Heerewaarden in oude ansichten

Heerewaarden in oude ansichten

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Heerewaarden
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2368-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerewaarden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Villa "Margaretha" aan de .Hogestraat, zo genoemd naar een jong gestorven dochter van J. van Maanen, ook wel villa "Maaszicht" genaamd, werd na Wiegersma's huwelijk op 10 juli 1929 te Heerewaarden met Hendrika J. Groenendaal enkele jaren bewoond door dokter Jacob Wiegersma, die bekendheid kreeg als dokter Tjerk van Taeke uit het boek van Antoon Coolen .Dorp aan de rivier". Na het vertrek van het echtpaar Wiegersma naar Zeist in mei 1931, kocht Jan van Maanen het pand, nadat hij het veer over de Maas en het veerhuis had verkocht aan de familie Sepers. De familie Van Maanen verkocht de villa weer aan Van de Ven, waarna het huis met grond later in handen kwam van de camping-eigenaar R. Lagemaat en vervolgens van C. Broekmeulen. Deze foto geeft de toestand van omstreeks 1913 weer.

11. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Heerewaarden van 3 juli 1883 werd aan de firma Kosters en Co vergunning verleend tot het oprichten van een stoomkorenmolen. U ziet hier het bakkerijbedrijf van Kosters aan de Hoogstraat, met op de aehtergrond de sehoorsteen van de stoomgraanmalerij. Reehts de bakkerswagen met daaraehter de bakkerskneehten Leen Weijers en K. van Lith uit Est. Vervolgens, van links naar reehts: Goosen Kosters, Arnold de Wit (met pijp), tegen de muur Arts Kosters en op de muur Driek Kosters. Dan nog Gerdien Kosters-Baggerrnan en Dit Kosters.

Hoogseraat ...:.... Hulppcstkantoor

HEEREWAA.RDEN

12. De Hoogstraat zoals deze er omstreeks 1915 uitzag. In het huis met de dubbele deur woonde kleermaker Hein de Wit. Vervolgens postkantoorhouder Abraham van Deutekom. Naast de deur staan zijn vrouw Lenie en dochter Reintje. In de bocht zijn nog de huizen te zien van Wienes van der HeIden en de famille Sepers. Beide zijn afgebrand. Links woonde de dorpstimmerman Bart Takken en was de manufacturenhandel Brinkman gevestigd. Van links naar rechts: Bart van Zuillchem met zijn paard, Dirk Kosters, Hendrik van Zuillchem, Goos Kosters, Arts Kosters, Refuge van Deutekom, Bertha Udo en vrouw Van Deutekom.

13. De Hoogstraat omstreeks 1900 maakt een stille indruk. Maar opvallend was weI dat er veel bomen stonden, voora1 voor de herenhuizen. Op de plaats waar vroeger het gemeente- en polderhuis stond, werd in 1891 voor de beide besturen een nieuw onderkomen gebouwd. Adviseur bij de bouw, of mogelijk zelfs architect, was de civie1 ingenieur J. Groenendaal uit Gorinchem, geboortig van Heerewaarden. De bouwsom bedroeg f 5.474,-. In 1953 werd het gemeentehuis verbouwd. Tot de opheffing van de buitenpolder Heerewaarden in 1969 was het tevens de zete1 van het polderbestuur. De weegbrug en het weeghuisje voor het gemeentehuis, die we op de foto op de omslag zagen, waren er toen nog niet. Naast het gemeentehuis het herenhuis "De Voorzorg", dat in 1879 door de steenfabrikant Arnoldus Ambrosius werd gebouwd. Hij is in hetzelfde jaar gehuwd met Petronella M. Formijne. Zij 1egde op 16 maart 1879 de eerste steen voor dit huis. Na hun vertrek uit Heerewaarden bewoonde Ambrosius' zwager Johannes Hendrikus Groenendaal (1842-1909), steenfabrikant te Hurwenen, het pand, Hij was op 12 december 1868 te Heerewaarden getrouwd met Anna Maria Ambrosius Willemsdr. Naast "De Voorzorg" lag een grote tuin, waarvan de muur op de foto nog is te zien. Deze tuin is thans geheel bebouwd.

14. De Steenstraat, vroeger Veerstraat geheten, omstreeks 1920 gefotografeerd van de kant van de Hoogstraat met reehts het cafe van Huib de Waal. Op de stoep staat zijn vrouw Mida de Waal-van Alphen, met hun dochter Toos aan de hand. Daarnaast was de smederij van Kees Brinkman gevestigd. In de volgende huizen woonden de farnilie Van Meurs, Hendrik van Hoften, Gerrit Sepers en Hannes Bijl. Het dwarspand met het uithangbord op het einde van de straat was het oude veerhuis van Jan van Maanen. In het eerste huis links woonde Anneke van Maanen, die zelf voor de deur staat. Verder Truida Seepers (? )

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek