Heerjansdam in grootmoeders tijd

Heerjansdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5634-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Geen gebouw in het dorp heeft zo'n groot verI eden als het gebouw van de Hervormde Gemeente. Deze interieurfoto laat zien dat de kerk volledig met banken is volgebouwd. In het middenpad zijn de zogenaamde klapstoelen nog in gebruik.

Ook de bank van de voorlezer/voorzanger is nog aanwezig. Rechts de uit 1848 stammende bank van de toenmalige ambachtsheer Steengracht van Duivenvoorde.

Een oude traditie werd in 1912 afgeschaft; de koster behoefde de klok op werkdagen niet meer te luiden om 8 uur, 12 uur en 8 uur 's avonds. De meeste Heerjansdammers had den zelf een horloge en hoefden niet meer via de kerkklok gewaarschuwd te worden dat het tijd was voor het middagmaal.

Eind 1914 konden er geen vergaderingen in de consistoriekamer worden gehouden, omdat daar Belgische vluchtelingen waren ondergebracht ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog.

Voor vijftig duizend gulden werden in 1924 het kerkgebouw en het meubilair tegen brand verzekerd.

22. Vier gebroeders in 1907. Zittend en staand op en naast een bank op de onderdijk, achter het ouderlijk huis, de vier gebroeders Van 't Zelfde, kinderen van Willem en Lijntje van de Fijnaart.

Links, de jongste, Arie, geboren op 29 maart 1904. Hij zette als winkelier de zaak van zijn vader voort. In 1960 vertrok hij en opende te Hoogvliet een dagwinkel in huishoudelijke artikelen. Arie is hier gekleed in een jurkje. Dat had bij kleine kinderen een praktische reden: bij hoge nood was dat sneller te regelen, maar ook het verschonen was gemakkelijker. Arie overleed in 1970.

De tweede van links is Jan Adrianus (2 januari 1902 - 23 mei 1976). Hij vertrok naar Rotterdam en was machinebankwerker van beroep.

Leendert Cornelis is de derde; geboren op 6 oktober 1900. Hij werd melkcontroleur en had daarna zelf een wijk in Rotterdam, waar hij melk verkocht. Hij overleed in 1970.

De oudste der gebroeders, Cornelis Leendert, staat naast de bank. Hij zag op 18 mei 1899 aan de Lindtsedijk het levenslicht. Hij oefende het beroep van timmerman uit, emigreerde naar Australie en overleed aldaar.

23. Heerjansdammers anna 1906: broer en zus Broekhuizen met hun partner. Cornelia Broekhuizen huwde op 10 maart 1899 met de rechts naast haar staande Dirk Bakker. Cornelia overleed op 7 december 1957 te Heemskerk.

Haar echtgenoot Dirk was in het dagelijks leven onder andere monteur bij de gemeentetram te Amsterdam. Hij overleed op 20 januari 1956 te Heemskerk.

Zittend in het midden: Maria Nouwen, geboren op 6 juli 1876 en in 1898 gehuwd met de rechts naast haar staande Gerrit Broekhuizen. Toen Maria bijna 52 jaar oud was overleed zij in het Rooms-Katholieke Ziekenhuis op 6 juli 1928.

Gerrit zag in 1873 in het dorp het levenslicht. Geruime tijd was hij boerenknecht bij Jan Leenheer. Daarna zou hij nog jaren te Zwijndrecht bij de Guanofabriek werken. Hij overleed op 19 augustus 1964.

Het meisje rechts is Sandrina Wilhelmina Jacoba Broekhuizen, geboren op 10 maart 1899. Zij was de dochter van Gerrit en Maria. Samen met haar ouders woonde ze in een dee I van een dubbel woonhuis, inmiddels afgebroken, maar bekend als de Hoge Noord. Ten gevolge van tuberculose overleed zij op 15 februari 1926.

24. Op 22 juli 1920werd de Korfbalclub D.O.S. opgerieht. Dini Kronauer was voorzitter. Men beta alde 20 eent eontributie per week, die werd gebruikt om de huur van een weiland van Will em Plaisier te betalen. Daarnaast was het repareren van ballen ook een grote uitgavepost.

Staande, van links naar reehts: Arie Lems, Cees Visser, een onbekende, Dries van der Linden, een onbekende, Leendert van 't Zelfde en meester Witteveen.

Geknield zit de middenrij: links Neeltje Overgaauw en Bets van der Linden, Jannie Leenheer, Rens Looy, Wies Gerritsen en Katrien de Koning.

De voorste rij wordt, van links naar reehts, gevormd door: Dinie Kronauer, haar zuster Jeanne, Aartje Plaisier, Mag Sloof, Paulus Leenheer, zijn zuster Lena Leenheer, Teuntje Lems en ten slotte een onbekende dame.

De rekeningen van deze club lopen tot januari 1922 en daaruit blijkt dat deze gemengde club niet zo lang heeft bestaan.

25. In 1588 is er al sprake van onderwijs in het dorp. De kerk en met name de plaatselijke predikant was hiervoor verantwoordelijk. Kerk en school behoorden bij elkaar. De school werd ook naast de kerk gebouwd en het kerkplein was daardoor tevens schoolplein.

Op 5 mei 1936laat het personeel van de openbare lagere school zich in de schoolbanken voor de toreningang van de kerk vereeuwigen. Meester Aart den Boer ondervraagt zijn personeel en door haar vinger op te steken toont Mach Sloof dat zij het antwoord weet.

Links in de bank kijkt juffrouw Magteldje Elisabeth Noorlander bedenkelijk toe. Zij overleed op 21 februari 1977 op 87-jarige leeftijd.

Meester Van der Schoor was op dat moment al ruim drie jaar aan de school verbonden. Uiterst rechts zien we juffrouw Brouwer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek