Heel en Panheel in oude ansichten

Heel en Panheel in oude ansichten

Auteur
:   P.J.M. Bongaarts
Gemeente
:   Heel
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4163-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heel en Panheel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Bij de brand in 1960 verbrandden de hoek toren, het gehele linker voorfront en het dak van het rechter voorfront. Gespaard bleef de hardstenen poortdoorgang (1686) met hetzelfde wapen als de tuinpoort. Het witte gedeelte in het midden is het oudste. De vier verdiepingen hoge middentoren dateert uit het einde van de zeventiende eeuw. Van de voorburcht, gehee1 links, is slechts de vierkante hoekkamertoren met achthoekige spits in de loop der tijd gespaard gebleven.

16. Het Heilig Hartbee1d bij de opriilaan van het kasteel is inmiddels verdwenen. Op de aehtergrond reehts staat de enig overgebleven hoektoren. De rest van de voorbureht is in de loop der tiid afgebroken, verbouwd of door brand verwoest.

17. Weinigen zullen zich kasteel Osen nog herinneren. Het verdween in 1918 bij de kana1isatie van de Maas. Het behoorde aanvankelijk toe aan een Frans grafelijk geslacht, de Ghelous van Osen. Het werd in 1890 echter verkocht aan de familie Jurgens. De 1aatste eigenaar van het kastee1 en bijbehorend 1andgoed was baron Van Basten Batenburg, die het verwierf v1ak v66r de kanalisatie , waarvoor het kastee1 p1aats moest maken. Op deze afbeelding ziet u een v1euge1 van het in U-vorm gebouwde kasteel.

18. De andere v1euge1 verloor in 1890 bij een verbouwing zijn toren. Wat overbleef ziet u reehts op de foto. Hierna raakte het kastee11angzaam in verva1 en diende voornamelijk als opslagp1aats voor de nog steeds bewoonde en geexploiteerde boerderij.

Mart. Jacobs. Landgoed "Osen"

19. De boerderij stond buiten de grachten en werd bij de kanalisatie gespaard. Toch werd ze een aantal jaren later afgebroken. Op de boerderij leefden onder andere de families Theelen en Jacobs.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek