Heerde in oude ansichten deel 2

Heerde in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.W. Bijsterbosch
Gemeente
:   Heerde
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2453-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerde in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>Groet uit HEERDE

59. De School met den Bijbel (de Emmaschool) aan de Bonen burgerlaan is in 1906 geopend. Het schoolgebouw telde toen twee leslokalen. In het hoofdenhuis hebben achtereenvolgens de hoofden A. van Gilst, A. Smits en P.J. Nicolai gewoond.

60. In de Bonenburgerlaan stond ook de winkel van Albert Dijkslag, Volgens het opschrift op de winkeldeur verkocht Dijkslag klompen en matten. Zijn zoon J. Dijkslag heeft de zaak voortgezet en uitgebreid. Nu is er in het pand de woninginrichting van Van 't Zand gevestigd.

61. De naam Keuterstraat wijst op de aanwezigheid van kleine boerenbedrijven. De schuur rechts vooraan hoort bij de boerderij van G.J. Logtenberg. Dan volgt het bedrijf van D.H. Haverkamp. De spelende jongen is zijn zoon Chris. In de witte boerderij heeft J. Rietberg gewoond. Achter de boom staat de boerderij van A. ten Hove. Daarnaast ligt de boerderij van H. IJzerman.

62. "De Bonenburg", getekend door P. van Regteren Altena. Kort nadat hij in 1850 "De Bonenburg" had aangekocht, heeft de nieuwe eigenaar het gebouw met een verdieping vergroot. Het kastee1 is tot 1954 in het bezit van de familie Van Regteren Altena gebleven. In dat jaar is het huis met de daarbij behorende grond in het bezit van de Stichting "Het Geldersch Landschap" overgegaan.

63. De zoon, J.W. van Regteren Altena, die van 1910 tot 1923 wethouder van de gemeente Heerde is geweest, heeft zich al vroeg met automobielen beziggehouden. In het koetshuis van "De Bonenburg" was de "Garage Reparatie Inrichting "De Bonenburg" (Tel. 19! ) van H.J. Bolhaar gevestigd.

64. De "Louise-Hoeve" lag in het Bonenburgerbos tussen de Grift en het Apeldooms Kanaal. De villa is door M.A. van Regteren Altena gebouwd. Later heeft G.W. baron van Dedem er gewoond. In 1948 is het huis door brand verwoest en niet meer opgebouwd.

65. De Bonenburgerbrug over het Ape1dooms Kanaa1 met huize "Zwanestein", bewoond door de boomkweker G.V. Diddens. Achter "Zwanestein" ligt "De Zwaan", een boerderij die in 1766 a1s "Herberge de Zwaan" wordt vermeld.

Co o p e r a t i e v e Stoom-Zui r e l f'a b r i e k ,.IiEERDE" lieerde.

Aange Ioten V het Boter-Contr-ol station Geld r-tand-.Over-j] eI.

66. Aan de Kanaaldijk staat de "Cooperatieve Stoom-Zuivelfabriek Heerde", opgericht in 1901. De eerste directeur was T.F. Koopmans. De man gehee1links, in witte overall, is Berend Braak. De directeur draagt een donker kostuum. Naast hem staan Peter Vosselman en Teunis van de Beek. De twee kinderen naast hem zijn Herman en Hendrik Ruis met een kindermeisje, de latere mevrouw Van de Beld-Jongerman. Helemaal rechts, voor het huis van de directeur, staan Dickie de long, Alida Koopmans en mevrouw H. Koopmansde Jong,

67. Aan het Apeldooms Kanaallagen ook de houtzagerij en houthandel van C. Ruis. V66r die tijd was er een klompenmakerij gevestigd.

68. Bij de Postbrug stand de wasserij van l.W. Post. Post was tevens brugwachter. Voor een vergoeding van f 240,- per jaar moest hij dag en nacht beschikbaar zijn am de Posten de Vosbergerbrug te bedienen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek