Heemstede in oude ansichten deel 2

Heemstede in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Peper
Gemeente
:   Heemstede
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3751-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heemstede in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. We trammen anno 1929 richting Glip Jangs de GJipperweg met aan weerszijden sJootjes, een grasberm en wat struikjes en hakhout aan de waterkant, Als we dichterbij komen, lezen we op de pui van het rechter gebouw "Rijwielherstelplaats en Smederij" van de firma Wild schut. Boven de buurtschap de Glip torent de molen "De Nachtegaal" omhoog. Hij is hier a1 in rust. Tot 1900 deed de molen dienst. Toen nam stoomtractie hem de wind uit de zeilen. In plaats van "De Nachtegaal" lag "de molen van Hocker" meer in het spraakgebruik. Drie genera ties Hocker beheerden dit bedrijf. Zo'n naam blijft langer hangen dan "De Nachtegaal", zeker als deze niet meer fluit.

50. De Glipperweg vlak voor de buurtschap de G1ip. Hier de rijwielherstcllingsplaats en smederij van Wildschut, jarenlang een bekende zaak. Aan de muur emaillen reclameborden voor Phoenix fietsen en Pope gloeilampen. Deze foto dateert van omstreeks 1940.

51. Het bollenbedrijf van Vrught aan de Glipperweg, ten noorden van de molen van Hocker. Dit bedrijf lag tegenover de huidige winkelgalerij. Daar was omstreeks 1920 een braakliggend landje, een geliefd speelterrein voor de kinderen van de Glip. Een woest stukje grond met kuilen, bosschages en struiken. Je kon er heerlijk verstoppertje spelen met je vriendjes. Voor de wat oudere jeugd was het een paradijsje voor een scharrelpartijtje. Ach ja, wat wil je met zo'n heerlijk stukje land vlak bij je huis? Je bent jong en je wil wat...

52. De afgebroken huizen op de Glip, aan de zuidzijde gelegen, vlak naast de molen van Hocker. Omstreeks 1960 zijn deze geslecht. Op deze foto uit omstreeks 1940 staat het huis van Hocker, de eigenaar van de molen "De Nachtegaal". In het tweede huis woonde Jan van Bakel met zijn gezin, bestaande uit acht personen. Hij had een bloemisterij op de Glip. Achter het huis van Van Bakel woonde A. Frederiks, die veertig jaar lang molenaarsknecht was bij Hocker. In het begin van de jaren zestig zijn deze huizen afgebroken, waarmee een oud stukje Glip verdween.

53. Het Glipperpad met het huisje van Barend Put, los werkman bij de gemeente. In het tweede huisje woonde Siem Diependaal, de groenteboer. Opzij van de huisjes Jiep een jaagpad langs de GJippervaart tot aan de Ringvaart. Het huisje van Diependaal werd in het begin van de jaren zestig afgebroken. Het huisje van Put bestaat nog en grenst aan de Glipperweg bij de Glipperbrug. Het plaatsje v66r de huizen was een geJiefkoosd plekje voor de jeugd om er te zitten vissen, urenlang ...

Litg. _-auta, Velscn.

4301.

Greet uit De Glip, - HEEMSTEDE.

54. "Groet uit de Glip 1909". Zo'n tachtig jaar geleden was de Glip nog zo'n knusse buurtschap, waar iedereen e1kaar kende. De Glipperweg was een gezellige weg met veel bomen. Lommer noemde men dat toen. VOOI het huis gaf dat in de zomer lekker schaduw en in de herfst beschutting tegen de felle storm wind. Op de hoek van de Glip, bij de Prinsenlaan, was een cafe. Daar kwamen de mannen van de Glip bijeen: Spijker, Blauwe, Broekend, Bijenpik, Schoenvrik, Knors en dergelijke. Ieder had weI een bijnaam op de Glip. Die werd gegeven door het beroep dat men had of door de manier van optreden.

55. Op de hoek van de Glipperweg en de Prinsenlaan lag in het begin van de jaren twintig de boerderij van Jan Kooi. Het linker gedeelte van het huis aan de Glipperweg werd toen bewoond door de dames Van Amstel, die er een kruidenierswinkeltje hadden. Slaolie twee cent en bakolie vijf cent per maatje. Na Kooi woonde er Mozes, die niet boerde, maar die in het achterhuis het protestantse verenigingsgebouw "Samuel" onderbracht. Hier vonden allerlei activiteiten plaats, zoals lezingen en de handwerkclub van mevrouw Honnebier. Voor het huis lopen de verhoogde tram rails van de stoomtram vanaf de hoger gelegen Glipperbrug. De afbraak van dit hoekpand vond plaats in 1954.

56. "Eensgezind" lag aan de oostzijdc van de Glipperweg tussen de Glip en "Dageraad" bij Bennebroek. De naam "Eensgezind" geeft aan dat er bij het wonen met een zestal families onder een dak zeker sprake moet zijn gcweest van saamhorigheid. Het middengedeelte van het huis werd bewoond door twee gezinnen beneden en twee boven en in elk van de twee zijhuisjes woonde ook een gezin. Hier woonde in de jaren twintig de familie Van Rijn, bijgenaamd "de koekoek", met zeven personen, die er ruim zestig jaar woondc. Verder de familie Meursen met negen personen, G.J. Schoone jr. met negen personen, familie Deen met vier personen, G.J. Schoone sr. met twee personen en de familie Tempelman met zeven personen. "Eensgezind" werd in 1962 afgebroken. De winters, die destijds nog ouderwets koud waren, gaven veel ongerief, zoals bevroren kranen. De kinderen die op zolder sliepen stoven bij sneeuwval onder een wit laagje. Moe, ik kom onder de sneeuw te liggen, werd er dan geroepen. Trek de deken maar over je heen, was dan het advies ...

57. In "Klein Eensgezind", het voorzetsel zegt het al, konden minder gezinnen wonen dan in "Eensgezind", Het werd hier, in 1926, bewoond door twee families, Meursen en Smit, met respectievelijk negen en zeven personen. Een kneuterig huisje. Vanuit de kamer keek je van achter de tafel, die voor het raam stond, over de Glipperweg uit. Moeder kon van ver de kinderen al uit school zien komen. De groentetuin was vlak bij huis. Je kon bijna vanuit de keuken de aardappelen rooien. Uien werden ook veel verbouwd. Die werden bewaard voor de winter. Stampot: wortelen-uien met vetkaantjes. Dat was smullen. Of hache, dat was nog eens kost. Veel vet in die tijd, maar ja er werd ook hard gewerkt en er werden lange dagen gemaakt ... Bij de komst van de elektrische tram, die de stoomtram verving, in 1932, werd "Klein Eensgezind" afgebroken.

58. Het cafe "Centrum", gelegen hoek Kerklaan-Raadhuisstraat bij de IJzeren Brug, had een overdekte entree. Dat voorkwam dat cafebezoekers die wat onvast te voet waren geworden, door een rukwind de gevaarlijke Raadhuisstraat werden op geblazen, De stoomtram stoomde daar met ijsclijke vaart langs. We tellen dan ook het jaar 1909. Van snelheid moesten we toen niets hebben. Op het bord in de Kerklaan staat met grote letters geschreven: "Motorrijtuigen langzaam rijden". Maar goed ook, want zie eens wat een kinderen op de laan. Wie het waagt met zo'n stoomfiets hard over de laan te rijden, krijgt met mij te doen ...

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek