Heerjansdam in oude ansichten deel 2

Heerjansdam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. van 't Zelfden
Gemeente
:   Heerjansdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4548-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerjansdam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Alweer ruim vijftien jaren zijn verstreken tussen het verschijnen van het eerste deel en het tweede boekje in deze serie: vijftien jaren waarin aan het oude dorpsgezicht van Heerjansdam is geknaagd door middel van afbraak of grondige verbouwingen. Het oude wordt daardoor steeds zeldzamer en ook zij die de hierin afgebeelde foto's nog als dagelijkse werkelijkheid hebben ervaren, worden steeds kleiner in aantal. Deze afnemende groep ouderen van ons dorp he eft mij echter mede in staat gesteld om dit deel te doen verschijnen. Daarvoor past mijn oprechte dank.

Zij zijn het geweest die destijds nog allemaal op klompen liepen over de grinderige en stoffige wegen, terwijl de korenmolen nog echt het koren voor de bakkers maalde.

Zij waren het die op hun eerste schooldag trouw het pokkenbriefje aan de bovenmeester gaven en na schooltijd ongestoord op de dijk konden hoepelen.

Zij gingen na het avondeten ter ruste in de bedstee en de volgende dag was er niets veranderd in dit rustige dijkdorp, dat sinds jaren door zeer nijvere landarbeiders, bouw- en melkboeren en een handje vol neringdoenden werd bewoond en waar winkeltjes als bijverdienste werden gedreven.

Soms kwam er een fotograaf naar het dorp en dan verdrongen velen zich voor de midden op straat opgestelde camera. Een neerslag van die resultaten vindt u in dit boekje afgebeeld. Er is getracht zoveel mogelijk alledaagse dingen bijeen te brengen: het dorp zoals het to en was. De hier afgedrukte foto's hebben voor elke lezer wellicht nog een uitgebreider verhaal dan de tekst die eronder wordt vermeld. Dat maakt het voor iedere belangstellende tot een eigen boek. Veel persoonlijke herinneringen zullen bij het doorbladeren ervan weer tot leven komen. Voor die verhalen, aanvullingen en opmerkingen houd ik mij hartelijk aanbevolen. De liefde voor mijn geboortedorp he eft mij ertoe bewogen om weer een stukje historie, via dit boekje, blijvend te bewaren, alle reeds gedane en nog komende afbraken ten spijt.

F. van 't Zelfden

1. Het lidmatenboek van de Nederlands Hervormde Kerk vermeldt het volgende: Nieuwe Naem Register der Ledematen, behoorende tot de Gemeinte Heer-Iansdam, beginnende van de Buijtenplaetsch van de Heer van Son. Anno 1733. Rechts de boerderij die oorspronkelijk Sonnesteyn heette. De boerenhoeve links was het koetshuis en draagt thans de naam Zonnestein.

Op de voorgrond zijn de broeiramen in de moestuin met witkalk ingesmeerd, als een zonwering. Sonnesteyn wordt reeds in 1708 als buitenplaats vermeld.

2. De Lindtschedijk in 1938, ter hoogte van de "Stroopstraat". Links in het midden de contouren van de Barendrechtse brug. Deze dijk was ruimschoots aan beide zijden met notebomen beplant.

Een jaarlijks terugkerend gebruik van de schooljeugd was het "neute knuppele". Dat was een bezigheid die door veel eigenaren niet in dank werd afgenomen en menig scholier werd achtervolgd en van zijn buit ontdaan.

De vele wilgen boden in de zomer schaduw aan het vee en in de winterdag werden de zogenaamde hooistoven geknot en het hout diende voor vele doeleinden. Menige heining werd ervan gemaakt.

3. Bastiaan Willem Broekhuizen met zijn hondekar tijdens de Tweede Wereldoorlog melk verkopende op Develsluis. De weduwe Aaltje Vermaas-van 't Zelfde, een gezonde tachtiger, kijkt toe. Wellicht denkt zij terug aan de tijd dat haar man Krijn Vermaas nog beurtschipper op "Sluis" was.

Drie paar witte klompen staan gewoon op straat. Haar buurman was Jan Hooghart.

4. We schrijven 28 juli 1931 en bekijken een afbeelding van de Lindtschedijk.

Links staat Arie van 't Zelfden voor het zojuist gereedgekomen stuk uitbreiding, met platte dak, voor zijn boerderij. Voorheen was dit pand een van de vele vlasserijen in het dorp. Naast hem staan Arie junior, zijn schoondochter en haar man Dirk.

Links op de achtergrond het afgebroken huis van Dirk Visser,

5. De haven van de voormalige zelfstandige gemeente Kleine Lindt, beter bekend als de haven van Sluis. Dit punt vormde eeuwen lang de natuurlijke grens tussen het dorp Heerjansdam aan de linkerzijde en de Kleine Lindt.

In het midden staat het Develgemaal, dat eerst een stoomgemaal was, maar in 1916 werd gemoderniseerd. In 1969 echter werd het geheel buiten bedrijf gesteld omdat het nieuwe gemaal aan de Lindtsedijk in gebruik werd genomen.

Deze haven vormde jarenlang een open verbinding met de Oude Maas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek