Heemstede in oude ansichten deel 2

Heemstede in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Peper
Gemeente
:   Heemstede
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3751-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heemstede in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Zondagsrust op de Kerklaan. Een rustiek bruggetje met zon en schaduwrijke lomrner. Wat wil je nog meer? Met vader en moeder over de Kerklaan wandelen. En daar ging je dan. Eerst netjes in de buurt blijven van je ouders en dan steeds een eindje verder weg ... De brug op, over de leuning hangen en in het water spugen. Niet te ver over de brug hangen, klonk het dan. Dan de schuine helling afhollen naar het witte hekje aan de walkant, er tegenaan vallen en gelijk erover wippen, omdat je aIlang had gezien dat er een boot was afgemeerd. Jan, schreeuwde moe dan over de laan, de jongens zijn te water. Even later zag je twee rode gezichten van het harde hollen over de waIkant steken, die nog rooier werden van kwaadheid als ze de list doorzagen, Die avond was hct vroeg naar bed geblazen ...

60. "Huize Sint Bavo" aan de Kerklaan heeft een oude geschiedenis. Voordat het in 1874 werd gebouwd stond er het gesticht "Sint Bavo", waar in 1853 een naai-, brei- en bewaarschool werden gevestigd. De leiding hadden de zusters van het gasthuis van Steenbergen. Omstreeks de eeuwwisseling ging "Huize Sint Bavo" over naar het katholiek armbestuur. Het gedeelte met het torentje is het oudste deel, uit 1874. Op 25 maart van dat jaar werd het gesticht ingezegend.

61. In februari 1900, in apri11908 en in 1928 werd "Huize Sint Bavo" aanzienlijk uitgebreid met twee grote woonvleugels voor bejaarden. Aanvankelijk was het een weeshuis, in later tijd bejaardenhuis. Een der eerste bewoners van het bejaardenhuis was als meisje van tien jaar in het weeshuis opgenomen en vierde haar zeventigste verjaardag in "Huize Sint Bavo" zonder weg te zijn geweest. Zestig jaar doorgebracht in "Huize Sint Bavo" aan de Kerklaan ...

H~em:;t~d.e b. Ha.arlem, Kerk e:l Pa.stor:e.:!N. 25;).

62. Een kijkje vanaf de Kerklaan op de achterzijde van de roorns-katholieke kerk van Berkenrode, Sint Bavo, en de daarbij behorende pastorie, anno 1920. Een parochie die is ontstaan uit de vroegere gemeente Berkenrode, destijds een oude heerlijkheid. De vroegere kerk lag dan ook aan de overzijde van de Herenweg en werd in 1880 gesloopt.

63. Op 4 april 1878 werd door de bisschop van Haarlem de eerste steen gelegd voor de Sint Bavokerk, terwijl het kerkgebouw plechtig werd ingewijd op 1 december 1879. Op 1 december van datjaar werd ook het nieuwe kerkhof achter de kerk in gebruik genomen.

..-

..

4

64. Het interieur van de St.-Bavokerk van de parochie Berkenrode. Deze foto van het altaar van de kerk is gemaakt ter geJegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor Chr. van Mierlo. Om dit feest luister bij te zetten, boden de parochianen de jubilerende pastoor een nieuw altaar aan. Het bestaande altaar, dat hier op de foto staat, moest toen wijken.

65. Dit sierhek is afkornstig van een lang verdwenen buitenplaats, waarvan de naam in het verleden der historic verloren is gegaan. Het huisje aan het Vaartkantje werd bewoond door de familie Van Honschooten. Een ingezetene weet zich te herinneren dat de heer Van Honschooten in de vroege ochtenduren in hansop en lange onderbroek en op klompen het huis uit stapte om de kippen te gaan voeren.

66. Vanaf de brug met het oude, fraaie hek kijken we naar reehts op het zo geroemde Vaartkantje met de boerderij van Van der Weiden. Rustiek plekje van Heemstede van weleer, toen de boerderijen nog tussen de woonhuizen stonden. Baal even waf melk voor moe bij Van der Weiden. En als je dan terugkwam en je vertelde dat de koe had gekalfd, was het feest, want dat betekende biest eten. Biestepap of biestpannekoeken! Kom daar vandaag de dag maar eens om ...

67. De bollenteelt betekende voor Heemstede een speciale relatie met het buitenland. De bollentelers, die hun velden onder andere aan de Herenweg hadden, genoten in het buitenland een grote reputatie. Op deze afbeelding uit 1914 de grote kwekerij van J.H. Kersten & Co., die werd begrensd door Herenweg, Koediefslaan en Bronsteeweg. Het internationaal aspect vindt zijn neerslag in het opschrift op het hek: "Office oppisite: Bulb Grower Whole Sale Exporters".

68. Het zwaaigat of de zwaaihaven aan de Herenweg, bij de ingang van Groenendaal, en daar tegenover de ingang naar de Amsterdamse waterleiding. De situatie is die in 1934. Het witte huisje, dat zo fraai weerspiegelt in het water, gelijkt op een detail van een oudhollands schilderij. Het huisje werd echter bewoond door agent IJtsma, een minder roman tisch gegeven ...

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek