Heerewaarden in oude ansichten

Heerewaarden in oude ansichten

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Heerewaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2368-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerewaarden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Op 21 april 1869 kreeg Wouter Ambrosius, poldermeester en landbouwer te Heerewaarden, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vergunning om op perceel N 434 sectie C te Heerewaarden een steenfabriek te bouwen. Dit was het begin van "De Hoogewaard". Deze fabriek heeft aile fasen doorgemaakt. Begonnen aIs veldoven, die in 1911 werd overkapt, werd in 1918 een ringoven gebouwd, die in 1961 plaats moest maken voor een vlamoven. Bij de deling van de nalatenschap van zijn vader Wouter, kreeg Johannes Marinus Ambrosius de steenfabriek "De Hoogewaard" toebedeeld. Hij verkocht dit bedrijf aan Hendrik van Anrooy Jacobszn., aannemer van Openbare Werken te Nieuwaal, die op zijn beurt deze op 23 februari 1897 overdeed aan Willem Marinus de Vries en Gosewinus van Thiel de Vries, aannemers van Openbare Werken, en Arnoldus de Vries Wouter Peterszn., steenfabrikant te Rossum, ieder voor een gelijk deel. De nieuwe eigenaren kregen bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Heerewaarden van 8 april 1897 toestemming om de fabriek weer in werking te brengen en een locomobiel te plaatsen van 10 pk. Op de foto ziet men de ringoven in aanbouw.

6. Met op de aehtergrond de droogloodsen van "De Hoogewaard" staan op deze foto enkele vrouwen, die aan het einde van de jaren twintig op deze steenfabriek werkten en er ook woonden. We zien, van links naar reehts: Stien van Wijnen, Mien van de Velden, Zus van de Wetering, Dirkje Laponder, Zus de Gooijer en een onbekende.

,

.3(ee.rewaar4~n

Ccje Yrijhtid - postkanteor' .

.. .

7. Ret verenigingsleven in Heerewaarden speelde zich bijna geheel af in cafe "De Vrijheid" aan de Maasdijk, waar Willem Brinkman (de smid) de scepter zwaaide. De zang- en toneelvereniging waren er thuis. Dirigent van de zangvereniging was meester Berend Kranen, onderwijzer aan de openbare lagere school, die men hier met zijn vrouw in de deuropening van het pand rechts, het postkantoor, ziet staan. Bij hen staan Dirkje en Dina Kranen. Ret postkantoor was een dubbel huis. In het linker gedeelte woonde de onderwijzer B. Kranen en in het rechter de postkantoorhouder Van Oosterum.

}(eerewaarden

)(oogslraal

'Citg:lve: J. Pekelbaring, Zalrbowlll-::':'

8. Het benedeneind van de Hogestraat (vroeger Hoogstraat) met vooraan reehts (met de diehte luiken) het woonhuis van Hendrika J. Groenendaal, "juffrouw Drika", met daarnaast het hek van de bakkerij Kosters. Men ziet nog juist de bakkerswagen en leunend op het hek Hent Kosters. Verder het huis van timmerman Bart Takken. Hendrik van Zuiliehem (in wit overhemd) woonde in het huis links. Omdat dit pand geen aehterom had, moest Hendrik met paard-en-wagen door de gang naar aehter. In het volgende huis was het hulppostkantoor gevestigd, dat bediend werd door Abraham van Deutekom. Verder woonde er de kleermaker Hent de Wit, die ook een pettenwinkel dreef. In de deuropening staat zijn vrouw. Het laatste huis links dat we zien, werd bewoond door Comelis Udo. Deze situatie dateert van 1906.

7{eerewaarden; 7{cogstraat 13enedeneind

9. Nogmaals het benedeneindvan de Hogestraat (Hoogstraat), nu in 1909. Rechts het tuinhek en de tuinmuur van I.H. Kosters met het huis van Bart Takken. Naast dit huis I.H. Kosters. In de verte ziet men nog het huis waarin Ruth Lam woonde en dat nu verdwenen is. Links het postkantoor met Lena en Reintje van Deutekom en midden op straat I. Takken en A. van den Dever. Het scherm links op de foto was een gevolg van de ruzie tussen de families H. de Wit en C. Udo.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek