Heerjansdam in oude ansichten deel 1

Heerjansdam in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3343-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hetdorp Heerjansdam verkreeg op 25 juni 1857 zijn huidige vorm omdat het werd samengevoegd met de gemeente Kleine Lindt. Voor die tijd waren het nog twee zelfstandige gemeenten met elk een eigen, zij het onbewogen, geschiedenis. Deze twee langgerekte typische dijkdorpjes waren ontstaan juist op die plaatsen waar men tijdens de bedijkingvan de Zwijndrechtse Waard de riviertjes de Waal en de Devel door middel van sluizen van de Oude Maas had gescheiden. Het grondgebied heeft verschillende namen gehad omdat het vaak naar de eigenaar of naardeambachtsheerwerd genoemd. Jan Boom koopt op 8 augustus 1503 dit land. De sluis uit 1333 was toen al verdwenen want er was een dam ontstaan op die plaats. De naam van het dorp stamt uit die tijd omdat men nu ging spreken van de dam van Heer Jan, gemakshalve door de bevolking "Den Dam" genoemd. De volgende ambachtsheer noemt zich in 1510 zelfs Pieter H uygensz. van Heerjansdam. Ais men in 1741 een nieuwe sluis gaat rnaken weet niemand zich meer te herinneren dat er hier ooit een vorige sluis heeft gelegen. Eeuwenlang heeft de bevol king zich beziggehouden met landbouw en vee tee It.

Vlasteelt maar nog meer de verwerking ervan IS voor velen destijds een bron van inkomsten geweest. Schepen vol met vIas werden er in de vlasserijen verwerkt. Tjjdenlang is het dorp een gemeenschap geweest die overdag Of op het land Of in de zwingelkeet werkte en zich met ieders vreugde en leed verbonden voelde. De kerk, waarvan de rust, de ruimtewerking en de schoonheid van de eenvoud van het interieur een stempel op de bewoners had gezet, was de plaats waar men elkaar op zondag weer ontrnoetteo Deze kerk, die reeds in de 14de eeuw bestond, werd eerst als rooms-katholieke kerk gebruikt. Na de reforrnatie kwam dit gebouw aan de hervormde gemeente. De tijd nade Tweede Wereldoorlog heeft ook hier wat het karaktel' en het dorpsbeeld betreft veel aan veranderd. Het besloten dorpskarakter en de "arbeiderswoningen" naast de stee maakten plaats voor een woongemeenschap van forensen in een nieuwbouwwijk. Veel is erverdwenen, maar het mijmerenover het verJeden niet. Enhoe het "toen" was kunnen wij nu nog in dit boekje zien omdat velen hiervoor foto's en herinneringen beschikbaar hebben gesteld.

Heerjansdam (Noldijk)

Einde

1. De Havenkant is altijd al een plaats geweest waar men graag met elkaar een praatje ging maken. De heul in de weg is de tweede sluis die in 1741 daar werd gelegd. Links, naast het IJUis van Jan Visser, de afgebrande herberg van Prooi en reehts de boerderij van Jan van Dijk met de grate inrijdeuren. Daarvoor had Floor Plaizier er zijn winkel in mais en turf.

Heerjansdam.

2. Ontelbaar zijn de schuiten geweest die in de Damse haven vIas hebben aangevoerd. Maar ook hooi, bier, turf en zelfs de orgelpijpen van het orgel van de hervormde kerk werden in 1869 per schuit aangevoerd. Elizabeth Prooi verzond deze kaart in 1902. In 1878 kwam er een stoomgemaal en na veertigjaar te zijn gebruikt werd de grote pijp afgebroken omdat men op een modernere manier de polder ging bemalen.

3. De bakkerij van Janus Goudswaardaande Havenkant. In 't derdehuis had Teunis van Gerneren een handel in manufacturen. Deze zaak werd later door A. Kramer overgenornen. Vervolgens het slop dat men de "Visserssteeg" noemde en dat bedoeld was om drinkwater maar ook bluswater in het Gars te kunnen halen.

r ,

Groeten uit -Heerjansda·m.

(J

4. Aart en Tinus Gouw waren rand de eeuwwisseling aannemers in het huis links. Later zou er in dit pand "De Rooie Coperatief" worden gevestigd onder het motto: "Wie op zijn voordeellet, koopt hid'. Daarnaast de gereformeerde kerk en het raadhuis. Een foto maken was toen nog eengebeuren op hetdorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek