Heerjansdam in grootmoeders tijd

Heerjansdam in grootmoeders tijd

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5634-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Heerjansdam - Kerkstoep

31. Johanna Adriana van den Berg (1905-1982) is de geschiedenis ingegaan als Hannie van den Berg. Alop vrij jeugdige leeftijd kwam zij in dienst bij Pieter Labrijn, een ongehuwde telg uit een familie van vlassers. Daar verzorgde zij tot de dood van "den baas" het huishouden. Enige tijd heeft zij dit werk niet kunnen doen omdat zij een rustkuur moest ondergaan in verb and met tuberculose. In de tuin werd een huisje voor haar neergezet en zij volgde met goed resultaat de voorgeschreven regels.

Ouderen zullen zich Hannie nog herinneren als een zeer bedrijvige vrouw. Geruime tijd was zij leidster van een meisjesclub, maar ook leidster van de plaatselijke afdeling van de Macht van het Kleine. Toen de BB werd opgericht was ook zij een van de eersten. Als blijk van waardering ontving zij in oktober 1963 hiervoor de Vrijwilligersmedaille.

32. Oude foto's bekijkend kun je je niet aan de indruk onttrekken dat er veel is afgebroken, teveel. Zo ook de oude vlasboerderij van Labrijn aan de Molenweg. Rokus Labrijn en zijn huishoudster Maartje Broekhuizen waren de laatste bewoners van dit van 1690 daterende historische pand, bekend als Hoeve Voorzorg 1890. Achter dit statige woongedeelte bevond zich een grote, met riet gedekte boerderij.

Na de vlasserij werd er voornamelijk aan veeteelt en melkerij gedaan. Pogingen werden in het werk gesteld om dit complex te behouden door er een streekmuseum in te vestigen. Ook een plan voor een sporthal strandde. Geldgebrek was mede de oorzaak. Na veel touwtrekkerij viel definitief het doek. De verkeerssituatie vereiste afbraak en over het erf werd een nieuwe straat aangelegd: de Manning, zo genoemd naar een achter de stee gelegen stuk land, dat in vroeger tijd voor de vlasserij werd gebruikt.

Een van de weinige boerderijen met een zogeheten tentdak verdween. In 1964 volgde de afbraak.

Rokus Labrijn, een markant figuur in de Heerjansdamse samenleving, beheerde een groot aantal jaren de gelden van de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente.

33. De socialisten hadden hier te Heerjansdam een winkel geopend die jarenlang door Manus Grens zou worden beheerd. Deze stond naast de afgebroken gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat. Als verzet werd de tegenhanger opgericht: De Algemene Christelijke Verbruikers Vereniging "Steunt Elkander". De winkel boven aan de Kerkstoep werd door A. de Deugd gedreven. We zien hem hier links voor zijn zaak. Uiterst links vermeldt het verkeersbord dat het verboden is voor motorrijtuigen, behalve voor tweewielers. Men mocht niet met een automobiel de Kerkstoep afrijden, maar stoomfietsen was dit wel toegestaan.

Uiterst rechts was aan de winkel nog een pand gebouwd. Het gedeelte onder was pakhuis en de bovenverdie ping werd Het Zaaltje van de Deugd genoemd. Hier repeteerde jarenlang de muziekvereniging en werden diverse vergaderingen belegd.

Aan de overzijde stond het aanplakbord voor aIle officiele mededelingen. Dit was lange tijd een plaats waar de Heerjansdamse nieuwtjes werden uitgewisseld.

34. Veelal waren boerderijen in het dorp gemengde bedrijven. Men deed aan landbouw en veeteelt. Zo ook op Hoeve "Het Steegje" aan de Lindeweg, jarenlang in eigendom van de familie Willemstein. Omdat er nog meer Heerjansdammers met die achternaam rondliepen werd er voor aIle duidelijkheid gesproken niet van Paulus Willemstein, maar over "Paulus van Steegie".

Al vrij jong verloren Paulus en zijn broers en zusters hun vader. Toen Teunis gedurende de Eerste Wereldoorlog in militaire dienst verbleef regelde Paulus samen met zijn moeder het bedrijf. De koeien leverden melk, maar de overproduktie werd verkocht. Hier ging, omstreeks 1925, de toen 33-jarige Paulus er met zijn hondekar op uit om melk en karnemelk te slijten. Paulus bleef ongehuwd en tot zijn dood woonachtig op de boerderij.

Toen hij 67 jaar oud was wisselde hij op 15 augustus 1959 het tijdelijke met het eeuwige. Zijn andere broer Teunis overleefde hem.

De huidige hoeve werd in 1932 gebouwd op de plek van de oude, afgebroken boerderij.

Met het overlijden van Teunis, ook ongehuwd, stierf deze tak uit en kwam Het Steegje in andere handen.

35. Winter 1939-1940: een schaarse foto uit de Lindtsedijk. Van hieruit oefende eerst Willem van 't Zelfde zijn winkelbedrijf uit. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Arie.

Uiterst links is nog net het huis van Hendrik Jan Visser zichtbaar. Dit huis was buitendijks gelegen in "de Slobberd" .

Rechts uit het midden de door timmerman-aannemer Cor Simons gebouwde woning, jarenlang het woonhuis van Laurens Visser, de zoon van genoemde Hendrik Jan. De woning van Arie werd later betrokken door Hendrik Visser en diens gezin. Hendrik woonde geruime tijd tegenover zijn ouderlijke woning.

De schuur op de voorgrond, zijnde een carrosserie van een vrachtauto, werd door Arie gebruikt en daar maakte hij zelf onder andere azijn en bleekwater. Stroop verkocht hij nog los, afgevuld met een grote houten lepel uit een grote ton.

Dagelijks trok Arie er met zijn paard-en-wagen op uit am zijn klanten te bezoeken, terwijl zijn vrouw de winkelklanten bediende.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek