Heerde in oude ansichten deel 2

Heerde in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.W. Bijsterbosch
Gemeente
:   Heerde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2453-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerde in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Aan de Brink ligt de voormalige hervormde pastorie. Hier hebben achtereenvolgens dominee S.L. Stein Callenfels, dominee E. Warmolts, dominee G. de Vries en dominee K.G. Jansma gewoond. Naast de pastorie lag een fraai koetshuis.

10. Tegenover de pastorie staat "Villa Jacoba". Notaris P. Crezee heeft dit riante huis in 1883 laten bouwen. Later hebben er de familie Bakhuis en mevrouw de weduwe mr. J. Cornelissen-ter Horst gewoond.

11. Naast "Villa Jacoba" stond het "Stationskoffiehuis" van de weduwe R. VorderrnanBagerman. Ret was van oudsher een bekende pleisterplaats voor langs trekkende voerlui. De voerbak voor de paarden staat onder de lindeboom. Cafe Vorderman was bekend om zijn bruiloften en partijen.

Gr ce t ui t ~eec.de. - Deep str 'at b h Post kantoor.

12. De Dorpsstraat met de oude 1indebomen. Rechts staat het postkantoor. Ervoor staan de gezusters Kamphuis, Naast het postkantoor lag het kruideniersbedrijf van W. Overbosch. Daamaast woonde de horlogemaker E.J. Kok. Gehee1 links staat het oude gerneentehuis, Ret heeft van 1883 tot 1928 als huis der gemeente dienst gedaan. Daarna is het aangekocht door de Christelijke Jongelingsvereniging "Gedenkt het Woord". Op de achtergrond ligt hotel "Boeve",

13. De Dorpsstraat gezien vanaf het Dorpsplein. Links vooraan staat de winkel van bakker H.J. van Apeldoom, die, te oordelen naar het uithangbordje, ook Cailler-chocolade verkocht. Nu is in het pand de apotheek gevestigd. Dan volgt het huis van de dames Jonker; zij waren zusters van prof. dr. A.I.Th. Jonker. Daamaast ligt de manufacturenzaak van B.G. Dekker. Aan de overkant staat het gemeentehuis met Jannes, de bode (Johannes Docter). In het huis daamaast was de schoenmakerij van C. Vinke.

14. Ret Dorpsp1ein met de demonteerbare muziektent, die voorzien was van een linnen kap. De concerten, die op zomeravonden door het fanfarekorps "Wilhelmina" in de tent gegeven werden, trokken veel be1angstelling. In de wintermaanden lag de tent opgeborgen in het brandspuithuisje naast de hervormde kerk.

15. In 192 7 werd de uitneem bare muziektent, die door de groei van het fanfarekorps te klein werd, vervangen door een "vaste" tent. De muziekkoepe1 was een geschenk van de oud-burgemeester van Sassenheim, J.J. van Heekeren, aan "Wilhelmina". Links achter de linden lagen het huis en het kantoor van notaris J. Verdenius. In 1934 heeft dokter D.W.. Koppen er zich gevestigd. In november 1952 zijn bij de aan1eg van de riolering de lindebomen gerooid en is de tent voorgoed uit het centrum van Heerde verdwenen.

Groet uit Hl~ERDE

:M urkrple in

16. De Dorpsstraat ter hoogte van Cafe-Melksalon Koetzier. Rechts op de voorgrond was de kapperszaak van G. Bosch. Later is de zaak naar de overkant verhuisd, naar het pand waarin de manufaeturenzaak van B.G. Dekker oorspronkelijk was gevestigd. Nu is er de kapperszaak van A. Voorhorst. Toen Bosch naar de overkant was verhuisd, werd het pand aan de Geldersehe Crediet Vereniging verkoeht. Dan volgt reehts Koetzier en daarnaast woonde de manufaeturier Abraham Cohen. In het hoge, witte huis was de wagenmakerij van Albert Dragt.

or. straat - H rde.

17. De Dorpsstraat bij bakker R.J. van Ark - nu G. Kamphorst. Rechts vooraan staat de bakkerij van G. Montizaan, daarnaast het schildersbedrijf van B.L. Zimmerman. Achter de bomen ligt de meubelzaak van Steven Meijer. Later was er de manufacturenwinkel van Elsie Meijer (de weduwe Pleiter) gevestigd. Op het wagentje zit slager Stern uit Epe, die zijn klanten in de villa's tussen Heerde en Wapenveld van vleeswaren voorzag. De man met de fiets links is meester E.Z. Winkhoff.

18. De Dorpsstraat v66r 1907. In 1907 is de oude torenspits door de tegenwoordige vervangen. Links vooraan ligt de tuin van "Villa Nova". De villa werd bewoond door de dames Van Meurs. Op de plaats van de schuur links is de eerste beschuit- en koekfabriek van Van Ark gebouwd; daarnaast staat de bakkerswinkel van Van Ark. In het witte huis naast de bakkerswinkel was de manufacturenzaak van Abraham Cohen. Rechts op de voorgrond staat de bakkerij van G. Montizaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek