Heerjansdam in grootmoeders tijd

Heerjansdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5634-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Zelfs buitenlandse binnenvaartschepen deden de haven van Heerjansdam aan. Hier lost een schip uit Strasbourg een grote hoeveelheid mandjes waarin de geplukte aardbeien werden gedaan.

Jarenlang werden in deze omgeving grote hoeveelheden aardbeien geteeld. De oogst moest snel geschieden en men kwam vaak plukkers te kort. De oudere schoolkinderen kregen daarom zogenaamd aardbeienverlof om te helpen met het plukken. De met aardbeien gevulde tipsen werden meestal in Barendrecht op de groenteveiling verkocht.

Maar ook zand en grind werden per schuit aangevoerd.

In het midden staat de eerste vrouwelijke gemeenteontvanger in ons land, Mach Sloof. Ze werd in 1932 als zodanig benoemd en vervulde tot aan haar pensionering deze functie.

12. Jonkheer Vincent Pieter Adriaan Beelaerts van Blokland, geboren op 7 januari 1889 te's Gravenhage en aldaar overleden op 4 oktober 1970.

Hier zien we hem samen met zijn echtgenote, jonkvrouw F.A.M.E.A. Beelaerts van Blokland (1901-1985), sportief op de tandem.

Beelaerts was werkzaam op de secretarie te Loosduinen, to en hij bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1919 tot burgemeester werd benoemd; zijn installatie volgde op 9 julio Vele functies heeft hij vervuld; zo was hij onder andere beschermheer van de muziekvereniging. In 1939 stond hij als tweede op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten voor de Christelijke Historische Unie voor de Kring Dordrecht-Ridderkerk. Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1941 werd hij benoemd tot burgemeester van Barendrecht en kwam jonkheer C.W. Stern in zijn plaats. Na de bevrijding was hij van mei 1945 tot november 1946hier nog weer waarnemend eerste burger.

Beiden waren ereburgers van het dorp. Hun huwelijk werd op 15 juni 1927 voltrokken en het bruidspaar werd op woensdag 13 juli feestelijk ingehaald. Een grote optocht, bestaande uit 28 wagens met elk een bepaalde voorstelling, volgde het echtpaar tijdens hun eerste rondrit door het dorp.

Het echtpaar kreeg vier kinderen, die allen te Heerjansdam het eerste levenslicht aanschouwden.

13. Veel foto's zijn bewaard gebleven van de intocht van het jonge bruidspaar Beelaerts van Blokland. Als vrijgezel kwam de burgemeester in 1919 naar hier en in 1927 trad hij in het huwelijk. Groot feest in het gehele dorp.

Wagen nummer 18 in de stoet werd verzorgd door de IJsclub, opgericht in 1897 en die op dat moment haar dertigjarig bestaan vierde. Voor zover is na te gaan, is deze club de oudste nog bestaande vereniging ter plaatse, op de Christelijke Schoolvereniging na.

Na afloop van de tocht door het dorp kwam men bijeen op de wei van Kees Labrijn, tegenover de hervormde kerk, en volgde een volksfeest. Een van de vermakelijkheden was het ringrijden voor meisjes op de fiets. Dorpsbewoners hadden gratis toegang, maar niet-ingezetenen moesten een kwartje entree betalen. De "Ververschingstent" deed goede zaken.

De dag werd besloten met een groot, schitterend vuurwerk.

14. Rechts onderin zien we de laatste meters van Develsluis, overgaand in de Dorpsstraat.

In de polder Het Buitenland werd eind jaren dertig in opdracht van W. Lagendijk een villa op een verhoging gebouwd. De nog bestaande villa werd Lage Nesse genoemd. De broer en enige zusters van W. Lagendijk bleven wonen op de boerderij van hun ouders, rechts op de foto. Brand verwoestte helaas deze fraaie, oude stee.

De boerderij in het midden werd bewoond door Andries van der Linden; maar ook dit pand heeft zijn oorsprankelijke bestemming verloren.

Forse bomen ornzomen ook hier het dijklichaam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen vele ervan in de kachel.

Het kleine stukje weiland links onder is eeuwenlang in eigendom van een Dordrechts klooster geweest. Veel heiningen, hekjes en prikkeldraad zijn tijdenlang beeldbepalend geweest. Ieder stukje grand werd voor de veeteelt benut.

15. Gezicht vanaf de Noldijk over de Waal op het dorp Heerjansdam. Deze Noldijk is een verbastering van "den olden dijk" .

Op de voorgrond staat het gerote vlas te drogen. Het vIas werd veelal aangevoerd vanuit Groningen, Zeeland en de Haarlemmermeer. Per schip kwam het naar de haven van Heerjansdam en werd met paard en wagen naar de diverse vlasserijen gebracht, om het daar van de bast te ontdoen. Het zogenaamde lint dat dan overbleef werd doorverkocht aan de linnenweverijen.

In de vorige eeuw was het verwerken van vIas van groot economisch belang.

In 1863 werd de Dorpsstraat voor een groot deel van een verhard wegdek voorzien teneinde het vIas beter te kunnen transporteren. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog sloot hier de laatste vlasserij van Pieter Labrijn haar deuren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek