Heerlen in oude ansichten

Heerlen in oude ansichten

Auteur
:   drs. L.E.M.A. Hommerich
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3761-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heerlen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Bongerd, anna 1920, met gezicht op de St.-Pancratiuskerk. Overzicht van het nieuwe marktplein van Heerlen. De lage tcrreinafscheidingsmuurtjes rechts zijn bij de bouw van het winkelpand Vroom en Dreesmann (1929) verdwenen; het in 1934 gebouwde "Glaspaleis" Schunck, waarvoor de panden aan de Bongerd en het Kerkplein afgebroken werden, onttrok de kerk vanuit deze hoek nagenoeg aan het gezicht.

23

24

Bongerd, plm. 1921. Het marktpJein tijdens een marktdag (groothandelsmarkt). Men Jette vooraJ op de marktkorven, waarin de prod uk ten werden aangevoerd. Midden achtergrond de gemeenteJijke rnuziekkiosk; links: aan cafe "Limburgia" wordt de laatste hand gelegd.

Bongerd,omstreeks 1930. Gedeelte van het marktplein. Ret nieuwe zakenpand van Vroom & Dreesmann (thans meube1zaak V. & D.) is gereed (1929). De huizen links en .Jiet vieze hoekje" zullen weldra verdwijnen en plaats maken voor het "G1aspa1eis" Schunck.

25

26

Bongerd, ornstreeks 1930. Het rnarktplein zal spoedig een nieuw gczicht krijgen. Het winkelpand van Vroom en Dreesrnann (rechts) kwam in 1929 gereed. Het warenhuis van de fa. Schunck gaat de plaats van de gebouwen midden op de afbeelding innemen (1934) en de St.-Pancratiuskerk aan het oog onttrekken. De ontmanteling van de vergrote en gerestaureerde kerk (1901-1903) was anno 1906-1907 een van de redencn om de doorbraak van Kerkplein naar Prins Hendriklaan uit te voeren.

Kerkplein-oost, plm. 1890. Huis Schmitz, gelegen aan de oostzijde van het Kerkplein, thans Sporthuis Diana. Rechts de pomp met put, die in 1872 t.b. v. de watervoorziening van de buurt Kerkplein werd opgericht.

27

Kerkplein. zuidoost zijde, voor de uitbreiding van de kerk, omstreeks 1899. Situatie ter plaatse na het slopen van de predikantenwoning, die voor de geplande uitbreiding van de St.-Pancratiuskerk moest wijken. De predikant kreeg een nieuwe pastorie in de Klompstraar (zuidzijdc), tegenover de toenmalige protestantse kerk. Pand rechts her woonhuis van de familie Merckelbach en oud-pastoor Muhlenberg direct voor de afbraak.

e: <., H_e en Mat teie n

Kerkplein, omstreeks 1900. Het Kerkplein, gelegen aan de noordzijde van de St.-Pancratius, is een moderne benaming. Een gedeelte, omgeven door een afscheidingsmuur, heeft tot 1821 dienst gedaan als begraafplaats. Bij het instellen van officiele weekmarkten, rond 1840, kreeg het als marktterrein een nieuwe bestemming. De vee- en graanmarkten werden op de .Veemarkt" = Wilhelminaplein gehouden. Hier een overzicht van een weekmarkt voor boter, kaas, eieren, groente, fruit etc. Let u eens op de middelen van vervoer en het besloten karakter van het plein. De huizenrij op de achtergrond is rond 1933 gesloopt t.b.v. het "Glaspaleis" Schunck.

29

30

Kerkplein,omstreeks 1900. Het huis midden op de foto werd in 1907 i.v.m. de aanleg verbindingsstraat Kerkplein-Prins Hendriklaan gesloopt ter verkrijging van een noodzakelijke uitbreiding van bet marktplein. Het werd aangekocbt van de beer Hennen, die bet verbuurd had aan de bakker Cox. Ook bet pand aan de rechterzijde werd door nieuwbouw vervangen (huis Hennen, later Stienstra en Hamburger-Buffet). Bij de saneringswerkzaamheden rondom de Sr.-Pancratius ging de gebele noordwand van het plein tegen de grond (1967). De panden links op de foto maakten reeds in 1933 plaats voor het "Glaspaleis" Scbunck. Toen kreeg het plein een nieuwe bestrating, terwijl de bomen werden gekapt.

Kerkplein, anno 1907. De doorbraak van het Kerkplein aan de noordzijde van de St.-Pancratius, voorhe en behorend tot de ommuurde binnenplaats van het Landsfort Herle. Na de opheffing van de begraafplaats (1821) werd dit gedeelte als marktplein in gebruik genomen. Een noodzakelijke uitbreiding hiervan verkreeg men door een verbinding te maken met de ruime Prins Hendriklaan (gedempte gracht). Daartoe kocht de gemeente het pand Hennen aan, bewoond door de bakker Cox.

31

Heerlen Kerkplein

32

Kerkplein, plm. 1922. De marktdag (boter en eiercn) loopt ten einde, Aileen zij die niet geheel uitverkocht zijn, proberen de restanten nog aan de man te brengen. Het vervoer met de hondekar is vervangen door de huifkar, bespannen met een paard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek