Heerlen in oude ansichten

Heerlen in oude ansichten

Auteur
:   drs. L.E.M.A. Hommerich
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3761-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerlen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Panorama von Heerlen 0",01 tltLe,of'/,

Gezicbt op Heerlen, genomen vanaf de voetgangersbrug over de emplacementen van de Nederlandse Spoorwegen en van de Oranje Nassau Mijnen, ongeveer 1910, plaatselijk bekend onder de benaming "de Zeswegen". De tunnel nabii de Geerstraat en de Kempkensweg is bier nog niet aangelegd (onderbandelingen bierover beginnen in 1923); bet stationsgebouw been nog geen uitbreiding ondergaan.

J 3

Panorama

14

Gezicht op Heerlen, genomen vanaf de voetgangersbrug nabij "de Zeswegen", omstreeks 1915. Rechts op de voorgrond "Ons Thuis", het gezellenhuis voor ongehuwde arbeiders, daarna hotelrestaurant "Ons Thuis", tegenwoordig hotel "Terminus". De voetgangersbrug werd na het gereedkomen van de tunnel nabij de Geerstraat gedeeltelijk verplaatst naar de spoorwegovergang Willem-I Stationstraat, alwaar zij na de aanleg van de voetgangerstunnel ter plaatse uit het stadsbeeld verdween.

Voetgangersbrug nabij de Zeswegen, plrn. 1920. V66r de totstandkoming van de tunnel nabij de Geerstraat en de Kempkensweg (1923-1924) kon men vanuit het stadscentrum de overzijde van het spoorwegernplacernent, waar diverse woonwijken lagen, bereiken via de overweg aan de Willemstraat of over de voetgangersbrug in de buurt van de Oranje Nassau Mijn I. De overgang ter plaatse was ten gevolge van rangeerwerkzaamheden nagenoeg de gehele dag gesloten.

15

16

Luchtfoto van het voormalige omwalde gedeelte van het Landsfort Herle (l2de-17 de eeuw), genomen door de K.L.M., anno 1926. De huizenrij van de Emmastraat staat op de gedempte gracht v66r de walmuur. In het oog springen vooral de donjontoren = de huidige toren van de St.-Pancratiuskerk en de Gevangen- of Schelmentoren, waarin tevens het Schepencollege der Vrijheid en Hoofdbank van Heerlen zijn vergaderingen hield.

Oar Bonger! omstreeks 189ยท

Heerlen

Bongerd, omstreeks 1894. Overblijfsel van de gracht, die het Landsfort Herle omgaf. Op de achtergrand (gemerkt A) oud-huis .Preusser": thans gebouw van de Mijnvereniging.

17

Bongerd, plm. 1902. De toenmalige gracht = Bongerdpoel, is gedempt. De Prins Hendriklaan is aangepast aan de nieuwe toe stand.

Bongerd, anno 1901. De gedempte Bongerdpoel. Links het woonhuis van burgemeester De Hesselle; in het midden huis "de Leuff", later huis "Preusser" genoernd, met boven de hoofdingang een gevelsteen in de vorm van een vijzel, embleem van het apothekersberoep; rechts een gedeelte van hotel Cloot.

19

20

Bongerd,omstreeks 1905 (gezien van oost naar west). Gezicht op de toenmalige Prins Hendriklaan. Het marktplein en de Saroleastraat zijn nog niet aangelegd. Rechts het huis van burgemeester De Hesselle met daarnaast de apotheek, thans meubelzaak Stoffels; in het midden (met baleon) het woonhuis en de praktijk van dokter F. de Wever; links daarvan (hoek Oranje Nassaustraat) de Philipsbank. thans N ederlandse Middenstandsbank N. V.

Bongerd, plm. 19 I 8. De begrenzing van het nieuwe marktplein aan de zuidzijde. Rechts de achterkant van het "Schoutenhuis", een van Heerlens bekende historische gebouwen.

21

Bongerd, plm. 19] 8. De achterzijde van het "Schoutenhuis", naar een schiJderij van E. Dirix: het voorfront was naar de Geleenstraat gekeerd. Later aangekocht door de familie Hennen, die er aan de zijde van de Geleenstraat een nieuw warenhuis voor bouwde. Het "Schoutenhuis" werd ingericht als opslagruimte en magazijn voor dit winkelbedrijf, In de volksmond noemde men het ook .Jret Rattenhuis". Afgebroken rond 1929 toen tel' plaatse het nieuwe winkelpand V. & D. verrees (thans meubelzaak V. & D.).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek