Heemstede in oude ansichten deel 2

Heemstede in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Peper
Gemeente
:   Heemstede
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3751-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heemstede in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Na de Eerste Wereldoorlog heerste er een grote woningnood. Omstreeks 1920 werden in ons land, en ook in Heemstede, noodwoningen gebouwd. Deze huizen, die een tijdelijk onderdak moesten verschaffen aan woningzoekenden, bleven vrij lang in gebruik, In deze huizen aan de Cruquiusweg was het zo slecht wonen nog niet, Om die reden zijn ze daar dan ook lang blijven staan. Deze huizen stonden ten noorden van de Cruquiusweg, op de plek waar later het zogenaamde beltterrein is gekomen.

20. Aan de Cloosterweg, omstreeks 1910, een rijtje dorpswoningen, bewoond door mensen die een agrarisch beroep uitoefenden. De naam van de weg wept herinneringen op aan het Barnedietenklooster, dat daar in vroeger eeuwen srond. Op die plaats verrees het seminarie Hageveld, De weg behield de naam van het klooster tot andere activiteiten op deze plek werden ontwikkeld. Van het oude agrarische ambacht naar de industrie, Manus van der Ploeg bewoont het eerste huis links op de afbeelding en naast hem woont timmerman Piet Leuven. Dan het boerderijtje van Romke de Jong en vervolgens het huisje van landarbeider Jan Oolders. 's Morgens voor dag en dauw klonk gedempt een "goeie morgen" over de weg als de mannen aan de slag gingen.

21. Heemstede-zuid vanuit de lucht anno 1935, ten tijde dat Heemstede in de internationale belangstelling stond door de "Flora 1935". Aan de bovenzijde van de foto is de fraaie parkaanleg te zien it la Lenotre, inclusief de fraaie waterpartijen. Het dorp begint fors uit de kluiten te groeien, al zijn de agrarische velden nog duidelijk te zien. Aan de onderzijde het terrein van "Meer en Bosch" met de nieuwe Koningin Emma Kliniek. Daarboven het originele gedeelte van de buitenplaats met veel bebossing. Links het groen van de begraafplaats en het wandelbos Groenendaal. Heernstede in al zijn schakeringen: teelgronden, dorpsbebouwing en opkornende villabouw als forenzendorp. Lornrnerrijke plekken en stijltuinen ...

22. Op 24 maart 1927 werd de rooms-katholieke kerk "onze Lieve Vrouwe Hernelvaart" in gebruik genomen en op 7 juli van dat jaar geconsacreerd. Het Valkenburgerplein lag er toen nog kaaltjes bij. In de richting Groenendaal was het onbebouwd, uitgezonderd het cafe-restaurant "Valkenburg". Of er relaties lagen tussen kerk en cafe? We zullen zien ...

23. Het feestelijk versierde altaar van de kerk "Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart" op het Valkcnburgerplein. Het interieur heeft verandering ondergaan. De verlichting is in de loop der jaren meer naar de eisen des tijds gewijzigd. De sfeer die voor deze kerk kenmerkend is, is geheeI behouden.

24. Cafe-restaurant "Valkenburg", een geliefkoosde plaats voor het houden van bruiloften en partijen. Om de feesten aldaar de nodige luister bij te zetten, trad er regelmatig het duo Dick Smit (piano) en Nico Raaijen (viool) op. Tot hun repertoire behoorde onder andere de favoriete tango "Eva". Eigenaar van cafe "Valkenburg" was de heer Van Meurs, stamvader van een bekend horecageslacht. Diens kleinzonen, Rob en John van Meurs, beheren respectievelijk de nieuwe Wintertuin aan het Stationsplein en restaurant "De Coninckshoek" te Haarlem.

25. Een verstild straataanzien vanuit de Aehterweg in de richting Laan van Insulinde, in 1932. Reehts op de afbeelding huize "Meerwijck", een deftig herenhuis met symmetrisch vooraanzien. Evenwichtigheid is het streven in de bouwstijl. Dit staat niet op zichzelf. De tijdgeest haakte naar evenwicht en stabiliteit in aile opzichten: religie, politiek en cultuur, dwars tegen de buitenlandse troebelen en een toenemende werkloosheid in. Als de straatverlichting maar goed brandde ... Wei, daar zorgt op deze foto de lantaarnschoonmaker wei VOOL Links, halverwege de straat, staat hij met z'n laddertje tegen de paal. Maakt het glas schoon, stelt het spaarvlammetje bij en's avonds: floep ... de lamp brandt en Gaat U nu maar rustig slapen, een politieke kreet uit de jaren dertig ...

26. Luchtfoto centrum del' gemeente. Op voorgrond Raadhuisplein; 1928. Aldus het onderschrift van deze afbeelding. Wat opvalt is de groenbeplanting langs aile wegen en straten en de grote vlakken teelgrand en braakliggende landjes. Tegenover het bestuurlijk centrum liggen percelen grand waarop nog geen huizen staan. Velden en beemden zo ver het oog reikt, onderbroken door enige bebouwing ... En daar speelde zich Heernstedes leven af. Links in het midden van de foto de Kerklaan, geflankeerd door zwaar geboomte. "Huize Bavo" ligt daardoor in de koelte. De achterzijde op de zonzijde, waar de siertuin tot verpozen noodt. Binnenweg en Blekersvaart ontmoeten elkaar aan de horizon. Ver weg, daar begint Haarlem ...

27. Aan de Raadhuisstraat, vlak voor de IJzeren Brug, lag het zogenaamde Pleintje, De huisjes liggen daardoor wat vanaf de straat; lekker rustig en toch gezellig. Een plekje om terzijde van de langs puffende stoomtram en ander gerij even te toeven en een praatje te maken over een natte of droge zomer, hoe slecht de aardappelen wel groeien en over hoe rottig het dak wel werd. De zolder waar de kinderen slap en laat water door: Ben je gek, dat kan zo niet longer. En dan de planken die daar los gaan liggen. Niet zo hard over de zolder bonken, anders gaat dat ellendige gaskousje weer stuk. Die bonkerige tram is al erg genoeg ...

28. Heb ik het je niet gezegd? Als ze niets aan de huizen doen rotten ze weg. Nou alsjeblieft, zei ik het niet? Zonde, doodzonde van die fijne huisjes. Als je er dan nog aan denkt hoe mooi mijn gordijnen voor de glazen hingen. Met die mooie, opengewerkte randen en dan die aparte stroken. Kifk nu maar eens. .Dnbewoonbaar verklaarde woning". Mesjokke, als je ze eerst laat wegrotten. Op die manier worden ze vanzelf wei onbewoonbaar. En wat zal er van ons plantsoentje worden ... Nee mens, het is tegenwoordig .Bigen Hulp"; wat dat betreft staat die winkel hier op zijn plaats. Eigen hulp, het zijn me de tijden wei. Vroeger deden ze nog wei eens wat voor je. Moet je nu komen ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek