Heerde in oude ansichten deel 1

Heerde in oude ansichten deel 1

Auteur
:   N.J. Bischoff-Tulleken
Gemeente
:   Heerde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4170-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerde in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

l,;ITO. NAUTA" VEL EN.

11>70.

Gr ct uit HRERDE

49. Terug in de Oude Hoek zien wij aan de rechterkant de smederij en winkel van de firma Koops. Midden over de straat komt meester Bosch, onderwiizer aan de openbare lagere school, ons tegemoet. Links op de achtergrond zien wij de gaper als kenmerk van de drogisterij en kruidenierswinkel van mejuffrouw Ten Have. Aan de linkerkant is het uiterlijk niet veel veranderd, ook de gaper is er nog steeds.

Hnonenhur erlann. HFEHDl

50. Hier staan wij voor de Bonenburgerlaan met haar zware eikebomen. Het huis rechts op de voorgrond is de kruidenierswinkel van Derk Boeve. Hier worden onder andere door de boerenmensen eieren ingeleverd. Ze drink en een kopje koffie bij hem in het achterhuis en gaan met winkelwaar, soms laat in de avond, weer naar huis terug. De winkel van Boeve is thans de Sparwinkel en de eikebomen moesten helaas om veiligheidsredenen verdwijnen.

51. Wij komen achter in de Bonenburgerlaan en staan hier in de Keuterstraat met zijn oude Jandbouwschuren. Bij de bomen links is de Bonenburgerlaan en rechtdoor loopt de laan langs de Bonenburg. De schuren zijn inmiddels afgebroken.

-
-
..
) r
!.. 52. Dit is huize De Bonenburg in zijn oude luister. Het werd bewoond door de familie Van Regteren Altena. Thans is dit huis in het bezit van de Stichting Het Gelders Landschap en het wordt bewoond door de familie Benze.

53. Even over bet kanaal komen we recbts aan huize De Borchgrave. Het werd bewoond door de familie Vas Visser. Toen de heer Lijphart hier kwam te wonen liet hij de bovenste verdieping er afslopen. Thans is bet een tehuis voor chronisch zieken.

54. Op de achtergrond staat het tolhuis op de grens van Veessen. Overal ziet u water dat er eigenlijk niet hoort. Dit was bijna elke winter zo, de ene keer meer, de andere keer minder, omdat het vele water niet vlug genoeg afgevoerd kon worden. Nu wij in de polder De Veluwe over sterke gemalen beschikken en de waterhuishouding beter in de hand kan worden gehouden, komen deze overstromingen niet meer voor.

55. Gezicht op de dijk naar Veessen, met op de achtergrond de korenmolen. Het huisje onderaan de dijk is het turfhuisje, waar de arme mens en turven kunnen komen halen. Het water rechts op de voorgrond is de Hank. Het Joopt tot aan de moJen en het veerhuis. Alles is vrijwel net zo gebJeven, aileen het turfhuisje is afgebroken.

,-

56. Onder aan de dijk staan, binnendijks de Zevenhuizen, die worden bewoond door mensen die het niet al te breed hebben. Het geheel is thans opgeknapt en heeft een veel beter aanzicht gekregen.

57. Dit is een reproduktie van een aquarel door Barend Westerberg, huis- en rijtuigschilder te Veessen, die dit he eft geschi1derd in 1813. Het stelt de Kozakkenbrug te Veessen VOOL Deze brug werd gelegd met schepen, die door de Russen gevorderd waren. De plaats waar de brug gelegen heeft, bereiken wij via het weggetje tussen de Boven- en de Onder-Hank. Dit wordt tot op heden nog steeds de Kozakkenkrib genoemd. Het schilderij is in het bezit van de heer H. Langevoord te Heerde.

-~""': :, ... ;.~;:~-:;~-:-,..

.'" ,- -

:...:.-"' .r~

. -

58. Weer een reproduktie van een aquarel, maar deze is van P. Visser, waar we al eerder iets van gezien hebben. We zien een gezieht op Veessen, met op de achtergrond de molen. Het buis reehts op de voorgrond is de breisebool van juffrouw Lei, daaracbter staat het cafe dat later beheerd wordt door de beer Kluwen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek