. re:7::;:f':'S in den spoortrein U~r('(?t-·s·Hcrto:enbosçh. r ijdeede ever de fraaie spcorbr cg. we-pen een blik naar bevengenoemde plaate. - HI"(1d 1)(',,:,)11(1 r ?. ~ ..? ! .?.?. .;:1 ce ~U\. had In de Gelder~he eoetogen ren zeer sterk kaseeel, dat meermalen zware belegeongen doorstond en ~lIlde .l8de eeuw grootl"ndN"}' Wo'%," 1 .1.: ?? ~:'f'" ????? u - l-, .: .. ~pJ:ln ber; üjd en 1::1 179~ en 18:3 had de plaats. die dus niet eoe Jer bistodsehe beteekenis is. ook veel te lijden. De mjvcre rustise en :»yrnp,:lt~. ke , :H.!Wl,;lI'bc: ''''::l. "".

bijzond~e zor; aan bet aanzien van de plaats, %OOa15 ook ccee tr aaie fOIO doet li('o.

19. Een persfotograaf legde in 1927 dit landelijk tafereeltje vast bij de splitsing Voorstraat-Korenstraat. Van links naar rechts woonden H. van Drie1 (nu het Geschenkenhuis), Jan Hoeflake (later Arie Rink die in het volgende huis woonde - nu Rabobank), in het huis met de witte gevel Peer van Hemert, daarnaast de familie Vermeulen en Heimen Quik, die er ook een breischool had, in het huis met de dakkapellen, wagernaker Heezemans en daarnaast Klaas van Driel. Op de voorgrond twee Hedelse wagens, die alleen in Hedel gebruikt werden. Het waren goed wendbare wagentjes met een kromme dissel, waaraan de knuppel met de strengen bevestigd werd. De koetsier stuurde de wagen met zijn voet op de dissel. In de achterschamels waren vaak de initialen van de eigenaar uitgesneden. De koetsier met hoed is Piet Quik, Wie kent de anderen?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek