Heemstede in oude ansichten deel 2

Heemstede in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. Peper
Gemeente
:   Heemstede
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3751-5
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heemstede in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

79. De boerderij van Van Beusekom staat er hier al kaaltjes bij. Opgehoogde grand, bouwrijp gemaakt voor huizenbouw aan de Esdoornkade, in 1934. Aan de overzijde staan de panden van de Blekersvaartweg onverstoorbaar toe te zien wie de overburen gaan worden. In elk geval geen blekers, want daar zijn er al genoeg van aan de Blekersvaartweg. Er zijn tijden geweest dat zo'n dertig blekers aan deze weg waren gevestigd met hun bedrijven.

80. Zo'n doorkijk van de Binnenweg naar de Blekersvaartweg komt niet vaak VOOL We kijken hier op het woonhuis en de wasserij van Peeperkorn. Op het vlakke land komen nieuwe woningen te staan, zoals het Wiekenplein, de Vijfherenstraat en de Jan van den Bergstraat. Nieuwbouw was niet te stuiten. Toch zou er toen nog voldoende teelgrond over blijven ...

81. Vanaf de oevers van de Blekersvaartweg een kijkje in de in aanbouw zijnde Linde!aan. Vee! ging toen nog met handkracht bij de bouw. Overal!adders tegen de huizen. Een eenvoudige hijskraan om rioo!buizen te p!aatsen en een pomp in een houten keetje om het grondwater weg te malen, de vaart in.

82. De zogenaamde weduwenhuisjes aan de Berkenlaan, anna 1914. De bouw hiervan werd uitgevoerd door de eerste woningbouwvereniging van Heemstede, namelijk door "Berkenrode". Initiatiefnemer was dr. E.A.M. Droog. Het poortje, dat toegang geeft tot de achtertuinen, draagt de naam "Nova et Vetera". De huisjes hebben inmiddels een andere bestemming gekregen dan uitsluitend voor weduwen. In een van deze huisjes heeft de bekende Heemsteedse "tippelaar" Jan van Looy gewoond.

83. Heemstede ging omstreeks 1925 uitgroeien tot een forenzengemeente waar nieuwe villawijken ontstonden. Vanouds was Heemstede a1 een forenzenplaats voor de rijke burgers uit Amsterdam en Leiden, die hier van de zeventiende tot de negentiende eeuw hun buitenhuizen lieten bouwen. In de jaren twintig ging het stadse leven zijn tol eisen wat betreft het behouden van een stukje rust. Voornarnelijk Amsterdamse families, die zaak en huis in de stad hadden, weken wat woongelegenheid betreft uit naar de rustige dreven van Heemstede, zoals hier aan het Grotstuk nabij de verbindingsweg Haarlem-Leiden, de Herenweg.

liJtg: H.£i. i Hout Hee>nele:lt.

C Ie Vosje Z.andvoortsche L.aan Heemsted.e.

84. Vanuit een andere tijd en vanuit een ander standpunt kijken we in 1908 in de richting van de aloude Heemsteder Herenweg, Nieuwe ontwikkelingen leken nog ver. Men realiseerde zich nauwelijks dat er veranderingen zouden komen. Ret was altijd al zo geweest. Ook bij het cafe "Het Vosje" aan de Zandvoortselaan. Zomers onder de veranda was het goed toeven. Af en toe kwam er wat gerij langs. Een hondekar met de man met "negosie". Een vissersvrouw met een korf garnalen uit Zandvoort, op weg naar Heernstede en Haarlern. Als het even kon streken de kooplieden even neer in cafe "Ret Vosje" om uit te blazen van de vermoeienissen. Rustig onderuitzakken met aileen wat fluitende vogels en een blaffende hond ...

85. Ja mensen, de tijden veranderen snel. De rust bij "Het Vosje" is verdwenen. Vroeger kon ik achter een neutje eens even lekker wegzakken. Maar nu in 1928 ieder half uur zo 'n trein langs dendert, kom ik aan mijn slaapje niet meer toe. En dan het ongerief van de spoorbomen. En maar wachten op die stilstaande trein voor het perron. Nu, van mij had die trein wel weg mogen blijven. We hebben toch de tram ... Maar ja, er was geen houden aan. A1 in 1842 reden er treinen langs Heemstede, toen nog zonder vaste halteplaats. Pas in 1927 kwam het station Heernstcde-Aerdenhout, Voor de spoorbomen staat de melkventer van de melkinrichting "Rozenburg" te wachten.

86. Bij het station Heemstede-Aerdenhout wordt het steeds drukker. Meer mensen voor de slagbomen en fietsen tegen de heg. Misschien van sportieve forenzen, die met de fiets naar het station rijden, of van afhalers, die mensen Yom een dagje op bezoek verwachten, In Heemstede kan je best een dagje op bezoek gaan. Er zijn allerlei leuke dingen, zoals het wandelbos "Groenendaal" met zijn verversingshuis en de speeltuin of de hertenkamp. Keus genoeg!

87. De Vereniging Voor Vreemdelingen Verkeer had goed gezien dat Heemstede wei een trekpleister lOU worden. Om die reden werd in 1931 een inlichtingenbureau voor het vreemdelingenverkeer opgericht, vlak naast het stationsgebouw. Heemstede en Bennebroek hadden de him den ineen geslagen. Gemeenschappelijke belangen voor beide gemeenten. In het bureau werd tevens een kranten- en tijdschriftenkiosk ondergebracht. Service aan de treinreiziger. Vat nam men zoa! mee op reis? "De Stad", "Het Leven", "De Lach", oh foei! , "Astra", "Nova" en "Favoriet". Keus genoeg. Dank zij "N.V. De Amsterdamsche Boekhandel Couranten Tijdschriften enz.", zoa!s het opschrift op de kiosk luidde.

88. Wie heeft er destijds nooit een rit gemaakt met die heerlijke tram, de Budapester, die van Amsterdam naar Zandvoort reed? Hier zien we hem nabij de Leidsevaart, waarbij de tram bezig is omhoog te rijden over de trambrug die de spoorbaan overspande, Vlak voor het zomerseizoen, voor zover daar vroeger sprake van was, werd op 3 juli 1899 de tramweg naar Zandvoort in gebruik genomen. Eerst enkelspoor. Kalmpjes aan beginnen, eerst maar eens zien of het allemaal wel lukt. Maar het viel kennelijk mee. Al in 1904 werd het dubbelspoor, behalve over de trambrug ... De zaken gingen goed. De trams reden om de tien minuten, tot de lijn in 1957 werd opgeheven. Alsof het badseizoen ten einde liep. Maar vergis u niet ... Andere tijden, ander vervoer.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek