Heerhugowaard in oude ansichten deel 1

Heerhugowaard in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Gerhard Modder
Gemeente
:   Heerhugowaard
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3758-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerhugowaard in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met dit boekje wil ik u graag iets laten zien van Heerhugowaard uit de jaren 1900-1930. In dat Heerhugowaard van toen was bet beroep van de gehele bevolking afgestemd op het agrarische karakter van de polder. Het waren de wagenmakers, de molenaars, de smeden en de zuivelbereiders, die in die jaren de gehele Waardse industrie uitmaakten. Telde men in 1915 nog een viertal wagenmakerijen binnen een afstand van enkele kilomaters, na 1925 verdwenen zij geleidelijk aan.

Heerhugowaard breekt zich sinds de vijftiger jaren uit zijn beslotenheid en mag in zijn groei van weg- naar

komdorp met stadse allures aanspraak maken op het predikaat "de snelst groeiende gemeente van Nederland". V ooral voor hen die het ene vertrouwde plekje na bet andere zien verdwijnen, zal de herkenning van het verleden in deze ansichtkaarten een moment van diep genoegen en wellicht ook van enige heimwee betekenen.

Ik betuig mijn erkentelijkbeid aan allen die zo bereidwillig mij de nodige inlichtingen verscbaften. Ook ben ik dank verschuldigd aan de heer J. Tamis die ik bereid yond de tekst op eventuele onvolkomenheden te controleren.

1923. De nieuwe parochie aan het Kruis vierde feest, want na hard werken beschikte men over een kerk en kon een eigen pas to or worden ingehaald, pastoor Te Meij. Het welkornstcomite poseert hier met het schoonste gerij en met de St-Dionysiuskerk op de achtergrand voor de fotograaf, voor de reis naar 't Kruis wordt ondernomen. U ziet van links naar rechts Willem Appelman, de eigenaar van de brik en het Friese paard; A. Hoogeboom, lb. Bes, pastoor Te Meij, lb. Beerse en K. van Lange.

HEER HUGOWRRRD. Jan Glijnesweg. Kruis

1928. Met de nieuwe kerk kwam ook de nering. De kruidenier, de bakker en manufacturier kwamen rondom de kerk wonen. Jan Bes en zijn vrouw probeerden het met manufacturen en het beviel vast heel goed, want ondanks de overschrijding van de tachtigjarige leeftijd staat het echtpaar nu nog steeds in de winkel. Siemen Rood was de bakker, die later zijn bedrijf over deed aan zijn zoon en naamgenoot. Kruidenier P. Kok hield het niet zolang vol: het pand biedt nu ruimte aan de snackbar van W. Does.

1904. Halverwege de Jan Glijnisweg en de Huygendijk stond deze molen, die de laagst geplaatste was van een gang molens op de molenkaai Jan Glijnisweg-Rustenburg. Na de bouw van de watermachine rond 1910 verdwenen aile watermolens uit de polder Heerhugowaard.

1918. De kaasfabriekjes namen de boeren veel werk uit handen. De foto toont het fabriekje "Ons Belang" met witte Jan Does als eerste kaasmaker. Het fabriekje werd in 1911 opgericht en op 17 november 1922 weer opgeheven. Men ziet van links naar rechts de be ide melkrijders P. en D. Stoop; mej. Hink, huishoudster bij J. Does; A. de Reus, kaasmaker; Poland, molenbouwer; K. Stoop, melkcontroleur en A. de Boer, leverancier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek