Heemstede in oude ansichten deel 2

Heemstede in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Peper
Gemeente
:   Heemstede
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3751-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heemstede in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Ja mensen, de tijd gaat snel en alles is wel veranderd. Maar je maakt mij niet wijs dat dit hetzelfde huis van Van Schagen is. Wat zeg je, had hij in 1890 al een stalhouderij? Wat leven we snel, we tell en nu al1930. Van een boerderij is het een nette zaak geworden, Ach, dat boeren gaat er op den duur wel uit moet je maar denken. Dat is ook geen bestaan. Vroeg op, melken en dan uitventen, bij weer en wind en dat voor zo'n rotprijs. Nee, Van Schagen heeft het goed bekeken. Hij rijdt nu de notabelen en dokter Colenbrander. En hij zit nog droog onder zijn rijtuigkap ook moet je maar denken. En je kunt er voordelig stallen. Aan ruiter, aan koetsier en paard, een pleisterplaats en stalling waard. Als-ie het cafe ernaast nog bijkoopt is het helemaal voor elkaar. Ben je gek, dat doet-ie toch niet. Ja, mens ik heb er wel over horen praten. Ach, schei toch uit; er wordt toch al zoveel gekletst hier in de buurt...

10. Vrouw Jaantje Schultz heeft zojuist het rolgordijn in de woonkamer wat laten zakken. De mensen zouden eens den ken dat ik er geen had. Je spullen zouden nog geen veertig jaar meegaan. En's avonds hebben we de luiken toe, binnen lekker warm. 's Maandags is het vroeg dag. Het zijn altijd dezelfden die geen Edelweiss Sneeuwwit in huis hebben. Sommige kinderen krijgen een extra snoepcentje mee om gauw een boodschap te doen. In onze tijd was dat wel anders. Je kon een klets om je kop krijgen als je iets niet deed. Maar het kwam niet eens in je op om iets niet te doen. Kom zus, we gaan weer eens naar binnen. De stopf/essen moeten nodig weer eens bijgevuld worden en lap ze dan gelijk maar eens at Aldus een relaas anno 1921.

11. Er was eens een kasteel, begroeid met klimop en omsloten door haag opgaand geboomte en het stond in Heemstede. Stand, want op deze sprookjesachtige afbeelding staat slechts het bijgebouw. Nou slechts ... Een roman tisch huis met z'n lommerrijke stoffering. Geen wonder dat de sfeer rond dit huis met z.'n aangrenzende rietlanden spookverhalen deed ontstaan. Over Aleida van Poelgeest die, na te zijn vermoord, met een bebloed hoofd in haar handen door de rietlanden liep of loopt... Of van het water in de waterput dat periodiek rood gekleurd was ... Tach was het slot de plaats waar voor het eerst de bestuurlijke diensten werden uitgevoerd. Eeuwenlang ... Oak nag een tijd door de heer van Heemstede, Adriaan Pauw. Nu staat het bijgebouw er, in 1925, nag wat over na te dromen ...

12. Wie her nog eens waagt bij mij op de ruiten te tikken krijgt anno 1901 met mij te doen en kan rekenen op een dag brood en water! Politieagent Bouman kijkt spiedend in het rond naar onraad richting dorpseentrum, waar de meeste belhamels wonen. Wat is er niet spannender om's avonds naar het raam te sluipen, de speld met het kraaltje in de stopverf steken, snel het draadje afwikkelen, de struiken in en dan trekken? Ja hoor, de deur gaat open, kijken naar links en reehts. Deur dieht. Opnieuw trekken ... Enzovoort, enzovoort. In het raadhuis werkten drie ambtenaren, een bode en agent Bouman, de enige die de rust en vrede in Heemstede moest bewaren. En dat met al die kwaaie apen. En dan de rest nog ...

13. AI is het raadhuis dan klein, de gemeenteraad paste er wei in. Notabelen en gegoede middenstanders besturen de gemeente. Gezien de gezichten een gewichtige functie. Keurig in het pak gestoken, stijf boord en/of plastron. Een das met een bescheiden parel completeerde het geheel. Twee heren hebben hun snor extra gepommeerd, de overigen streven meer een natuurlijk aanzien na. De gemeenteraad van 1904 bestond uit de volgende heren. Staande, van links naar rechts: J.H.M. van Houten, H.H. Hocker, A.G.A. baron Collot d'Escury, secretaris A.H. van Wickevoort Crommelin en J. Beelen Sf. Zittend: M.J. Roozen, J. van den Berg, A. v.d. Weiden, A. v.d. Horst, H. Peeperkorn Jzn. en jonkheer J.B. van Merlen.

14. Na 1906: het nieuwe bestuurlijke centrum op het Raadhuisplein. Representatief gebouw voor de officiele uitoefening van allerlei zaken zoals raadsvergaderingen en niet te verge ten de bevestiging van het burgerlijk huwelijk. Vele Heemstedenaren gingen de deur binnen om er getrouwd uit te komen. Aan belangstelling ontbrak het meestal niet. Passanten hielden halt om even een blik op het bruidspaar te slaan. Veelal met een vertederende blik en een herinnering aan het eigen huwelijk, alweer zo lang geleden of nog zo pril... Velen gingen daar de deur door voor blijde en droeve gebeurtenissen. Geboorteaangifte, huwelijksbevestiging of het aangeven van he! overlijden van een naaste verwante. De kringloop van het leven, vastgelegd door het bestuurlijk apparaat van de gemeente.

15. De rustieke raadzaal, gezien vanuit de publieke tribune. Als de muren konden spreken was er geen ophouden aan. Flarden van begrotingsstukken, algemene beraadslagingen, welkornst- en afscheidswoorden voor nieuwe en vertrekkende raadsleden, wethouders en het hoofd der gemeente, de burgemcester. Daar tussen door fragmenten van het voorlezen van de huwelijksakte en het jawoord, waarna de toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Mooi woord cigenlijk, als je daar wat over nadenkt. Dat verklaart dan ook mete en dat er verschil bestaat in de dagen waarop het huwelijk wordt gesloten, al naar gelang de burgerlijke stand ...

16. Uitbundig staat de knaap op de dakkapel, Een jongen van stavast noem je dat. Het bord naast het huis kondigt AFBRAAK aan: Te koop Steen en, Pannen, Planken, Deuren, Ramen, Balken. De beuk gaat er in, schreeuwt de jongen van het dak en hij verheugt zich over de puinboel. Lekker met je makkers rommelen in de spullen. Wie weet vind je nog wat. Nieuwbouw komt er voor in de plaats, op de hoek Heemsteedse Dreef-Camplaan. Oud vertrouwd blijft het Hotel Pension Cafe-Restaurant, hct kan niet op, van Van Ree. Het adres voor het houden van een trouwpartij, dicht bij het raadhuis gelegen. Makkelijk als je soms te voet wilde gaan, Ofliever toch maar thuis een feestmaal ...

17. De smalle Molenwerfs1aan in 1930. Eigenlijk was het een pad waaraan burgermanshuisjes stonden. Langs de weg lag een droge sloot, die als vuilnisbelt werd gebruikt... Eenmaal in de week haalde de gemeentereiniging het gestorte vuil op. De gemeente deed nog meer. Bij ernstige ziekte werd op de Molenwerf een dikke laag zand gestrooid, zodat de zieke geen overlast had van het geluid van langs rijdende paarden en wagens ...

18. De Molenwerfslaan met aan een zijde de woningen die zo'n dorps aanzien geven. Soms de voordeur al aan de straatzijde. Veelal moest je nog achterom en kwam je meteen in de keuken tcrecht. Het oliestel, dat je niet kon missen om iets langzaam op te laten sudderen, gaf die aparte geur en als het donker was de zachte gloed van gezelligheid. Natuurlijk, gas hadden we allang, vanaf 1909, maar dat oliestel, neen, voor geen prijs en premie doe ik het weg ... De bakker is net de steeg ingelopen om z'n krop- en roggebrood te bezorgen. De handkarren staan langs de stoep opgesteld, wachtend op hun baas om er verder mee over de straat te rollen. Handkar en bakfiets, in de jaren twintig en dertig populaire vervoersmiddelen voor de kleine middenstander.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek