Heerde in oude ansichten deel 2

Heerde in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.W. Bijsterbosch
Gemeente
:   Heerde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2453-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerde in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Twaalf jaar na het verschiinen van het eerste boekje "Heerde in oude ansichten" heeft de Europese Bibliotheek te Zaltbommel het wenselijk geoordeeld een tweede bun del met oude ansichten van ons dorp te laten samenstellen.

Helaas kan Nico J. Bischoff Tulleken, die de eerste uitgave he eft verzorgd, de samenstelling van de tweede bundel niet meer op zich nemen.

We hebben zoveel rnogeliik in zijn geest gewerkt en hopen dat velen ook nu weer met genoegen van de ansichten en prenten van .Jiet Heerde van toen" kennis zullen nemen.

Tot besluit graag nog een woord van dank aan allen die bij de samenstelling van deze bun del op enigerlei wijze behulpzaam zijn geweest.

1. Op 21 november 1887 werd de spoorlijn Apeldoorn-Hattem in gebruik genornen. Voor de beginnende industrie in Heerde, maar ook voor de reizigers was deze verbinding een grote vooruitgang. Sinds 1923 is de autobusdienst voor het personenvervoer per trein een grote concurrent geworden. In 1950 is het reizigersvervoer per spoor gestaakt. Tot mei 1972 heeft er tussen Ape1doorn en Heerde nog een goederentreintje gereden. In 1977 is de spoorbaan opgebroken.

2. Het station in latere jaren - maar nu van de voorzijde gezien, Boven het station woonde de ehef met zijn gezin. Omstreeks 1925 was J. van Ark stationsehef in Heerde. Het vraehtvervoer werd in de goederenloods afgewikkeld. In het hoge huis reehts, dat gebouwd is door A. Lesterhuis, opziehter bij de Spoorwegen, heeft later zijn opvolger J. Christiaanse gewoond.

3. Hoek Soerelseweg/Stationsstraat veer 1923. Links staat de winkel van J. Benjamin, daarnaast de bakkerij van de uit het hoge noorden afkomstige "Friesche" bakker J. van der Velde. In de kom van het dorp had men hoofdzakelijk grindwegen, soms met een klinkerpaadje in het midden; buiten het dorp waren zandwegen.

:, -- ~f ~ .

~

4. Op de hoek Soerelseweg/Stationsstraat heeft "Mijnheer A.G. (Van Apeldoorn), directeur van de zeepfabriek "De KIok", in 1923 "Het Soere1" 1aten bouwen. Hij was een groot liefhebber van exotische vogels. In zijn tuin stond een grote voliere. In 1970 is "Het Soerel" afgebroken.

S. We lopen de "Stationsweg" in. Als we even omkijken zien we reehts het bedrijf van koperslager-loodgieter G. Lammers, daarnaast de winkel van de "Friesehe" bakker J. van der Velde, de schilderswinkel van E.J. Mondria en de winkel van J. Benjamin. In verb and met een uitbreiding van de tuin van "Het Soerel" is het huis van J. Benjamin afgebroken. Het huis links op de aehtergrond is de manufaeturenzaak van de oud-postbode B. van den Berg.

6. De openbare lagere school aan de Stationsstraat met de daarbij behorende hoofdenwoning. Hier hebben achtereenvolgens meester Th. Biermasz, A.G. Nijhoff, G. van der Mark. W. van de Koot en D. Rijkens gewoond. Veelleerlingen herinneren zich nog het ovale bord met het opschrift: "Behan del de dieren met zachtheid. Spaar de vogels," dat op een van de schoolmuren was aangebracht.

Uitg." Hurd" Bcekhaad,l.

HEERDE.

7. De Stationsstraat heette vroeger "De Spikke" en had toen het karakter van een gezellige laan. Rechts achter de bomen ligt de boerderij van H.I. Klomp. Links staat de open bare lagere school, die van 1883 dateert. V66r die tijd werd er school gehouden in het pand in de Dorpsstraat dat bij de oudere Heerdenaren nag bekend staat onder de naam "Gedenkt het Woord".

8. Rondom de driesprong Stationsstraat-Dorpsstraat staan de villa's "Welgelegen", "Villa Jacoba" en de pastorie van de Hervormde Gemeente. "Welgelegen" werd onder anderen bewoond door de arts dr. J. Versteeg, burgemeester T. van Tricht en door notaris W.G. Hemmers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek