Heerlen in oude ansichten

Heerlen in oude ansichten

Auteur
:   drs. L.E.M.A. Hommerich
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3761-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerlen in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Geerstraat, omstreeks 1930 (noordzijde). Naast de oude voor deze streken zo vertrouwde traditionele woningbouw zien we een nieuw type woningen ontstaan; hier oud en nieuw nog broederlijk naast elkaar. Het huis rechts op de afbeelding is circa 1940 afgebroken i.v.m. de aanleg van de Schinkelstraat.

123

Klompstraat, Heerlen (L)

Klornpstraat, anno 1909. De oude Evengats = Havergats, Links de toren van de oude nederlands hervormde kerk, gesticht in 1836, waarmee een einde kwam aan het sinds eeuwen bestaande simultaneum in de St-Pancratius. De kerk is in 1949 afgebroken, na eerst nog enkele jaren dienst te hebben gedaan als evangelisch-luthers bedehuis. De ned. hervormde gemeente betrok in 1933 de nieuwe kerk aan het Tempsplein. Het eerste huis links op de voorgrond werd gebouwd door W. Claassen, aannemer en expJoitant van de pannenbakkerij en houtzagerij aan de Schaesbergerweg. In 1875 bood het een tijdelijk onderkomen aan de Zusters Franciscanes sen, kort daarop aan de gebr. Penners en daarna aan dokter De Wever, bekend Heerlens medicus en voorvechter voor verbetering van de geneeskundige hulp, tevens medeoprichter van het St.-Jozefziekenhuls. In 195 I diende het pand als kantoorruimte voor de Staatsmijnen in Limburg en sinds 1957 behoort het toe aan Vroom en Dreesmann. Door de aanwezigheid van stromend water van de Caumerbeek en een overloop cq. afvoer van de vestinggracht zijn in de 18de en 19de eeuw in de KJompstraat leerlooierijen tot ontwikkeling gekomen.

Gringel, ± 1915. De tijdelijke huisvesting van het Openbaar Slachthuis Heerlen; na de totstandkoming van het nieuwe slachthuis aan de Voskuilen- en Holleweg is anna 1924 het noodgebouw als garage van het gemeentelijk Autobussenbedrijf ingericht.

125

126

Kruisstraat, ± 1910. Een van de grote verbindingswegen van Heerlen met Sittard en Aken, die op cut punt aansluiting gaf op de weg Heerlen-Maastricht. Rechts (even zichtbaar) de waterput, waarvan oud-archivaris P. Peters zegt, dat hij reeds in de Romeinse periode in gebruik zou zijn geweest. Hij lag in de nabijheid van de romeinse oost-west-verbinding Keulen-Coriovallum-Boulogne, die hier op de afbeelding onder het kleine witte huisje aan de rechterkant doorliep en deze straat kruiste. Links het huis "In het Kruis", waaraan de straat haar naam ontleent; daarnaast de oud-ijzerhandel Bloemgarten. V66r het tuinhek de "Ulegats", later Uilestraat. Het huis "In het Kruis" droeg als uithangsteken aan de gevel een ijzeren kruis.

Kruisstraat-Schoolstraat, ± 1920. Hoekhuis: ontworpen door architekt Van Kan in opdracht van de heel' Leufkens, daarna kantoor met woonhuis van de n.v. bruinkoolontginningsmaatschappij "Bergerode", later kantoren van het algemeen ziekenfonds voor de mijnstreek (A.Z.M.), thans Bureau Huisvesting van de gemeente Heerlen. Rechts op de achtergrond de in 1913 gestichte ambachtsschool (L.T.S.). De wegen zijn nog voorzien van steenslag.

127

HEKHLEN

De Hesselleplein, omstreeks 1915. Het gebouw van de Ambachtsschool (thans Lagere Technische School), gebouwd in 1913; aan de rechterkant werd de toenmalige M.T.S. (thans H.T.S.) bijgebouwd. De M.T.S. ruilde in 1940 haar gebouw met dat van de Mijnschool aan het Bekkerveld. De Ambachtsschool werd herhaaldelijk uitgebreid. T.g.v. de ingebruikname van een nieuw modern pand aan de Benzenrader- en Bekkerweg door de Mijnschool (1963) kreeg de L.T.S. de beschikking over het hele schoolcomplex.

Bekkerveld, anno 1922. Het leggen van de laatste hand aan het gebouw van de Mijnschool (opgericht als stichting anno 1913) aan de toenmalige Burgerneester Savelbergstraat (thans Bekkerveld). In 1940 kwam een ruiling tot stand met het bestuur van de M.T.S. (nu H.T.S.), die dit pand nog steeds in gebruik heeft.

129

130

Tempsplein, ± ] 920. Het gebouw van de r.k. openbare Leeszaal en Bibliotheek met doorkijk op de St.-Pancratius. Het plein is nagenoeg nog onbebouwd en het H. Hartbeeld nog niet geplaatst (1924). Begin van deze eeuw stichtte kapelaan Schatten in de Gevangentoren een bibliotheek als lektuurvoorziening voor leden van de "Volksbond", de latere r.k. Werkliedenvereniging. Hieruit ontwikkelde zich de Stichting R.K.O.L.B. Heerlen, die in ] 917 het nieuwe gebouw aan het Tempsplein opende, dat nog in gebruik is. Links de steendrukkerij Jongen aan de Uilestraat, in 1956 afgebroken t.b.v. de nieuwbouw V. & D.; hierin was van 1849-± ]920 de speldenfabriek gehuisvest, opgericht door J. Th. Evmael. Rond J fl.77 overgegaan in handen

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek