Heerjansdam in grootmoeders tijd

Heerjansdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5634-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Heerjansdam in grootmoeders tijd. Het verzoek om over dit onderwerp een boekwerk samen te stell en is door mij met groot enthousiasme aanvaard. Hoewel ikzelf mijn beide grootmoeders nooit gekend heb, maak ik anderen gaarne deelgenoot van deze turbulente tijd. Een tijd waarin mijn opoe rondliep door het dorp, daar werkte en met haar fraai gestreken krullenmuts ter kerke ging.

Bewust is deze keer gekozen voor een wat andere opzet dan bij de vorige uitgaven. Er is getracht wat meer informatie te geven over data, de lezer zal zich bewust worden dat de tijd vliegt. Er zijn al meer publikaties over deze periode verschenen met oude foto's van het dorp en de spoeling wordt daardoor steeds dunner en het aantal personen dat deze tijd heeft meegemaakt wordt met de dag kleiner.

Terecht is dit een gedachtenis aan de tijd van grootmoeder, een hard werkende vrouw, die onbekend was met het fenomeen creche. In dit werkje is getracht om weer enig geschreven verleden van het dorp toe te voegen. Bij het samenstellen van dit boekje heb ik bewust gebruik gemaakt van mijn eigen verzameling: een collectie die gestaag groeit en ik hoop door middel van dit werk vele anderen een plezier te doen. Dan kunnen de hierna volgende bladzijden gespreksstof opleveren over oude herinneringen en personen die hier zijn afgebeeld.

Heerjansdam in grootmoeders tijd is een rekbaar begrip; hier is gekozen voor de periode 1900-1940. Toegegeven, er zijn ook oma's van later datum. Ter geruststelling kan ik mededelen dat ook zij een warm plaatsje in mijn hart en verzameling hebben. Ook de latere generatie wordt bewaard in de collectie van mijn geliefd geboortedorp. Jammer genoeg zijn de vlassers verdwenen, maar hopelijk zullen ook de slopers verdwijnen! Er is al te veel verminkt in dit dorp!

Laten we zuinig zijn op dat kleine beetje Heerjansdam dat ons nog rest uit grootmoeders tijd. Soms is dat slechts een foto. Maar ook die is waard om zuinig bewaard te worden. Dit boekje wil daar een bijdrage aan leveren.

Ik wens U vee I genoegen bij het weerzien van ons dorp in de tijd van (ook mijn) grootmoeder.

Floor van 't Zelfden

1. De Dorpsstraat in de richting van de Kerkstoep. De Kerkstoep is altijd een gangbare benaming geweest en is dat nog, maar dat heeft nimmer geresulteerd in een officiele naamgeving.

Links staat het (afgebroken) huis van toen postbesteller Jan de Jong. Vervolgens links de klompenmakerij van Frans de Jong, in de wijde omgeving bekend om zijn speciale type klompen, die ijzersterk waren maar ook loodzwaar.

Vervolgens de met riet gedekte schuur van kolenhandel Leeuwenburg. Agie Schop betaalde in 1909 voor een hectoliter kolen een gulden. Bij het gemaal op Develsluis kreeg men korting, maar dan kocht men minstens 30 mud tegelijk.

Deze uitgave werd in Duitsland gedrukt, gelet op het woord Dorp, een umlaut op de letter o. Maar "durp" is gangbaar Heerjansdams geweest.

De rechterzijde van de bebouwing is ook geheel verdwenen op het pand uiterst rechts na, dat jarenlang werd bewoond door de familie Dirkzwager.

2. Gezicht vanaf de kerkstoep, richting Molenweg. Geheellinks de in 1922 gereedgekomen eerste huizen van de woningbouwvereniging.

Het alleenstaande pand in het midden werd gebouwd voor gemeentesecretaris L. de Kool; hij werd na de oorlog burgemeester van onder andere Voorschoten. Daar hij als "Kees" enig werk in het verzet deed en ook met knokploegen in aanraking kwam, gaat het verhaal dat de verzetsman Johannes Post hier enige tijd onderdak he eft gevonden.

Rechts spelen de kinderen voor de deur van de open bare lagere school. Deze school werd gesloten in verband met een nieuwe school en het pand werd omgebouwd tot Dorpshuis.

De woning rechts in het midden is ook afgebroken en was in eigendom van de Hervormde Gemeente en in gebruik als kosterswoning, maar werd de laatste jaren voor de sloop aan anderen verhuurd.

In verb and met de toenemende hoeveelheid verkeer werden de hekjes links verwijderd en de voortuintjes werden drastisch verkleind.

3. In een geheel in stijl ingerichte fotostudio te Dordrecht poseren rond 1935 deze vier dames. Links kijkt Grieta Simons ons aan. Zij huwde later met E. Looman, die huisschilder van beroep was en een broer van juffrouw B. Looman.

De tweede van links is Cor Looman, zuster van B. Looman. Naast haar, met de handen in de schoot, de juffrouw die jaren lang bij de christelijke lagere school voor de klas stond. Zij vond kost en inwoning bij de ouders van Grieta en Trijntje Simons.

De familie Simons had een bakkerij naast de school en hun vader D.G. Simons was jarenlang lid van het schoolbestuur .

Geheel rechts zit Trijntje Simons, die later met A. Vlasblom trouwde en het dorp verliet om in Apeldoorn te gaan wonen.

4. Het hoofd van de open bare lagere school Aart den Boer in een roeiboot op de Waal.

Vanaf de Molenweg de Julianastraat inrijdend zien we dat de huizen aan de rechterzijde nog niet zijn afgebouwd.

Mevrouw G.M. den Boer-Don draagt hier, evenals haar man, een hoed. Hun twee zonen Dirk en Henk varen ook mee.

Dirk Hendrik Willem den Boer promoveerde op 29 maart 1954 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht als doctor in de wis- en natuurkunde. Daarmee is hij een van de weinige geboortige Heerjansdammers met deze titel.

5. Oorspronkelijk had het dorp een lintbebouwing. Dat wil zeggen dat alle huizen langs de dijk werden gebouwd en de dijk als het ware het lint vormde waarmee de panden waren verbonden.

De Dorpsstraat, deel van de ringdijk van de gehele Zwijndrechtse Waard, werd met het oog op wateroverlast slechts aan de binnenzijde van de waterkerende dijk bebouwd. Huizen, huisjes van de landarbeiders en boerderijen werden vlak tegen elkaar aan gebouwd. De binnendijks gelegen gronden waren jarenlang te kostbaar om daar zomaar huizen te bouwen.

Deze foto, uitgegeven door Gabriel Sloof, laat die dichte bebouwing duidelijk zien. Sloof, de gemeentesecretaris, had ook nog een winkeltje, De Gunst genaamd, tegenover de oude gereformeerde pastorie aan de Dorpsstraat.

Bij het huis rechts in het midden zien we duidelijk dat de dijk inmiddels alweer voor de zoveelste keer is opgehoogd. De voordeur ligt lager dan het wegdek.

Op de drie schoorstenen rust bij elk een tegel bovenop. "De tegellichten" betekende niets meer en niets minder dan deze even verwijderen om de schoorsteen te kunnen vegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek