Heerde in oude ansichten deel 2

Heerde in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.W. Bijsterbosch
Gemeente
:   Heerde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2453-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerde in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. "Villa Nova" werd meer dan honderd jaar bewoond door de familie Van Meurs. Mr. Nicolaas Stephanus van Meurs (1779-1873) werd op 15 november schout van Heerde. Later werd hij maire. Na de Franse tijd is hii benoemd tot burgemeester van Heerde. In 1862 vierde hij zijn zestigjarig ambtsjubileum in Heerde. In 1928 is de villa, die met de daarbij behorende grond door de familie aan de gemeente was geschonken, door burgemeester jonkheer J.G. Schorer als gemeentehuis in gebruik genomen.

20. "Villa Nova" na de verbouwing tot gemeentehuis. In de aanbouw links was het politiebureau ondergebracht.

21. De Zwolseweg ter hoogte van de Zompweg. Links staat "Op Honk", het huis van meester H.H. van Voorst. In het huis achter de 1antaarnpaa1 woonden de gezusters Ester. Zij had den een boordenstrijkerij. Rechts woonde Hendrik van den Berg, de schoen maker. In het lange huis op de achtergrond woonden achtereenvo1gens L. en W. Rakhorst met een zuster. Beide heren waren rustend arts. In 1921 is het huis afgebroken en door het tegenwoordige vervangen. In 1941 heeft de dierenarts J. Tees Dzn. zich er gevestigd ,

22. De Julianalaan met het kerkgebouw van de Nederlandse Protestantenbond. In januari 1929 is de kerk, gebouwd naar een ontwerp van architect J.W. Krudde, in gebruik genomen. In het huis op de hoek he eft J. Dul gewoond.

23. De Zwolseweg gezien vanuit het dorp. Rechts staat het huis van de familie Boeve; daamaast ligt de Franse school. Na de opheffing van deze vorm van onderwijs te Heerde, werd in 1924 in een paar 1oka1en van het gebouw de Nijverheidsschoo1 voor rneisjes gevestigd. Rechts op de voorgrond staat dominee J. Muurling, die in het huis naast de familie Boeve heeft gewoond.

24. Links van de weg tussen Heerde en Wapenveld lag het landgoed "De Koerberg". Het had zijn naam te danken aan de heuvel "De Koerberg", die ongeveer achttien meter hoog was. In het begin van deze eeuw heeft men uit de heuvel vee} zand en grind gegraven. In het verre verleden heeft de hoogte waarschijnlijk als uitkijkpost dienst gedaan. "Coeren" betekende "op de uitkijk staan".

25. Omstreeks 1900 is het molenerf "Molenbeek" het eigendom geworden van J.G.G. Bosch, die er een grutterij heeft gedreven. Later is het bedrijf als blekerij voortgezet door zijn zoon Nicolaas J aco bus Bosch. Hij heeft het omstreeks 1913 overgedragen aan zijn oudere broer J.H. Bosch, notaris te 's-Gravenhage. "Molenbeek" is nog steeds in handen van de familie Bosch. Nadat het geruime tijd bewoond is geweest door de neef van de notaris, mr. H.G. Bosch, woont er sinds kort zijn zoon mr. J.H. Bosch.

26. Naast fraaie landgoederen telde Heerde ook minder florissante behuizingen. Dit is het huisje van Jacob Haas aan de Kommerseweg,

27. In Heerde werd in het verleden veel gebruik gemaakt van waterkracht, onder andere voor de aandrijving van papier- en korenmolens. De molen die hier is afgebeeld, stond aan de Beeklandseweg en was achtereenvolgens in het bezit van J. Post, B.H. Willems en B.D. Volkers. Op 2 augustus 1924 is de molen afgebrand. Op de tas stenen staat de molenaarsknecht H. van Olst, schuin achter hem staat zijn vrouw Reintje de Graaf. Aan de andere kant van de waterval staan Trui Uyt den Boogaard en Aaltje Bosch.

28. Heerde heeft pas in 1952 riolering gekregen. Dat een dergelijke voorziening voor het verwerken van hevige regenbuien geen luxe is, blijkt uit de foto van de hoek Prins Bernhardlaan/Soerelseweg. Rechts staat de s1agerij van J. Horst; links het huis van de orge1bouwer J. Reil. Op de achtergrond staat het huis van de dierenarts J. Tees Dzn. Hij is van 1932 tot 1964 in Heerde als dierenarts werkzaam geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek