Heerjansdam in grootmoeders tijd

Heerjansdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5634-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Binnen de Hervormde Gemeente bloeide het verenigingsleven. Men had verschillende meisjesclubs, onderverdeeld in leeftijd. Hier ging de oudste groep jonge dames een dagje uit. We schrijven 1929 en de predikantsvrouwe mevrouw Grootjans is leidster.

Van links naar rechts: Cor van Dijk, Trijntje Simons, schooljuffrouw B. Looman, Jannigje Kleinjan, Janna van Gameren, Judith, de dienstbode bij dominee Grootjans; Klaar Vlasblom, Rina Dorsman en ? Kleinjan.

De middelste rij wordt gevormd door: Paulien Groeneveld, Driek van Gameren, Marie Nugteren, Jaantje de Deugd, Ploon van Dijk, Jannigje van Gameren en Trijntje van Pelt.

Vooraan liggen: Pleus Vlasblom, Jannigje van Gameren, Maria Visser, mevrouw Grootjans, Nees van Driel, Hannie van den Berg, Teuna van Dijk en Jaans van Dijk.

27. De scherpste bocht in de dijk ligt ter hoogte van de voormalige dokterspraktijk aan de Dorpsstraat. Rechts midden is dat huis te zien zo omstreeks 1916. Vanaf de weg moest men eerst enkele treden naar beneden om bij de voordeur te komen: gevolgen van dijkverhogingen. Ten tijde van deze opname had dokter Jasper Cornelis Mom er sinds maart 1913 zijn praktijk. De dokter en de in 1910 vertrokken burgemeester Knappert kenden elkaar.

In 1915 schreef Knappert vanuit Indie, wetend dat de Eerste Wereldoorlog in volle gang was: " ... maar wij voor ons mogen dankbaar zijn dat onze regering ons er toch nog heeft weten buiten te houden. Dat zou onder Kuyper nooit gebeurd zijn."

Het huis links wordt bewoond door Maria Cornelisa Dam (1855-1930). Geheel in het midden het kaaspakhuis van Arie Leenheer. Later zou zijn zoon Jacob, de huisschilder, er zijn materialen in opslaan.

Uiterst rechts de inrijdeuren van de boerderij van Klaas de Jong. Velen zullen zich deze deuren nog goed herinneren. Geruime tijd heeft de gymnastiekvereniging achter deze deuren in de boerderij haar oefeningen gehouden.

Heerjansdam Dorpstraat

28. Veilig achter de dijk bouwde men de hervormde kerk. Oorspronkelijk was het slechts een kapel, die later werd uitgebreid met een schip en een toren en in de vorige eeuw weer vergroot met een zijbeuk aan de noordzijde.

Links de ook inmiddels afgebroken pastorie uit 1758. Rechts is het koetshuis nog te zien, waar het rijtuig van de predikant werd gestald. Een grote stenen muur scheidt de pastorietuin van de buitenwereld. Verder naar rechts de oude kosterswoning, waarvan het rechterdeel jarenlang dienst deed als magazijn van de goederen van het plaatselijke Groene Kruis. Geheel rechts de oude openbare lagere school en de woning van het hoofd der school.

De toren heeft slechts aan de westzijde een wijzerplaat. Aan de andere zijden was dat niet nodig, daar woonden toen nog geen mensen.

Op 26 oktober 1916 werd de elektriciteitskabel waarop kerk en pastorie konden worden aangesloten, gelegd, zij het bovengronds. De grote, houten elektriciteitspalen zijn zichtbaar.

Mach Sloof staat in haar witte jurkje tegen het hek voor de pastorie. Dat mocht, omdat in opdracht van haar vader deze kaart werd gemaakt voor de verkoop.

Gedurende deze periode bewoonde dominee Karel de Bel de pastorie, tot zijn vertrek in 1919 naar Vollenhove.

Behalve de zondagse klompen en de stammen van de bomen voor het huis bewerkte men jaren achtereen ook de onderzijde van de toren regelmatig met witkalk.

Heerjansdam l(erk en School

29. Uitgerekend op dinsdag, 5 december 1911 Iieten deze zes jongens zich te Rotterdam fotograferen. Dat kan geen toeval zijn; het is behalve veemarkt ook nog het feest van Sint Nicolaas. In het Witte Huis, ooit het hoogste kantoorgebouw van Europa, kijken ze in de camera. Het decor wordt gevormd door een front van een wat vreemde auto van karton.

We zien, van links naar rechts: Cornelis Thibaut, geboren in 1893 te Kijfhoek; dan Leendert Hooghart, de zoon van timmerman Jan Hooghart; Leen van Gilst houdt het stuur vast, dan komt Jacob Lagendijk, hij overleed in 1916, slechts 23 jaar oud. Dan voIgt Jan van der Erve en ten slotte Teunis Arie van 't Zelfde, die in 1891 te Kijfhoek werd geboren.

Hoewel serieus kijkend, kunnen ze niet vermoeid zijn van het trappen lopen. De lift naar de fotograaf was gratis. En die lift bracht je snel naar de snelfotograaf op de tiende verdieping.

30. Bovenaan de Kerkstoep. Op de hoek van de winkel van A. de Deugd hangt nog de oude smeedijzeren haak waar de lantaarnopsteker de petraleumlamp aan hing. Maar een grate bol daarboven laat ons zien dat men inmiddels elektrische straatverlichting in het dorp heeft.

Links het kaaspakhuis van Leenheer, later tot woonhuis omgebouwd en daarna weer afgebraken. De alom aanwezige hekjes bakenen ieders terrein af.

Behalve tabak en sigaren verkocht kruidenier De Deugd ook kunstboter, oftewel margarine, zeker gedurende de periode 1914-1918 voor velen een uitkomst: het was goedkoper dan echte boter.

De pastorie he eft nog een voortuintje tot het midden van de Molenweg, maar door de komst van meer verkeer werd dat teruggedrongen. De toren heeft nu geen hekwerk rand de omloop. Dat werd pas tijdens de Tweede Wereldoorlog aangebracht ten gerieve van de bezetters.

Wie goed kijkt ziet hoe de Molenweg zich toen richting Zwijndrecht slingerde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek