Heerjansdam in grootmoeders tijd

Heerjansdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5634-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Deze panoramafoto werd genomen vanaf de trans van de hervormde kerk en laat ons rechts nog een stuk bebouwing van de Kerkstoep zien. Griet van der Burg stuurde deze kaart in 1932 naar Jan van Gameren, die op dat moment in het sanatorium Sonnevanck verbleef.

In het midden het langgerekte pand van graanhandelaar Abraham Cornelis Dirkzwager, een van de weinige nog historische panden in de kern van het dorp, gebouwd in 1760. Jammer genoeg brandde dit pand op 15 februari 1989 af en er werd niet tot restauratie besloten. Zodoende verscheen er ter plekke een modern wooncomplex.

Deze kaart werd uitgegeven door de Christelijke Cooperatie "Steunt Elkander" , een winkel boven aan de stoep, gedreven door Arie Adrianus de Deugd, overleden op 4 april 1951. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan (overleden op 28 maart 1989), die samen met zijn vrouw, tante Maartje, de winkel nog lang voortzette. Na hun beider overlijden werd de nering nog enige tijd gedreven door een kleindochter van Arie, onder de naam "Tric-Trac" boetiek.

Inmiddels heeft zij de vuren gedoofd en daarmee is er weer een winkel uit het dorp verdwenen.

17. De Heerjansdamse haven, eeuwenlang een ader van groot belang, omdat de aanvoerwegen niet in al te beste staat verkeerden. Hier werden vee! goederen aangevoerd en er was een beurtschipper; een bodedienst per schuit.

Op 25 augustus 1909 wordt deze kaart bij mevrouw J.H. Otto te Boskoop bezorgd. Een postzegel van een cent was voldoende.

Duidelijk is nog de grote ronde heul te zien, de verbinding van de watermachine, die het daarachter liggende overtollige water van de Waalboezem uitsloeg op de Oude Maas.

De vlakte rechts op deze kaart laat de loswal zien.

eerjanscarn

Haven

18. Ook Heerjansdam kende de tijd van ambachtslieden, met een eigen klompenmaker, smeden, bakkers, winkeliers en schilders. Tot deze laatste groep behoorde Jacob Leenheer, hier met zijn fiets afgebeeld: het vervoermiddel dat hij gedurende zijn gehele periode als huisschilder niet meer zou verruilen.

Vol trots schreef hij zelf op de achterzijde van deze foto; "Jacob Leenheer, genomen bij het aanbouwtje van oom Arie van 't Zelfde. Juli 1931." Zijn witte klompen, een produkt van de lokale klompenmaker Frans de Jong, verfde hij zelf.

Jacob, zoon van Arie die een kaashandel had en Teuna Kaim, overleed te Heerjansdam op 19 november 1977 in de leeftijd van bijna 79 jaar. Toen zijn graf werd gedolven stuitte men letterlijk op weerstand. Bij het delven ontdekte men de oude inrijpoort van het afgebroken kasteel van Heerjansdam.

19. In de zomer van 1933 maakte de Hervormde Knapenvereniging een dagreisje naar het strand van Scheveningen. Natuurlijk diende dit op de gevoelige plaat te worden vastgelegd.

Henk van Gameren opent links de bovenste rij, hij was een zoon van Aagje Lankers en vertrok later naar H.I. Ambacht. Naast hem vervolgens Wim van Dongen, Cor Lankers, die later met Jo v.d. Berg trouwde; Leendert Jan Wiekeraadt.ioverleden 5 oktober 1992; Arie Jan Kruithof en Groenendijk.

De middenrij vormen: Abraham Kooij, Leendert Teunis Vlasblom, op 71-jarige leeftijd op 23 februari 1979 overleden; Gijsbertus van Nes, naast hem zijn broer Abraham van Nes, die timmerman werd; Daniel Hendrik Overgaauw Jacobszoon en Jan Hartingsveld.

De voorste rij wordt gevormd door: Gijsbertus Wiekeraad, Dirk Vlaskamp, overleden 26 augustus 1984; Cent Pieter van Nes, Teunis Vlasblom en Adrianus (Sjors) Kooiman.

20. Op 5 mei 1936 bezocht en fotograaf de be ide plaatselijke lagere scholen. Deze foto laat het grote speelplein zien terwijl de bomen nog klein zijn. Het woonhuis van Henk Simons is links en op de achtergrond de hervormde kerk.

Het zevenkoppig personeel van de christelijke lagere school. Van links naar rechts: R.H.J. Leerling, hij was hier onderwijzer van 1 januari 1930 tot 19 december 1945, toen nam hij afscheid om naar Alblasserdam te gaan. Hij is de vader van de politicus Meindert Leerling; daarnaast loopt juffrouw L. Seehofer, afkomstig uit Oostenrijk. Zij huwde op 1 juli 1937 meester Lenselink. De derde is meester M.A. Verpoorte, sinds 23 maart 1932 aan de school verbonden. Hij kwam van de Fijnaart en ging op 1 april 1958 met pensioen. Twee jaar daarna overleed hij.

In het midden het hoofd der school. C. van Loenen. In 1932 volgde hij in die functie de heer Jean Balde op. Van Loenen nam op 16 juli 1965 afscheid, hij was 65 jaar geworden. Rechts naast hem juffrouw B. Looman. Zij was vanaf 1 februari 1929 tot 16 december 1949 aan de school verbonden.

De zesde op rij is A. Janse de Jonge. Ais waarnemend hoofd kwam hij in 1931 naar Heerjansdam. Uiterst rechts wandelt meester L.N. Vernie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek