Heemstede in oude ansichten deel 2

Heemstede in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Peper
Gemeente
:   Heemstede
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3751-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heemstede in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

? Biunenw eg - Kocdiefs-Tol.

H.gE~[STEDE.

39. Vanuit de KoediefsJaan kijken we nu in de riehting van de Binnenweg, tegen de aehterzijde van het tolhuis aan. Reehts op de foto is de tolboom van de Blekersvaartweg. Ret reeht van tolheffing gaat ver terug in de historie. De opbrengsten hiervan vulden de kas van de gemeente dusdanig dat deze er node afseheid van nam. Toeh kwam het zover en de Heernsteedse tollen werden op 1 januari 1916 opgeheven tot veler, zo niet aller, opluchting.

40. Op zondagmiddag kwam neef Albert waarachtig met z'n nieuwe kiektoestel aanzetten. Op zo'n driepoot. En wat dacht je, wij in de tuin bii het tuintafeltje. Het duurde wel even, want hij wilde de hele tutn met de kroossloot en ons allemaal erop hebben. Wij staan er niet zo duidelijk op, maar wei het huis, dat is toch ook leuk. Toen Albert de kiek wilde maken, kwam net de tram langs met een wolk rook, toe maar. Maar we zijn wel wat gewend hier aan de Bronsteeweg met die tram zo vlak langs het huis. Maar niet voor altijd. Het huis viel in 1918 onder de slopershamer in verb and met de aanleg van de baan voor de elektrische tram. Bovendien sneuvelde daardoor de fraaie bomenallee langs deze weg. Het huis werd onder anderen bewoond door de familie Tibbe, die van de oude generatie huisschilders, in de periode 1900-1910. Daarna door de familie Stoffels. En toen verdween het huis. Ook toen schreed de modernisering voort...

41. Het schildersbedrijf Tibbe gaat terug tot minstens 1777. Van die tijd dateren althans de receptenboeken voor het aanmengen van verf. Op deze vergeelde foto uit 1870 zien we het woonhuis van schilder Tibbe met rechts de schilderswerkplaats van grootvader Tibbe, die later op de Bronsteeweg ging wonen. De zaak was jarenlang gevestigd aan de Herenweg in de oude heerlijkheid "Berkenrode". Deze foto toont de zogenaamde witte huizen van "Berkenrode", gelegen naast de buitenplaats van dezelfde naam. Het schildersbedrijf Tibbe geniet thans, in de vijfde generatie, een goede reputatie. Zo, vanouds het bekende merk. ..

42. Nu naar een ander stukje Heemstede en we! aan de zuidzijde van het dorp. Hier het kruispunt Glipperweg-Voorweg vaar 1932 met rechts op de hoek de tuinmanswoning van "Meer en Bosch", ook we! het huis van Van Dort genoemd, naar de tuinman van de buitenp!aats. Het meest rechtse gedeelte van het huis is de tuinschuur. De grote boom geeft in het huis in de zomer een heerlijke verkoeling, wat met een houten huis we!kom was. De Voorweg is eenlommerrijke weg met zijn grote bomen. De stoomtram reed tot 1922 door die smalle, prachtige weg. Daama ging de tram over de Glipperweg, waar even verder de wisse1p1aats was. Daar was namelijk het eindpunt van de lijndienst HeemstedeHaarlern.

43. Over de Achterweg, die een openbare weg was, Jiep je over het terrein van "Meer en Bosch". In 1932 werd het een eigen weg door de bouw van de Koningin Emma Kliniek, die aan de rechterzijde van de Achterweg kwam te liggen. De weg bleef toegankelijk voor openbaar doorgaand verkeer. Door mil van een strook grond met de gemeente Heemstede en "Meer en Bosch" kon aan de Glipperweg de toegangspartij van "Meer en Bosch" worden aangebracht. De tuinmanswoning op de hoek VoorwegGJipperweg werd verplaatst, waardoor de hoek van de straat kon worden afgerond en de toegankelijkheid naar de Voorweg werd verbeterd.

44. De overtollige stoom spuit driftig uit het veiligheidsventiel van de stoomlocomotief, die staat te popelen om te vertrekken en met inspanning van aile krachten de rijtuigen achter zich aan moest slepen. Met alle kracht soms, wanneer de wagens afgeladen vol waren en er niet voldoende stoom voorhanden was om de helling van de Van Merlenbrug te nemen. Wanneer de tram de helling niet haalde, stapte het sterke geslacht, bestaande uit voornamelijk jonge kerels, uit. Met een letterlijke duw in de rug werd de tram zwaar puffend over de brug geholpen ... Vanaf 1881 reed de stoomtram met een maxim ale snelheid van twintig kilometer per uur van Haarlem naar de Glip. In de bebouwde kom mocht het echter niet harder dan acht kilometer per uur. Hier staat de tram aan het begin van de Glipperweg, nabij de toekomstige zwemvijvers.

45. Nog een blik op de Glipperweg, anne 1926, met rechts de Driesprong, rijk voorzien van bomen. De aanwezigheid van het doodgravershuisje is niet zo'n verkwikkende aanblik. Ret opschrift op het bordje rechts op de foto lijkt in relatie te staan met de functie van de doodgraver: "Let op de tram! " Ret huisje is in een wat rustige stijl gebouwd. Ret boogvenster roept associaties op met een kerkraam. Zo direct aan de weg gelegen, mocht kennelijk een stemmige aanblik van een dergelijk huisje niet ontbreken. Jarenlang bewoonde de familie Saarloos het zogenaamde doodgravershuisje.

46. De tijden veranderen wei. De technische ontwikkeling is niet tegen te hauden. Het gaat steeds sneller. Nu weer de elektrische tram. We zijn wei van de stank en het lawaai van die staamtram at, dat is waar. Maar of die gezelligheid terugkomt ? Ik weet het nag niet ... De elektrische tram kwam in 1913 en reed van Haarlem, via Schoten naar Heemstede. Hier staan in 1930 de stoomtram en de elektrische tram gemoedelijk naast elkaar bij de zwemvijvers van Groenendaal. De locaaldienst Schoten-Heemstede van de elektrische tram betekende voor de schooljeugd een stuk plezier mindel. De stoomtram bood nog wei eens het genoegen wanneer de tram moeizaam een brug op reed en dan vrijwel tot stilstand kwam, snel het laatste rijtuig af te koppelen. Met kwajongenscharme was het gedaan bij het verdwijnen van de stoomtram ...

47. Hier zo'n beruchte helling voor de stoomtram, die nu noodgedwongen stilstaat voor de fotograaf. De oude brug over de Van Merlenvaart werd in 1932 vervangen door een nieuwe. Het karwei wordt hier geklaard. De bekisting van de beschoeiing is gereed. De restanten van de oude brug zijn nog intact, evenals het fraaie karakteristieke hekwerk. Dat werd vervangen door een doelmatig gemetselde stenen muur met als fraaie versiering het opschrift: Van Merlenbrug.

48. De bijzonder landelijke Glipperweg omstreeks 1930, ter hoogte van de zwemvijvers van Groenendaal. De smalle weg werd voor een deel ingenomen door de tramrails van de stoomtram LeidenHeemstede. Rechts het botenhuis van jonkheer Van Merlen, die op "Meer en Berg" woonde. Links op de foto de kist met zand, waarmee het wegdek werd bestrooid bij gladheid. De Van Merlenbrug verkeert nog in oude staat. In 1936 zou deze worden vervangen door een nieuwe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek